Habib

Doç.Dr. Habib ERENSOY

Kısa özgeçmiş

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi / 1995
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi  / Psikiyatri Anabilim Dalı / 2006
Amsterdam Üniversitesi / Bağımlılık Psikiyatrisi Eğitimi / 2005
Bağımlılık Danışmanlık ve Tedavi Yöntemleri Eğitimi /2006

Yabancı Dil: İngilizce, Farsça

1995 tarihinde Tıp Fakültesini bitirerek 1995-2002 yılları arasında Türkiye ve yurt dışında Pratisiyen Hekim olarak çalışmıştır.

Uzmanlık öğrenimini İstanbul Üniversitesi Istanbul Tıp Fakültesi (Çapa) Psikiyatri Anabilim dalında bitirerek 2006 yılında psikiyatri uzmanı olmuştur.

2005 yılında Hollanda'da Amsterdam Üniversitesinde Bağımlılık Psikiyatrisi alanında eğitim almıştır. Ayrıca 1.5 sene süren 300 saatlik 'Bağımlılık Danışmanlık ve Tedavi Yöntemleri' eğitimini tamamlanmıştır. Uzmanlık tezini  "Psikiyatri Polikliniğine başvuran hastalar arasında Alkol ve Madde Kullanım Bozukluklarının yaygınlığı, Klinik Özellikleri ve Komorbiditeleri "üzerine yazmıştır. Ayrıca 2006- 2010 seneleri arasında Psikoonkoloji ve Konsültasyon-Liyezon Psikiyatrisi alanında çalışmış ve süpervizyon alıp, Cinsel İşlev Bozukluklarının tanı ve tedavi konusunda eğitimini CETAD’dan tamamlamıştır.

Devlet hizmeti yükümlülüğünü Şanlıurfa'da Psikiyatri uzmanı olarak tamamlamıştır.

Mesleki İlgi Alanları Bağımlılık Psikiyatrisi, Anksiyete Bozuklukları, Kişilik Bozuklukları, Konsültasyon ,Liyezon Psikiyatrisi ve Psikoonkoloji ve Cinsel İşlev Bozuklukları üzerinedir. Yerli ve yabancı dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır ve Bağımlılık dergisinin danışman kurulunda yer almaktadır.  Türkiye Psikiyatri Derneği, Türk Tabipleri Birliği İstanbul Tabip Odası üyesidir. Yabancı dili İngilizce ve Farsça'dır. 2010 tarihinden buyana NPİSTANBUL Beyin Hastanesi ve Üsküdar Üniversitesi NP Etiler Polikliniğinde psikiyatri  uzmanı olarak görev yapmaktadır.


Tıbbi Alanları

Bağımlılık Psikiyatrisi
Anksiyete Bozuklukları
Kişilik Bozuklukları
Konsültasyon
Liyezon Psikiyatrisi
Psikoonkoloji
Cinsel İşlev Bozuklukları

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1.  Yüksek Lisans Tezleri : Çocukluk Çağı Travmatik Yaşam Olaylarının Yetişkin Obsesif Kompulsif Bozukluk ile Komorbiditesi (Yüksek lisans tezi bitiş tarihi 2015)
 
6.2.  Doktora Tezleri Psikiyatri Polikliniğine Başvuran Hastalar Arasında Alkol ve Madde Kullanım Bozukluklarının Yaygınlığı, Klinik özellikleri ve Komorbiditeleri (Uzmanlık Tezi) 2006
 
7. Yayınlar
 
7.1.   Uluslararası  hakemli  dergilerde  yayınlanan  makaleler  (SCI  &  SSCI  &  Arts  and Humanities)
 
1. Psychiatric Symptoms in Rapid-onset Obesity with Hypothalamic Dysfunction,
Hypoventilation, and Autonomic  Dysregulation Syndrome  and its Treatment:  A Case Report Erensoy H ,Ceylan ME, Evrensel A. January 2016 , Chinese medical journal 01/2016; 129(2):242. DOI:10.4103/0366-6999.173550
 
2. Recurrent diabetic ketoacidosis-like symptoms and factitious hyperglycemia as a Munchausen syndrome in diabetes mellitus type 1: a case report; Niafar M, Erensoy H, Tahsini Tekantapeh S. Anadolu Psikiyatri Derg. 2017; 18(Supplement 1): 29-31doi: 10.5455/apd.251246
 
3. Dissociative features of fibromyalgia syndrome, Tonguc D. Berkol, MD, Yasin H. Balcioglu,  MD,  Simge  S.  Kirlioglu,  MD,  Habib  Erensoy,  MD,  Meltem  Vural,  MD. Neurosciences 2017; Vol. 22 (3)
 
 
7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
 
1. Isotretinoin and Psychotic Mania. Erensoy H, Ceylan ME, Ceylan HZ West Indian Med J. 2014 Sep;63(5):555-6
 
7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler
 
Erensoy H, Ozkan M. Case Report:’’ Munchausen Syndrome’’ Sözel Bildiri
 
7.4.  Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler 7.5.  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
 
 
1. Intranasal abuse of methylphenidate and bupropion: A case report ( Bağımlılık dergisi 2014)
 
2.  Swallowing  metal  things  H  Erensoy,  ME  Ceylan,  A  Evrensel  –  2014  (The  Journal  of Neurobehavioral Sciences 2014,vol:1 No:3)
 
3.QEEG related changes following the treatment of anxiety disorders: Case series
 
Cumhur Tas, Habib Erensoy, Yelda İbadi, Elliot Brown, Nevzat Tarhan
 
 
 
The Journal of Neurobehavioral Sciences JNBS.2014;1(1):9-13doi:
 
10.5455/JNBS.1392036730
 
4. Birincil Tanısı Majör Depresif Bozukluk veya Anksiyete Bozukluğu Olan Cinsel Yönden Aktif Kadınlardaki Vajinismus Eştanısı. Tonguç Demir Berkol, Işıl Uzun, , Esra Alataş, Habib Erensoy, İlker Özyıldırım. Bakırköy Tıp  Dergisi   2015 DOI: 10.5350/BTDMJB201511403
 
5.  Supervised Disulfiram Treatment in Patient with Alchol Dependence: Prof. Dr. İlhan Yargı., Dr. Habib Erensoy (Bağımlılık Dergisi 2002)
 
6.   The Comparison Between Personality Characteristics and Family Relations Of The Subjects With
 
Neurotic Level Of Personality Organization With Control Group. • Deniz Karayün Tonguç
 
Demir  Berkol  •  Habib  Erensoy  •  Ebru  Kırlı  •  Serkan  Islam  •  Doğan  Şahin  The  Journal  of Neurobehavioral Sciences JNBS. 2015; 2(2): 56-63doi: 10.5455/JNBS.1437481824
 
 
7.6.  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
 
Erensoy H.,Yargic I. Disulfiram Use in Alchohol addiction in Medical Faculty Of
İstanbul
 
7.7.  Diğer yayınlar
 
7.8.  Uluslararası atıflar
 
8.   Ulusal & Uluslararası Projeler:
 
’Addiction as a Treatable Disease’’ Eğitim Kursu Amsterdam Üniversitesi , Amsterdam,
Hollanda 2005
 
Knsültasyon- liasion psikiyatri Süpervizyon ve Eğitim 2006-2010 (sertifikalı)
 
Bağımlılık Danışmanlık ve Tedavi yöntemleri 300 saat, (Toplam 1.5 yıl süren)eğitim İstanbul Tıp Fakültesi ,2003-2004
(sertifikalı)
 
EKT Cihazlarının Kullanım ve Sorun Belirleme eğitimi 2010 Workshop “ Psikofarmakoloji” Prof. Dr. Sthall, 2005 Workshop “Psikoanaliz” Antalya ,Turkey 2004
Cinsel işlev bozuklukları tanı ve tedavi eğitimi (CETAD’dan) 2015-2017 EMDR Eğitimi (Davranış Bilimleri Enstitüsü; EMDR İnstitute) 2015

Bilimsel Yayınlar ve Ödüller

YAYINLAR

A pilot trial of metformin for insulin resistance and mood disturbances in adolescent and adult       women with polycystic ovary syndrome Habib Erensoy, Mitra Niafar, Sevil Ghafarzadeh, Naser Aghamohammadzadeh& Nader D. Nader (2019): GYNECOLOGICAL ENDOCRINOLOGY

2. Epileptic Seizure Due to Disulfiram Treatment, Case Report; Erensoy H, Sargın AE ; Korean Journal of Family Medicine 2019

3. Recurrent diabetic ketoacidosis-like symptoms and factitious hyperglycemia as a Munchausen syndrome in diabetes mellitus type 1: A case report; Niafar M, Erensoy H, Tahsini Tekantapeh S. Anadolu Psikiyatri Derg. 2017; 18(Supplement 1): 29-31

4. Psychiatric Symptoms in Rapid-onset Obesity with Hypothalamic Dysfunction, Hypoventilation, and Autonomic Dysregulation Syndrome and its Treatment: A Case Report  Erensoy H ,Ceylan ME, Evrensel A. January 2016 , Chinese medical journal

5. Isotretinoin and Psychotic Mania. Erensoy H, Ceylan ME, Ceylan HZ West Indian Med J. 2014 Sep;63(5):555-6

6. Spontaneous Ejaculation Due to Duloxetine: A Case Report ; H Erensoy, G Cömert; West Indian Med J ;DOI:10.7727/wimj.2015.569

7. Dissociative features of fibromyalgia syndrome, Tonguc D. Berkol, MD, Yasin H. Balcioglu, MD, Simge S. Kirlioglu, MD, Habib Erensoy, MD, Meltem Vural, MD. Neurosciences 2017; Vol. 22 (3)

8. Gamma Knife Radiosurgery as a Successful Adjunctive Therapy inCushing’s Disease: Case Report, Mitra Niafar, Habib Erensoy, Saina Aminmozaffari; Int J Cancer Manag. Published online 2017 June 30

9. Panik bozukluğu hastalarına eşlik eden erişkin dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, Pinar Gokceimam, Hasan Mervan Aytac, Habib Erensoy, JNBS, 2017, 4(2), s:82-89

10. Erişkin obsessif kompulsif bozukluk tanılı hastalardaçocukluk çağı ruhsal travmaları, Salih Kivilcim, Habib Erensoy, Hasan Mervan Aytac, JNBS, 2017, 4(2), s:63-71

11. Identification of perceptions and thoughts that can create psychological resistance to insulin use in type 2 diabetes mellitus patients, Ebru Kirli, Tonguc Demir Berkol, Hasan Mervan Aytac, Huseyin Yumrukcal, Habib Erensoy, Guliz Ozgen; JNBS, 2017, 4(2), s:53-62

12. A Case of Munchausen Syndrome Presenting as a Cushing Syndrome in a Patient with Major Depressive Disorder; Habib Erensoy, Mine Özkan, Mitra Niafar, Sepideh Tahsini Tekantapeh; AMAJ 2017; 3: 48-49

13. Intranasal abuse of methylphenidate and bupropion: A case report ,H Erensoy, S. Burhanoğlu ( Bağımlılık dergisi 2014)

14. Swallowing metal things H Erensoy, ME Ceylan, A Evrensel – 2014 (The Journal of Neurobehavioral Sciences 2014,vol:1 No:3)

15. QEEG related changes following the treatment of anxiety disorders: Case series; Cumhur Tas, Habib Erensoy, Yelda İbadi, Elliot Brown, Nevzat Tarhan  The Journal of Neurobehavioral Sciences JNBS. 2014; 1(1): 9-13

16. •      Supervised Disulfiram Treatment in Patient with Alchol Dependence: Prof. Dr. İlhan Yargıç, Dr. Habib Erensoy (Bağımlılık Dergisi 2002)

17. Birincil Tanısı Majör Depresif Bozukluk veya Anksiyete Bozukluğu Olan Cinsel Yönden Aktif Kadınlardaki Vajinismus Eştanısı.;Tonguç Demir Berkol, Işıl Uzun, , Esra Alataş, Habib Erensoy, İlker Özyıldırım. Bakırköy Tıp Dergisi 2015

18. The Comparison Between Personality Characteristics and Family Relations Of The Subjects With Neurotic Level Of Personality Organization With Control Group. Deniz Karayün · Tonguç Demir Berkol · Habib Erensoy · Ebru Kırlı · Serkan Islam · Doğan Şahin.  The Journal of Neurobehavioral Sciences  JNBS. 2015; 2(2): 56-63

 

SUNUMLAR, SÖZEL BİLDİRİLER VE POSTERLER :

 

  1. Munchausen Syndrome: A Case Report Habib Erensoy MD, Prof. Dr. Mine Ozkan, The 8. Annual Scientific Meeting of the European Association of Consultation Liaison Psychiatry and Psychosomatics 2005

 

  1. Psychooncology and Palliative care in Turkey (West Asia Cancer Conference, Tehran) 2017

 

  1. Eşlik eden Eksen-1 Tanısı olan ve olmayan Bipolar Bozukluk Tanılı hastaların karşılaştırılması; Hasan Mervan Aytaç, Tonguç Demir Berkol, Zengibar Özarslan, Habib Erensoy, Serkan İslam, İlker Özyıldırım ; 54.Ulusal Psikiyatri Kongresi ;02-06 Ekim 2018

 

  1. The Comorbidity of Traumatic Life Events in Chilhood Age with Adult Obsessive                 Compulsive Disorder. Salih Kıvılcım, Habib Erensoy, Tonguç Demir Berkol, Gökçe Sarıdoğan, Ebru Kırlı (24. European Congress of Psychiatry)

 

  1. Detection of Perceptions and Thoughts that may lead to disruption of insulin use in Type 2 Diabetes Mellitus Patients. Ebru Kırlı, Tonguç Demir Berkol, Gökçe Sarıdoğan, Habib Erensoy (24. European Congress of Psychiatry)

Paylaş


© 2024e-Psikiyatri.com, bir NPGRUP sitesidir,
e-Psikiyatri.com bir NPGRUP sitesidir. Bu sitede verilen bilgiler, site ziyaretçilerinin/hastaların hekimleriyle mevcut ilişkilerini ikame etmek değil, desteklemek için tasarlanmıştır. Bu sitede yer alan bilgiler bir hekime danışmanın yerine geçmez. Tüm hakları saklıdır.