Psikiyatri'de TMU'nun Kullanımı - Posttravmatik Stres Bozukluğunda TMS

Nihat ALPAY, Cağatay KARŞIDAĞ, Reşit KUKURT (Eylül 2005) Amigdal, hipokampus, medial prefrontal korteks, anterior singulat girus korku, şartlandırma ve yok etme ile ilgili beyin bölgeleridir. MRI çalışmalarında PTSD'lilerde hipokampus hacmi anlamlı derecede düşük bulunmuştur. Ayrıca, MR spektrometre çalışmalarında sağ hipokampal bölgede N-asetil aspartat düzeylerinde de düşüklük saptanmıştır. PET'de travmatik olayın hatırlanmasının limbik, paralimbik, frontal korteks yapılarında perfüzyon artışı ile ilişkili olduğu bildirilmiştir. PTSD'ye ilişkin subkortikal faaliyetler prefrontal kortekste düzenlenmektedir. TMS uygulanan PTSD olgularında anlamlı düzeyde düzelme görülmüşse de TMS'nin PTSD'de tedavi edici etkisi olduğuna dair bilgiler çok başlangıç aşamasındadır.

Paylaş

Görüntülenme:
Güncellenme Tarihi:18 Kasım 2011Yayınlanma Tarihi:12 Ocak 2009