Psikiyatri doktoru görevleri nelerdir

Psikiyatri, ruhsal bozuklukların ve duygusal ve davranışsal bozuklukların kökeni, teşhisi, önlenmesi ve yönetimi ile ilgilenen tıp dalıdır. Bu nedenle, bir psikiyatrist, bu hastalıkları ve rahatsızlıkları teşhis etme ve yönetme alanında daha fazla eğitim almış eğitimli bir tıp doktorudur.

Psikiyatrın rol ve sorumlulukları, mevcut kaynaklar dahilinde yüksek kaliteli hizmetlerin planlanması ve sunulmasını içerir. Bir psikiyatrist ayrıca hastalar, bakıcılar ve hizmetler için savunuculuk yapacaktır. Bu bölüm, psikiyatristlere ve bir bütün olarak tıp mesleğine, multidisipliner ekiplerin diğer üyelerine, ayrıca işverenlere ve politika yapıcılar, hastalar ve aileleri gibi diğer paydaşlara yöneliktir.

Hasta, ailesi ve diğer kişilerle görüşerek hastaları değerlendirir; fizik muayene yapmak; davranışları gözlemlemek; tıbbi geçmişin ve ilgili belgelerin gözden geçirilmesi; psikolojik testleri seçme, uygulama ve yorumlama; ve laboratuvar testleri sipariş etmek ve sonuçları değerlendirmek. Bilişsel, duygusal, gelişimsel, sosyal ve davranışsal bozuklukların doğasını ve kapsamını belirleyerek ve tedavi amaçlarını ve metodolojilerini belirleyerek tedavi planları geliştirir.

Psikoterapötik yöntemler ve ilaçlar kullanarak hastaları tedavi eder; hastalarla hedeflere yönelik ilerlemeyi tartışmak; talimatların sağlanması; ilaçların etkisinin izlenmesi; ve personelin hizmet sunumunu denetlemek.

Tedavi planlarını ve ilerlemeyi gözden geçirerek ve birinci basamak hekimlerine, ruh sağlığı terapistlerine, hemşirelere ve diğer sağlık hizmeti sağlayıcılarına danışarak ve işbirliği yaparak disiplinler arası tedaviyi sürdürür. Politikaları, prosedürleri, standartları, kuralları, Sağlık Kuruluşları Akreditasyon Ortak Komisyonu gerekliliklerini ve yasal düzenlemeleri uygulayarak hastalar ve personel için kaliteli ve güvenli hizmet sağlar; kullanım incelemelerine katılmak; ve acil konsültasyonlar için kullanılabilir durumda kalır.

Psikososyal ve fizyolojik problemler, psikotrop ilaçlar, kriz müdahalesi ve ilgili konular arasındaki karşılıklı ilişkilere ilişkin eğitim ve tartışmalar sağlayarak personel yetkinliğini geliştirir. Semptomları, ilaçları ve tedavi olaylarını belgeleyerek ve özetler yazarak geçmiş kayıtları tutar. Sürekli tıp eğitimi fırsatlarına katılarak, profesyonel yayınları okuyarak, kişisel ağları koruyarak ve profesyonel organizasyonlara katılarak iş bilgilerini günceller.

Yeni ve farklı talepleri yerine getirmek için sahiplenmeyi kabul ederek ve iş başarılarına değer katmak için fırsatları keşfederek departman ve organizasyon itibarını arttırır.

Psikiyatrist nedir?

Psikiyatristler, insanları akıl hastalıkları için teşhis ve tedavi eden doktorlardır. Psikoterapi, psikanaliz, bilişsel-davranışçı terapi (CBT) ve ilaç tedavisi dahil olmak üzere tedavi sağlamak için çeşitli yöntemler kullanırlar. Psikiyatristler, ofislerine gelen veya hastaneye kaldırılan hastaları görür.

Psikiyatristler, zihinsel, duygusal ve davranışsal bozuklukları olan hastaları değerlendirir, teşhis eder ve tedavi eder. Kapsamlı değerlendirmeler yaparlar, tedavi planları geliştirirler, ilaç yazarlar ve tedavi sonuçlarını değerlendirirler. Psikiyatristler hastaneler, özel muayenehaneler, klinikler ve bakım evleri dahil olmak üzere çeşitli ortamlarda çalışabilirler.

Kapsamlı eğitimi tamamlamaları gerekmektedir. Akredite bir tıp fakültesinden tıp diplomasına sahip olmalı, psikiyatride bir ikamet programını tamamlamalı, psikiyatride kurul onaylı olmalı ve uygulama durumunda tıp uygulama lisansına sahip olmalıdır. Lisans gereklilikleri ülkelere göre değişir, ancak genellikle uygulama durumuna özgü düzenlemeleri içeren bir sınava girmeyi içerir. En iyi psikiyatristler çok kavrayışlıdır, güçlü dinleme becerilerine sahiptir ve mükemmel eleştirel düşünürlerdir.

Psikiyatristin Sorumlulukları

Görüşmeler, tıbbi öyküler, fiziksel muayeneler, gözlemler ve psikolojik testler dahil olmak üzere psikiyatrik değerlendirmeler yaparak hastaları değerlendirin ve tarayın

- Hastaları teşhis etmek için verileri ve değerlendirme sonuçlarını analiz edin

- Teşhise göre ilaçları reçete edin ve uygulayın

- İlaçların etkinliğini ve potansiyel yan etkilerini belirlemek için hastaları izleyin

- Bir tedavi planı geliştirin, plana göre ilerlemeyi ölçün ve gerektiğinde ayarlamalar yapın

- Gerektiğinde kriz müdahalesi sağlayın

- Gerekli tüm klinik dokümantasyonu doğru ve zamanında tamamlayın

-Tedavi planlarını değerlendirmek ve ayarlamak için daha geniş bir doktor, psikolog ve hemşire ekibiyle işbirliği yapın

- Tedavi ve bakım hakkında vaka yöneticileri ve diğer paydaşlarla koordine edin ve iletişim kurun.

Psikiyatrist için Nitelikler

- Güncel ve geçerli kurul sertifikası

- Akredite bir tıp fakültesinden tıp diploması ve onaylanmış bir psikiyatrik ikametgahın tamamlanması

-    Uygulama durumunda tıp uygulama ruhsatı

  -  Mevcut DEA kaydı

-  Mevcut DSM kriterleri hakkında mükemmel bilgi ve aşinalık

-  Kriz değerlendirme araç ve tekniklerine aşina

-  Genel psikiyatri ilkeleri ve uygulamaları hakkında güçlü çalışma bilgisi

-  Mükemmel kişilerarası ve iletişim becerileri

- Tıbbi ve psikososyal durumları değerlendirerek hastalara yardımcı olur.

- Psikotrop ilaçların reçete edilmesi de dahil olmak üzere tedavi planları geliştirir ve uygular.

- Tedavi sonuçlarını izler ve değerlendirir.

- Bir tanıyı ve ciddiyetini belirlemek için bir hastayı psikolojik testler için sevk etmek

-  Bir tedavi planı önermek ve tasarlamak

- Hastalarla sorunları hakkında konuşmak ve onları çözmeye çalışmak (psikoterapi veya konuşma terapisi)

- Hastaların mevcut zihin durumlarını ve davranışlarını nasıl etkilediklerini öğrenmek için geçmiş deneyimlerini araştırmak (psikanaliz)

- Hastaların düşünce süreçlerini ve davranışlarını değiştirmelerine yardımcı olmak (Bilişsel Davranışçı Terapi veya BDT)

- Hastanın ruh halini ve davranışını etkileyen kimyasal dengesizlikleri değiştirebilen ilaçların reçetelenmesi

Hastalarının akıl hastalıklarından kurtulmalarına veya semptomlarını yönetmelerine yardımcı olmak için bu görevleri yerine getirir.

Psikiyatristlerim Kazancı

Kazançları deneyime ve konuma göre değişir.

Psikiyatristlerim Eğitim, Öğretim ve Sertifikasyon

Lisans derecesini aldıktan sonra tıp fakültesine giderler. Tıp fakültesini bitirdikten sonra bir hastanede psikiyatri ihtisasını yaparlar. Lisans derecesini aldıktan sonra tıp fakültesine giderler. Tıp fakültesini bitirdikten sonra bir hastanede ihtisasını yaparlar.

Psikiyatrist Becerileri ve Yetkinlikleri

Tıp fakültesinde ve uzmanlık eğitiminde edindiği mesleki becerilere ek olarak aşağıdaki yeteneklere ihtiyaç duyar:

- Kişilerarası Beceriler: Bir hasta ile yakınlık kurabilmeli ve güvenini kazanabilmelidir.

- İletişim Becerileri: Hastalar ve aileleri ile diğer sağlık hizmeti sağlayıcıları ile çalışmak için mükemmel konuşma ve dinleme becerilerine ihtiyaçları vardır.

- Eleştirel Düşünme: Psikiyatristler, farklı tedavilerin yararlarını tartmalı ve hastalarına en iyi nasıl yardım edeceklerine karar vermelidir.

- İzleme: Hastalarının tedaviye yanıtını değerlendirmeli ve gerektiğinde değişiklik yapmalıdırlar.

- Dürüstlük: Tüm doktorlar gibi psikiyatristler de hastalarıyla olan tüm etkileşimlerinin gizliliğine saygı göstermelidir.

Psikiyatrist Çalışma ortamları

Psikiyatristler özel muayenehanelerde, genel ve psikiyatri hastanelerinde ve huzurevlerinde çalışırlar. Çalışma saatleri genellikle tam zamanlıdır. Psikiyatristler genellikle acil durumlara yanıt vermek için görev başındadır.


Paylaş

Görüntülenme:
Güncellenme Tarihi:15 Kasım 2022Yayınlanma Tarihi:01 Haziran 2018

© 2024e-Psikiyatri.com, bir NPGRUP sitesidir,
e-Psikiyatri.com bir NPGRUP sitesidir. Bu sitede verilen bilgiler, site ziyaretçilerinin/hastaların hekimleriyle mevcut ilişkilerini ikame etmek değil, desteklemek için tasarlanmıştır. Bu sitede yer alan bilgiler bir hekime danışmanın yerine geçmez. Tüm hakları saklıdır.