Psikiyatri'de TMU'nun Kullanımı - Nörolojik Hastalıklarda TMS

Nihat ALPAY, Cağatay KARŞIDAĞ, Reşit KUKURT (Eylül 2005) TMS Parkinson hastalığının belirtilerini iyileştirmede kullanılmaktadır. TMS müsküler aktivitede geçici ve istemdışı bir duraklama yapar. Fizyolojik temelleri karışık olmakla birlikte kortikal ve spinal nöronlarda refrakter bir hipoeksitabilite oluştuğu bilinmektedir. TMS, kortikospinal nöronları daha çok kortikal internöronal yolaklarda transsinaptik olarak aktive eder. Araştırmalarda Parkinsonlu hastalarda azalmış intrakortikal inhibisyonun varlığı tespit edilmiştir. Bu hastalarda L-dopa alımından sonra intrakranial inhibisyonda parsiyel bir düzelme olur. TMS'nin bradikinezideki etkileri dopaminerjik medikasyonlarda olduğu gibi kortikospinal sistemlerdeki anormallikleri düzelterek meydana gelir.

Paylaş

Görüntülenme:
Güncellenme Tarihi:11 Temmuz 2011Yayınlanma Tarihi:12 Ocak 2009