Kalp ve beyin sağlığı ayrılmaz bir ikili

Amerikan Kalp Derneği (AHA), kalp hastalığı ve felçle ilgili yıllık istatistiksel güncellemesinde kardiyovasküler sağlık ve beyin sağlığı arasındaki önemli çift yönlü bağlantıya dikkat çekti.

AHA'nın Kalp Hastalığı ve İnme İstatistikleri beyin ve kalp sağlığı arasındaki çift yönlü bağlantıyı ortaya çıkardı.

Columbia Üniversitesi Vagelos College of Physicians'tan Elkind, "Alzheimer hastalığı ve diğer demanslardan ölüm oranı, kalp hastalığından ölüm oranlarına kıyasla son on yılda iki kattan fazla arttı ve bu, ele almamız gereken bir şey" dedi.

Elkind, "Damar hastalığı risk faktörlerini azaltmanın, insanların daha uzun, daha sağlıklı, kalp hastalığı ve beyin hastalığı olmadan yaşamalarına yardımcı olmada gerçek bir fark yaratabileceği daha belirgin hale geliyor" diye ekledi.

AHA'nın Kalp Hastalığı ve İnme İstatistikleri raporunda şu bilgilere yer verildi:

- 139 çalışmanın meta-analizi, orta yaş hipertansiyonu olan kişilerin küresel bilişte bozulma yaşama olasılığının beş kat daha fazla olduğunu ve yürütme işlevinde azalma, bunama ve Alzheimer hastalığını yaşama olasılığının yaklaşık iki katı olduğunu gösterdi.

- Kalp yetmezliği ile ilişkili demans riskinin neredeyse iki kat arttığını bulmuştur.

- Raporda ayrıca; 10 prospektif çalışmanın (24.801 katılımcı dahil) bir meta-analizi, koroner kalp hastalığının (KKH) demans, bilişsel bozulma veya bilişsel gerileme dahil olmak üzere %40 oranında artan kötü bilişsel sonuç riski ile ilişkili olduğunu göstermiştir.

- 2019'da KKH, KVH'ye bağlı ölümlerin önde gelen nedeni (%41,3) olurken, bunu diğer KVH (%17,3), inme (%17,2), hipertansiyon (%11,7), kalp yetmezliği (%9,9) ve diğer kardiyovasküler hastalıklar izledi.

- 2019'da inme, ABD'de her 19 ölümden yaklaşık 1'ini oluşturuyordu. Ortalama olarak, ABD'de bir kişi her 40 saniyede bir felç geçirir ve her 3 dakika 30 saniyede bir kişi felçten ölür. Diğer KVH'lardan ayrı olarak değerlendirildiğinde, inme ABD'deki tüm ölüm nedenleri arasında beşinci sırada yer almaktadır.

Uzmanlar ayrıca yaptıkları açıklamada: "Topladığımız veriler, kalp sağlığı ve beyin sağlığı arasındaki güçlü korelasyonları gün ışığına çıkarıyor ve bunu anlatması kolay bir hikaye haline getiriyor: "Kalp için iyi olan, beyin için de iyidir." dedi.

Medscape.com


Paylaş

Görüntülenme:
Yayınlanma Tarihi:11 Nisan 2022