Epilepsi Tedavisi

Nörolojik hastalıklar arasında yaygınlığı ile bilinen epilepsi (sara nöbeti), kronik bir hastalıktır. Çocukluk ve ergenlik döneminde en sık görülen nörolojik hastalıkken, yetişkinlerde inmeden sonra ikinci sırada yer alıyor.

Sara nöbetleri kendiliğinden gerçekleşebiliyor veya bazı etkenlere bağlı olarak tetiklenebiliyor.

Epilepsi hastalarının yarısı beyin sinir hücrelerinde iletimin bozulmasından kaynaklı, diğer yarısı için pek çok faktör etken oluyor. Genetik faktör, kafa travması, bulaşıcı hastalıklar (AIDS, menenjit gibi), doğum öncesi anne karnında meydana gelen sorunlar, gelişimsel bozukluklar (otizm gibi), felce ve beyin tümörüne bağlı olarak epilepsi oluşabiliyor.

Kişi geçirdiği atakların epilepsi olup olmadığına karar verdikten sonra gerekli epilepsi tedavisi ile ataklar kontrol altına alınabiliyor.

Epilepsi Tanı Yöntemleri Ve Tetkikleri

Epilepsinin tanısında en büyük rol atak geçiren kişinin dikkatli bir şekilde gözlenmesinde yatıyor.  Hastalığın doğru tanısı için bu gözlemlerin doktora doğru bir şekilde aktarılması gerekiyor. Nöbet birden fazlaysa zamanları not edilebilir veya atak sırasında hastanın videosu çekilebilir. Bu şekilde tanının konması hem hızlı hem de daha doğru yapılabilir.

Epilepsi tanısı için uygulanan bazı tetkikler bulunuyor. Epilepsinin temelini oluşturan elektroensefalografi (EEG) ile beyindeki geniş bir sinir hücresindeki dalgalanmalar izleniyor. Beynin yapısıyla ilgili en iyi bilgiyi veren manyetik rezonans görüntüleme (MRG), bir başka tetkik yöntemi olarak kullanılıyor.

Bilgisayarlı beyin tomografisi (BBT), MRG kadar hassas olmayan ancak yapısal lezyonlar hakkında bilgi edinmeye yardımcı olmasından kaynaklı tetkiklerde kullanılıyor. Kan tetkikleri de yapılarak epilepsinin nedenleriyle ilgili daha detaylı bilgi edinmek için hastanın genel durumu kontrol ediliyor.

Atağın epilepsi olduğu anlaşıldıktan sonra ne tür bir epilepsi olduğuna karar veriliyor. Böylece uygun ilaçlarla birlikte epilepsi tedavisi gerçekleştiriliyor.

Epilepsi Tedavi Yolları

Epilepsi ciddi bir nörolojik hastalık olmasıyla birlikte tedavi edilebilirdir. Tetkikler ve tanı yöntemlerinden sonra epilepsinin hangi tür olduğu anlaşılabiliyor. Bu aşamadan sonra ilaç gerekip gerekmediği, gerekiyorsa hangi ilaçların kullanılacağına karar veriliyor.

Epilepsi tedavisi için ilaç kullanımında düşük dozlarla başlanır. Her ilacın bazı yan etkileri ortaya çıkabiliyor ancak, bunlar zamanla ortadan kalkıyor. Bu tedaviyle nöbetler kontrol altına alınabiliyor. Bazı hastalarda dirençli epilepsiden kaynaklı ilaç tedavisi işe yaramayabiliyor. Bu noktada epilepsi cerrahisine başvurularak hastanın tedavisine uygun yöntemlerle devam ediliyor.


Paylaş

Görüntülenme:
Güncellenme Tarihi:07 Ağustos 2019Yayınlanma Tarihi:04 Nisan 2018