Beyin Haritalaması (QEEG-CEEG)

Beyin Haritalaması - Kantitatif EEG (QEEG), Kantitatif Elektroensefalografi-Beyin Haritası (CEEG/MAP)

Depresyon ve panik bozukluk başta olmak üzere pek çok psikiyatrik hastalığın biyolojik boyutu bilimsel araştırmalar ile doğrulanmıştır. Beyinde bazı alanlarda biyokimyasal düzensizlikle bu hastalıklar arasındaki ilişki laboratuar çalışmalarında gösterilmiştir. Ancak insan beynin olağanüstü karmaşık yapısı ve “dokunulmazlığı” bu ilişkinin ayrıntılı biçimde çözümlenmesinin önünde güçlü bir engel oluşturmaktadır. İnsan beyni direkt olarak görülemediği, diğer organlarda olduğu gibi bir parçası alınıp incelenemediği için araştırmacılar beynin çalışması hakkında “dolaylı” olarak bilgi verebilecek tekniklerden yararlanmaktadırlar.

Karşılaştırmalı Kantitatif EEG Beyin Haritaları

Sağlıklı Genç ErkeklerSağlıklı Yaşlı ErkeklerAIDS PatientsAlzheimer Patients
psikiyatride tani yontemleri beyin haritalamasi qeeg ceeg Beyin Haritalaması  Kantitatif EEG/ QEEGpsikiyatride tani yontemleri beyin haritalamasi qeeg ceeg Beyin Haritalaması  Kantitatif EEG/ QEEGpsikiyatride tani yontemleri beyin haritalamasi qeeg ceeg Beyin Haritalaması  Kantitatif EEG/ QEEGpsikiyatride tani yontemleri beyin haritalamasi qeeg ceeg Beyin Haritalaması  Kantitatif EEG/ QEEG

CEEG Data Base Files

Healty Young Males Elderly Healty Males 

psikiyatride tani yontemleri beyin haritalamasi qeeg ceeg Beyin Haritalaması  Kantitatif EEG/ QEEG

 

psikiyatride tani yontemleri beyin haritalamasi qeeg ceeg Beyin Haritalaması  Kantitatif EEG/ QEEG

 

Kantitatif Elektroensefalografi-Beyin Haritası (CEEG/MAP)

Saçlı deriden alınan beyin elektriksel aktivite kaydının analiz edilerek farklı frekanstaki dalgaların beyin üzerindeki dağılımını gösteren ve bu şekilde beynin çalışması hakkında dolaylı bilgi sağlayan bir tekniktir. CEEG, tedavi sonrasında da yinelendiğinde, tedavi ile sağlanan olumlu değişimi gösterebilmektedir. Örneklerdeki tedavi öncesi ve tedavi sonrasında elde edilen profillerden de anlaşılacağı gibi, tedavinin beyin kimyasındaki düzensizliği giderdiği biyoelektriksel aktivite kaydı ile gözlemlenebilmektedir. Birçok ruhsal rahatsızlık beyin hastalığı olduğuna göre beyin işlevini anlamak ve izlemek etkin bir tedavi için önem taşımaktadır. Depresyon tedavisinde psikolojik veya sosyal boyutla birlikte biyolojik boyutun izlenmesi tedaviye dirençli durumlarda özellikle değerli ve önceliklidir. Memory Center olarak bu konuda yenilik sağladığımız için mutluyuz. Erişkin, genç ve çocuklarda beyin işlevlerini ölçerek tedavi, psikiyatride özlenen ve hedeflenen bir amaçtır. Beyindeki biyolojik süreçlerin son ürünü olan biyoelektrik faaliyeti CEEG ile ölçmek mümkündür. Bu konuda çok sayıda geçerlilik, güvenirlilik çalışması yapılmıştır. Mevcut biyolojik göstergelerin içerisinde en kullanılabilir yöntemdir. 

<iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="360" scrolling="no" src="//www.youtube.com/embed/p8wNO3wP3wY" width="100%">

Beyin Haritalaması Görüntüleri

psikiyatride tani yontemleri beyin haritalamasi qeeg ceeg Beyin Haritalaması  Kantitatif EEG/ QEEG psikiyatride tani yontemleri beyin haritalamasi qeeg ceeg Beyin Haritalaması  Kantitatif EEG/ QEEG
İLACIN BİYOYARARLILIĞINI ANLAMA psikiyatride tani yontemleri beyin haritalamasi qeeg ceeg Beyin Haritalaması  Kantitatif EEG/ QEEGİnsan beynine etkili kimyasal bir maddeler olan psikotrop ilaçlar “uygun kişiye, uygun zamanda uygun şekilde verilmelidir”Özellikle senelerce kullanılacak bir ilacın biyoyararlığını (“bioavailibility”) test etmemizin klinik önemi çok büyüktür.Memory Center bünyesinde Kantitatit Farmako EEG sistemi ilacın insan beyninde Antidepresan, Antipsikotik, Antiankisiyete veya Kofgnitif Aktivatör etkilerinin olup olmadığı konusunda ön bilgi verebilmektedir. Bu bilgiler yüzde yüz kesinlikle olmasa bile duyarlılığı ve özgünlüğünü yükseltir. Depresyon, Panik Bozukluğu, Hafıza Kayıpları, Demanslar, Alkolizm, Dikkat Eksikliği, Hiperaktivite Bozukluğu gibi birçok Nöropsikiyatrik hastalıklarda yardımcı bir yöntemdir. Kırmızı Reçete gibi özel reçete ile yazılan (Ritalin…) ilaçların, çocuk ve gençlerde kullanımında bu test anlamlı ön bilgi verebilmektedir. Uygunluk Onayı Bilgisi CEEG – MAP çekiminin hastalara yararları

Psikiyatrik hastalıkların birer beyin hastalığı olduğu artık bilinmektedir.

Beyindeki süreçlerden elektriksel süreci ölçmek beyin işlevi hakkında genel bilgi verir.

Biyoyararlılık takibinde kullanılır. Tedavinin ve kullanılan ilacın beyinde yaptığı biyolojik değişimler görülür. Sonuç hekim tarafından yorumlanır.

Gerekiyorsa Farmako EEG uygulaması ile ilaca beynin 1-3 saatlik cevapları test edilir.

Beyin Haritalanması; lokalizasyon değeri (bölgesel) olan EEG türüdür.

Nörobiyofeedback (bir psikoterapi tekniği) için ise elektrotun beynin hangi bölgesine bağlayacağını gösterir.

CEEG – MAP çekiminin sakıncaları var mı? Kişinin beyninin ürettiği sinyalleri kaydeder beyne dış uyarı vermez. Laboratuar aracıdır; tedavi amaçlı değildir. Bu nedenle bilinen hiçbir sakıncası yoktur. CEEG – MAP kime çekilir? Hekimin uygun gördüğü her hastaya çekilir.

Bu konuda uluslararası çalışmalar var mıdır?

Kantitatif EEG olarak bilinen bu sistem ABD’de 2 büyük organizasyonun etkinliği ile sürmektedir. Aşağıdaki web sayfalarından ayrıntılı bilgi edinilebilir. www.ecnsweb.com, www.isnr.org 1998 de ECNS BOARD oluşturuldu (EEG and Clinical Neuroscience society). Bu kuruluşa AMEEGA (American Medical EEG Association) ve APEA (American Psychiatric Electrophsiology Association) dernekleri üyedir. Ayrıca “UCLA” (University of California, Los Angeles) NPI Nöropsikiyatri Hastanesi/Enstitüsü bünyesinde yer alan “Quantitative EEG Laboratory” (Kantitatif EEG Laboratuarı), beyin fizyolojisi ve nöropsikiyatrik bozuklukları hedef alan çalışma programları düzenlemektedir.

© 2024e-Psikiyatri.com, bir NPGRUP sitesidir,
e-Psikiyatri.com bir NPGRUP sitesidir. Bu sitede verilen bilgiler, site ziyaretçilerinin/hastaların hekimleriyle mevcut ilişkilerini ikame etmek değil, desteklemek için tasarlanmıştır. Bu sitede yer alan bilgiler bir hekime danışmanın yerine geçmez. Tüm hakları saklıdır.