Psikiyatri'de TMU'nun Kullanımı - Epilepsi'de TMU

Nihat ALPAY, Cağatay KARŞIDAĞ, Reşit KUKURT (Eylül 2005) TMS inhibisyonu, jeneralize kortikol myokonuslu hastalarda karbamazepin, fenitoin ve lamotrijin gibi motor eşiği yükseltir ve sodyum ve kalsium kanallarının açılmasını sağlar. Membrana bağlı nöronal eksitabiliteyi arttırır. Motor eşikler genellikle kortikospinal sistemin belirgin bir bölümünde hasar varsa yükselmektedir. Bu da daha çok strok sonucunda ve spinal kord yaralanmalarında olur. Bu nedenle stroklarda da TMS yararlıdır (23).

Paylaş

Görüntülenme:
Güncellenme Tarihi:11 Temmuz 2011Yayınlanma Tarihi:12 Ocak 2009