Sermin

Prof.Dr. Sermin KESEBİR

Kısa özgeçmiş

Prof. Dr. Sermin Kesebir, 1995 yılında Dokuz Eylül Tıp Fakültesini bitirdi. Psikiyatri uzmanlık eğitimini Ege Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalında tamamladı. Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde mecburi hizmetini yaptıktan sonra, 2008’de Adnan Menderes Üniversitesinde doçent ünvanını aldı. 2009-2014 yılları arasında Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde eğitim görevlisi olarak akut psikoz servisinin idaresini yürüttü.

Türkiye Psikiyatri Derneği-Duygudurum Bozuklukları Bilimsel Çalışma Birimi, Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü, Halime Odağ Vakfı-Psikanalitik Yönelimli Psikoterapiler, Bipolar Yaşam Derneği, Amerikan Psikiyatri Birliği (APA), Uluslararası Bipolar Bozukluklar Birliği (ISBD) ve Uluslararası Duygudurum Bozuklukları Birliği (ISAD) üyelikleri bulunan Dr. Sermin Kesebir’in temel ilgi ve çalışma alanları duygudurum bozuklukları (depresif bozukluklar ve bipolar –iki uçlu- bozukluklar –manik depresif hastalık), konsültasyon liyezon psikiyatrisi ve psikanalitik yönelimli psikoterapilerdir.

Türkiye Psikiyatri Derneği, Duygudurum Bozuklukları Bilimsel Çalışma Birimi, Depresyon Sağaltım Kılavuzunda ‘’Somatik belirtilerin eşlik ettiği depresyonun sağaltımı’’ ve ‘’Yeme bozuklukları eştanılı depresyon sağaltımı’’; Psikanalitik Psikoterapiler Bilimsel Çalışma Birimi, Psikanalitik Psikoterapiler kitabında ‘’Heinz Kohut (1913-1981) ve Kendilik Psikolojisi’’; Kadın Ruh Sağlığı Bilimsel Çalışma Birimi, Kadınların yaşamı ve Kadın Ruh Sağlığı kitabında ‘’Kadın ve Duygudurum Bozuklukları’’ bölümlerini kaleme almıştır. ‘’Bipolar Bozuklukta 20. Kromozomun Etkilenmişliği’’, ‘’Bipolar Hastalar ve Birinci Derece Yakınlarında Pozitif Aile Öyküsünün afektif mizaç üzerine etkisi’’, ‘’Bipolar Bozuklukta Kromozomal Yerleşim: D2024B1 no’lu gösterge’’, ‘’Uzun süreli sürdürümde lamotrijin eklenmesinin öncesi ve sonrası: Kan düzeyinin etkisi’’, ‘’Menarş yaşı iki uçlu bozukluğun gidişini etkiler mi?’’ ödüllü çalışmaları olup, ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde yayınlanmış yüzü aşkın yayını, ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda sunulmuş yüzü aşkın bildirisi bulunmaktadır. Bu çalışmaların en önemlileri şunlardır:

 

 • Metabolic syndrome and childhood trauma: Also comorbidity and complication in mood disorder. World J Clin Cases. 2014; 16; 2(8): 332-7.
 • Uric acid levels may be a biological marker for the differentiation of unipolar and bipolar disorder: The role of affective temperament. J Affect Disord. 2014; 165: 131-4.
 • Are EEG spectral power density of BD I and II different? 16th Annual Conference of the ISBD, Bipolar Disorders, supplement no:1, Vol. 16, 113, Seoul, 2014.
 • Are ICAM, VCAM and E-selectin levels different in first manic episode and subsequent remission? J Affect Disord. 2014;163(2):76-80.
 • The relationship between impulsivity and lipid levels in bipolar patients: does temperament explain it? Compr Psychiatry. 2014;55(4):883-6.
 • The relationship of impulsivity and lipid levels in bipolar patients: gender effect. 16th Annual Conference of the ISBD, Bipolar Disorders, supplement no:1, Vol. 16, 126, Seoul, 2014.
 • Is the relationship between affective temperament and resilience different in depression cases with and without childhood trauma? Compr Psychiatry. 2014;55(4):870-5.
 • EEG Abnormality in first episode mania: is it trait or state? Psychol Res. 2013; 3(10): 563-70.
 • Is there a relationship between age at menarche and clinical and temperamental characteristics in bipolar disorder? Ann Clin Psychiatry. 2013;25(2):121-4.
 • The relation between affective temperament and resilience in depression: a controlled study. J Affect Disord. 2013;148(2-3):352-6.
 • Comorbid impulse control disorder in bipolar disorder: the role of antidepressants. Turk Psikiyatri Derg. 2012;23(1):71.
 • Compulsive buying in bipolar disorder: is it a comorbidity or a complication? J Affect Disord. 2012;136(3):797-802.
 • Psychopathology in forced displacement: a comparison between three generations. Anadolu Psikiyatri Derg 2011;12(1):1-6.
 • Temperament in suicide attempt: a mediator role of cortisol. Anadolu Psikiyatri Derg 2010;11(4):293-8.
 • Anticipation in bipolar disorder: A comparison between two generations. Türk Psikiyatri Derg 2008; 19(4):349-357.
 • Affective Temperaments in clinically-well subjects in Turkey: initial psychometric data on the TEMPS-A. J Affect Disord 2005; 85(1-2), 113-125.
 • Affective Temperaments as measured by TEMPS-A in patients with Bipolar I disorder and their First Degree Relatives. J Affect Disord, 2005; 85(1-2), 127-133.

Paylaş


© 2024e-Psikiyatri.com, bir NPGRUP sitesidir,
e-Psikiyatri.com bir NPGRUP sitesidir. Bu sitede verilen bilgiler, site ziyaretçilerinin/hastaların hekimleriyle mevcut ilişkilerini ikame etmek değil, desteklemek için tasarlanmıştır. Bu sitede yer alan bilgiler bir hekime danışmanın yerine geçmez. Tüm hakları saklıdır.