Nesrin

Prof.Dr. Nesrin DİLBAZ

Kısa özgeçmiş

Lokasyon: NPİSTANBUL Nöropsikiyatri Hastanesi - Ümraniye / İSTANBUL

1958 yılında doğdu. 1984 yılında Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. Erişkin Psikiyatri doktorasını 1991 yılında Asistan Dr. olarak tamamladı. 1991-2004 yılları arasında Ankara Numune Hastanesi’nde sırasıyla Psikiyatri Uzmanı, Doçent, 2. Psikiyatri Klinik Şefi ve son olarak AMATEM Direktörlüğü görevlerinde yer aldı.

2012 yılından itibaren NPİSTANBUL Nöropsikiyatri Hastanesi Bağımlılık Merkezi'ni yönetmektedir.

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Doktora tezleri ( Klinik şefliğim ve doçentliği süresince danışmanlık yaptığı tıpta uzmanlık tezleri)

 1. İlk atak şizofreni ve kronik şizofreni relaplarındasemptomatolojininkarşılaştırılması  1998 Dr.Baha Cemil ÖCAL
 2. Majör Depresyon tanısı almış olan hastalarda intihar girişimini etkileyen etmenler 1999 Dr. Ali Rıza ÖZEN
 3. Üniversite öğrencilerinde Özgül fobi yaygınlığı 2000 Dr.Altuğ KUT
 4. Üniversite öğrencileri örnekleminde travmatik yaşam olaylarının sıklığı ve posttravmatik stres bozukluğu yaygınlığının belirlenmesi 2001 Dr.Tuncer OKAY
 5. Üniversitesi öğrencileri örnekleminde Panik bozukluk ve Panik bozukluk belirtilerinin yaygınlığının belirlenmesi 2001 Dr.Çağlar AÇIKGÖZ
 6. Üniversite öğrencileri örnekleminde OKB ve Obsesif kompulsif belirtilerin yaygınlığının saptanması 2001 Dr.Hülya KOÇYİĞİT
 7. Postmenapozal dönemde hormon replasman tedavisinin psikiyatrik belirtiler ve yaşam kalitesi üzerine etkisi 2001 Dr.Selma ÖZTÜRK
 8. Hekimler arasındaki sigara içme alışkanlığı ve bırakma oranlarının araştırılması 2001 Dr.M.Şevket ERKÖK
 9. Bir eğitim hastanesinin sağlık personelinde sigara alışkanlığı bırakma sıklığı ve bağımlı kişilik özelliklerinin ilişkisi 2003 Dr.Adil TEMEL
 10. Şizofren    hastalarda serum IL-6 ve IL-8 düzeylerinin antipsikotik tedavi ile değişimi 2004 Dr.ALİ TÜRKÖĞLU
 11. Alkol  kesilme dönemi belirtilerinin şiddetinin Homosistein düzeyi ile ilişkisi vefolik asit etkinliği 2005 Dr.Esen UZ
 12. Alkol  kullanım bozukluklarında biomarkır olarak e Karbohidrat-deficienttransferrin (CDT) nin yoksunluk şiddetiyle ilişkisi ilişkisi 2005 Dr.Ceyhan Balcı ŞENGÜL
 13. Alkol  Yoksunluğunda Mematinin etkinliği 2005 Dr. Cem ŞENGÜL
 14. Şizofreni   hastalarında plazma antioksidan-oksidan dengesi ve klinik belirtilerle ilişkisi 2005 Dr. Ozan PAZVANTOĞLU
 15. Alkol  ve madde bağımlılığı tanısı almış hastalarda eş tamlıdahili hastalıkların sıklığı 2005 Dr.Nazım ÖZGÜR
 16. EKT ile ilgili baş ağrısında nsai ilaçların etkinliği ve baş ağrısı düzeyinin hasta uyumu ile ilişkisi- kontrollü bir çalışma 2005 Dr.Ali GÜLÜNAY
 17. OKB tamlı hastalarda serum IL-6, IL-8 ve INF Alfa düzeyleri 2006 Dr. Şükran TELCİ
 18. Alkol  ve Madde kullanım bozukluğu olan hastalarda erişkin tip ADHD 2006 Dr.Demet DANKI
 19. Majör  depresyon tamlı hastalarda antidepresan tedaviye bağlı gelişen cinsel işlev bozuklukları ve yaşam kalitesi üzerine etkileri 2006 Dr. Aydın ALP
 20. Şizofreni   tanısı alan hastalarda IGF-IJGF-BP3 düzeyleri metabolik parametrelerin ve antipsikotik ilaçlarının kullanımının etkileri 2009 Dr.Özcan KILIÇO KAFALI
 21. Alkol    bağımlılık sendromunda aşerme gerçeği İle ilişkili biyolojik parametreler: Adinopektin, resistin, Ghrelin düzeylerinin aşerme şiddeti ile ilişkisi 2010 Dr.NeslihanAkkişi KUMSAR
 22. Abstinens dönemindeki alkol bağımlılarında psikolojik stres uyarımınahipotalamo-hipofizer-adrenal (hpa) eksen yanıtının 1.derece etkilenmemiş yakınları ve kontrol grubu ile karşılaştırması 2010 Dr.Emel KOYUNCU KÜTÜK
 23. Şizofreni hastalarının birinci derece yakınlarında COMT geni polimorfizmleri ve şizotipi ile ilişkisi 2010 Dr. Raziye Serçin YALÇIN ÇAVUŞ
 24. Şizofreni hastaları ve 1.derece akrabalarında metaboliksendrom ve şizotipi ile ilişkisi 2010 Dr.Aslı ENEZ
 25. Eroin    bağımlılarında dopamin-2 reseptör (DRD2) TAG 1a gen polimorfizmi ile bağımlılık ilişkisi 2010 Dr.Barış YILBAŞ
 26. Erkek    alkol bağımlılarında MAO-A UVN-Tr r polimorfizmi ve dürtüsellikle ilişkisi 2011 Dr. Haşan KAYA
 27. Türk Vücut Geliştirmecilerinde kas dismorfisi ve eşlik eden klinik özellikler 2011 Dr.Savaş YILMAZ
 28. Remisyonda    bipolar depresif bozukluk ve unipolar depresif hastaların kalıntı depresif belirtilerinin karşılaştırılması 2011 Dr.Esma YENİLMEZ
 29. Kannabis kullanımı ve şizotipi arasındaki ilişki ve şizotipininkannabis kullanımını yordayıcı bir faktör olarak kişilik bozukluğu ile karşılaştırılması 2011 Dr.Fatma EREN
 30. Obsesif  kompulsif bozuklukta şizotipalite ve nörolojik silik işaretler Dr. Ufuk Çeşmeci

Yayınlarından Bazıları:

 • Darcin ÂE, Dilbaz N, Yılmaz S, Çetin MK. Cyclopentolate hydrochloride eye drops addiction: a case report. J Addict Med. 2011 Mar;5(1):84-5.
 • Bitter I, Treuer T, Dilbaz N, Oyffe I, Ciorabai EM, Gonzalez SL, Ruschel S, Sal burg J, Dyachkova Y. Patients' preference for olanzapine orodispersibie tablet compared with conventional oral tablet in a multinational, randomized, crossover study. World J Biol Psychiatry.2010; 11:894-903.
 • DarçınAESDilbaz N, Okay IT.Barbexaclone abuse in a cannabis ex-user. SubstAbus. 2010 0ct;31(4):270-2
 • Alptekin K, Aydin H, GucerKM, Dilbaz N, GokaE, Esendemir C, Oguz H, Arabul G, Aslaner F, Ayer A, Çeiiker AR, Cirit H, Pınar Z, Ünal A. Patient adherence and efficacy of quetiapine treatment in schizophrenia: results of a multicentre, naturalistic 6-month follow-up study. IntClinPsychopharmacol. 2010 Nov;25(6):342-8.
 • Okay T, Şengül C, Açıkgöz Ç, Ozan G, DilbazN. Prevalence of Alcohol dependence and abuse in a general hospital: sensitivity and specificity of MAST. Eur J Gen Med 2010; 7(1): 9-16.
 • Kartal M, Coşkun O, Dilbaz N. Recognizing and managing anxiety disorders in primary health care in Turkey. BMC FamPract. 2010 Apr 28;11:30.
 • Pazvantoglu O, Selek S, Okay IT, SengulC, Karabekiroglu K, Diibaz N, Erel O. Oxidative mechanisms in schizophrenia and their relationship with illness subtype and symptom profile. Psychiatry ClinNeurosci. 2009 Oct;63(5):693- 700.
 • Eren S, Bayam G, Ergöniilö, ÇelikbaşA, Pazvantoğlu O, Baykam N, Dokuzoğuz B, Dilbaz N. Cognitive and emotional changes in neurobruceollosis. J Infection 2006; 53:184-189.
 • Dilbaz, N„, Sengül, C.,Okay, T., Bayam, G., ve Türkoglu, A., ’’Treatment Of Venlafaxine And ECT in Treatment-Resistant Depressive Patients,” Int Journal of Psychiatry in Clin Practice, 9(1), 55-59 (2005).
 • Kurtuluş A, Dilbaz N, SoydalT, Giderer H. Report on the activities of Mental Health Depratment of Ministry of Health of Turkey since the Marmara Earthquake of August 1999, and the Bolu-Düzce Earthquake of November 12, 1999. Int J Mental Health 2004; 33(1)


Paylaş


© 2024e-Psikiyatri.com, bir NPGRUP sitesidir,
e-Psikiyatri.com bir NPGRUP sitesidir. Bu sitede verilen bilgiler, site ziyaretçilerinin/hastaların hekimleriyle mevcut ilişkilerini ikame etmek değil, desteklemek için tasarlanmıştır. Bu sitede yer alan bilgiler bir hekime danışmanın yerine geçmez. Tüm hakları saklıdır.