Psikiyatri'de TMU'nun Kullanımı- Kekemelik ve Torette Sendromunda TMS

Nihat ALPAY, Cağatay KARŞIDAĞ, Reşit KUKURT (Eylül 2005) Konuşma yetisi sinir sisteminde serebral korteksin bazı bölgeleri, bazal ganglionlar, talamus ve serebellumun kortikal ve nükleer bölgelerini de içine alan çok geniş bir alanla ilgilidir. Davranış tedavisi ve TMS, çocukluk çağındaki kekemelik vakalarında iyi yanıt verirken, adolesan ve yetişkinlerin bu tedavilere çok daha dirençli olduğu saptanmıştır. Tamamen düzelme şansları ise çok azdır.

Paylaş

Görüntülenme:
Güncellenme Tarihi:11 Temmuz 2011Yayınlanma Tarihi:12 Ocak 2009