Online Terapi yasal mı

Konunun eğitimini almış uzman psikologlar tarafından verilen psikolojik destek olarak tanımlanan terapinin internet üzerinden verilmesi ‘online terapi’ olarak adlandırılıyor. Peki, günümüzde hızla yaygınlaşan online terapi yasal mı değil mi?

Online terapi Avusturya, Almanya gibi bazı Avrupa ülkelerinde yasal değil. Amerika’da ise yaygın olarak kullanılıyor ve yasal bir hizmet olarak görülüyor.

ONLİNE TERAPİNİN YASAL OLMADIĞI ÜLKELER İÇİN NEDENLER

Terapistin başka bir ülkeden olması durumunda diplomasının ve yetkinliğinin araştırılması ve takibi mümkün olmamaktadır. Ayrıca yasal düzenlemeler ve etik kurallar ülkeden ülkeye değişmektedir.

 Kendi ülkesi dışında yaşayan danışmanlara hizmet veren bir terapistin vergi ödemeleri de kontrol edilememektedir. Bazı ülkelerde devlet tarafından karşılanan terapi hizmetleri, online olduğu takdirde kontrolü zor olacağından devletçe karşılanmamaktadır.

TÜRKİYE’DE ONLİNE TERAPİ YAKLAŞIMI

Online terapi yasal mı sorusuna cevaben yasal olduğunu savunan bazı Türk psikologlar, dayanak olarak, online terapinin Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliği 7.4 maddesinde ‘Geleneksel olmayan psikoterapi ortamları’ içerisinde belirtilmesini gösteriyorlar. Yasal olarak terapi yapan her profesyonelin online terapi yapabileceğini, geleneksel terapinin kurallarına ve etik anlayışına bağlı olduktan sonra online terapinin sorun teşkil etmeyeceğini savunuyorlar. 

Terapiye sıcak bakan ve hizmeti alan danışanlarsa online terapi yasal mı değil mi araştırmasına çok da girmiyorlar. Etik kurallara uyulduğu, uzman kişilerce verildiği ve fayda görüldüğü durumlarda kişiler için sorun teşkil etmiyor. Uzmanlık belgesini internette yayınlayan, kurumsallaşmış, gerçek isim, iletişim bilgileri, ödeme bilgileri ile hizmet veren kişi ve kuruluşlar da açıkçası online terapi yasal mı sorusunu akıllara getirmiyor.

Online terapi henüz tüm dünyada yeni bir kavram olduğundan sınırları, sistematiği, etki alanı da belirlenmemiş durumda. Etkileri, riskleri ve sonuçları konusunda veriler toplanıp henüz değerlendirilmediğinden konunun uzmanları tarafından bile bir yere oturtmak zorlaşıyor. Belli kriterlerin oluşturulması ve yasal bir zemine oturtulması gerektiği konusunda ise uzmanlar hemfikir.

Online terapi yasal mı değil mi henüz netleşmiş değil. Ancak şunu söyleyebiliriz ki henüz normal yüz yüze yapılan terapinin de bir yasası ya da yönetmeliği mevcut değil. Yasal düzenlemelerin yapılması zor değil. Ceza ve yaptırımların belirlenip uygulamaya konması, olası yanlışlıkların da önüne geçecektir.

 


Paylaş

Görüntülenme:
Güncellenme Tarihi:21 Temmuz 2018Yayınlanma Tarihi:20 Temmuz 2018