Anoreksiya Bulimia Nervoza Tedavisi

Yeme bozuklukları anoreksiya nevroza ve bulimia nevroza olarak sınıflandırılır. Bu sınıflandırmanın yapılmasında hastaların yeme alışkınlarında yaşanan farklı sıkıntılar etkili olmuştur.

Anoreksiya Bulimia Nervoza Tedavisi farklı yöntemlerle yapılan yeme bozukluklarıdır.

Anoreksiya nevroza kilo almaktan korkma, zayıf olmak için farklı yöntemler deneme, yemek yememe semptomlarıyla ortaya çıkar. Bulimia nevroza ise atak sırasında çok fazla yeme, yeme işlemini çok hızlı yapma, kilo almamak için yediklerini kusma ya da farklı yollar deneme şeklinde ortaya çıkar.

Anoreksiya Bulimia Nervoza ile diğer hastalıklar arasında tanı ayrımı yapmak bazen zor olabilmektedir. Çünkü hastalar durumlarını inkâr eder ve ayırıcı tanıları keşfetmek zorlaşır. Tanı konması için kilo kaybına neden olabilecek başka bir hastalığın olup olmadığı tespit edilmelidir.

ANOREKSİYA BULİMİA NERVOZA ARASINDAKİ FARKLAR

Anoreksiya nevroza ve Bulimia Nervoza yeme bozukluklarının farklı yaşandığı hastalıklardır. Birinde yemek yeme tamamen bırakılırken birinde hızlı ve gizli yemek yeme ve sonrasında yediklerini çıkarma söz konusudur. Ancak iki hastalıkta da ortak nokta yeme bozukluğu temel sorunu olduğundan Anoreksiya Bulimia Nervoza Tedavisi benzerdir.

 Anoreksiya nevrozalı hastaların %30-50'sinde Bulimia nevroza semptomları da görülmektedir. Anoreksiya nevroza yaşayan hastalarda açlıktan dolayı ciddi tıbbi sorunlar görülebilir. Bulimia nevrozada ise Anoreksiya nevrozada görülen ciddi tıbbi sorunlar genel olarak görülmez. Laboratuvar bulguları iki yeme bozukluğu sorununda farklı sonuçlar verir.

ANOREKSİYA BULİMİA NEVROZA NASIL TEDAVİ EDİLİR

Risk faktörlerinin tanınması, hastalığın fiziksel ve psikolojik yönlerinin saptanması tedavi için ilk adımlardır. Temel olarak tedavi hastanın vücut ağırlığının normal standartlara ulaşmasını sağlamayı amaçlar. Fiziksel ve psikolojik tedaviler bir arada yürütülür. İlaç tedavisi yiyecek ve kilo alımını arttıracak ilaçlar, açlıktan kaynaklı oluşan fiziksel sorunları iyileştirmeye yönelik ilaçlarla yapılır.

Tedavi süresince fiziksel komplikasyonlara karşı gerekli önlemlerin alınması gerekir. Doğru ve etkili Anoreksiya Bulimia Nevroza tedavisi ancak bu alanda uzman doktorlar tarafından uygulanabilir. Bulmik hastalarda ve anoreksiya yaşayan hastalarda ilaç tedavileri farklı olmaktadır. Ancak iki hastalıkta da hastanın özsaygısını yeniden kazanması, zayıflama takıntısına dair saplantılarından kurtulması psikolojik destek ile mümkün olacaktır.

 


Paylaş

Görüntülenme:
Güncellenme Tarihi:11 Eylül 2018Yayınlanma Tarihi:26 Temmuz 2018