Global Afazi Nedir

Afazinin en şiddetli türü olan Global Afazide konuşma, anlama, okuma, yazma becerilerinin yitirilmesi söz konusudur.

Afazinin diğer tiplerinde hasarın etki ettiği beceriler belli başlı beceriler oluhttps://e-psikiyatri.com/kategori/afazi-birimirken Global Afazide hem konuşmayı anlama hem de konuşmayı üretme becerileri yitirilir. Global Afazi en tahrip edici ve en yaygın afazi türüdür.

Afazi tiplerinde beynin sol tarafında bulunan dil merkezlerinde meydana gelen hasarlara göre dil bozuklukları oluşur. Total Afazi de denilen Global Afazide konuşma, anlama, tekrarlama, adlandırma, okuma, yazma becerilerinin tümünü etkileyen beyin konuşma merkezleri hasarları oluşmuştur. Algılama ve okuma ile konuşma ve yazma becerileri sorunlarının bir arada görüldüğü Global Afazi tüm Afazi tiplerini kapsar.

Global Afazide Görülen Sorunlar

Global Afazide hasta duyduğu konuşmaları anlayamaz ve konuşamaz.  Geniş bir beyin lezyonundan kaynaklanan Global Afazi hem anlama hem de konuşma sorunları yaşanır. Nesneleri adlandıramama, işitilen konuşmaları tekrar edememe Global Afazide görülen sorunlar arasında yer alır. Global Afazi beyinde sol hemisferin perisylvian bölgesi, beyaz madde, bazal ganglia ve talamus alanlarını kapsayan geniş bir alanda hasar meydana gelmesinden kaynaklanır.

Beyinde hasar gören alan ne kadar fazlaysa ve hasarın şiddeti ne kadar yüksekse Afazi sorunları da o kadar belirgin olur. Diğer Afazi tiplerinde beynin belli alanlarında hasar vardır ve buna göre belli dil bozuklukları görülür. Global Afazide ise hasar geniş bir alana yayılmıştır. Bu nedenle de dil bozukluklarının hepsi birlikte görülür.

Global Afazi Tedavisi

Afazi yaşayan bireylerin afazi tipine ve yetersizliklerine uygun olarak konuşma ve dil terapisi planlanır. Global Afazi tedavisinde dil ve konuşma terapisi hastanın motivasyonuna göre şekillenir. Tedavide amaç dil ve konuşma becerilerinin yeniden kazandırılmasıdır.

Dil ve konuşma terapisi seansları hastaların dil ve konuşma becerilerinin değerlendirildiği testler ile başlar. Global Afazi tedavisinde hastaların anlama ve konuşma becerilerinin geliştirilmesi için beynin ilgili alanları uyarılır. Afazi tedavisinde her hastaya özgün tedavi uygulanır. Hastanın iletişim becerilerinin her aşamada iyileştirilmesi için özel tekniklerle tedavi devam eder. Afazi tedavisi uzman dil ve konuşma terapistleri tarafından her hastanın durumuna göre planlanır.


Paylaş

Görüntülenme:
Yayınlanma Tarihi:11 Şubat 2018