Aile hekimleri motive edilmek istiyor

Aile hekimliğiyle ilgili sağlık çalışanları yeni düzenlemeler yapılmasını istiyor.Aile hekimliğiyle ilgili sağlık çalışanları yeni düzenlemeler yapılmasını istiyor. Haber1Sağlık-Sen'in aile hekimliği sorunları araştırmasına katılanların yüzde  74'ü mesleki motivasyon için ödül mekanizmaları oluşturulması gerektiğine  inanıyor. Geçen yılının aralık ayından bu yana tüm Türkiye'de uygulanan aile  hekimliği hizmetlerinin sunumunda karşılaşılan problemler konusunda bir çalıştay  düzenleyen Sağlık-Sen, bu toplantıda ele alınan temel sorunlarla ilgili de eylül  ayında ülkenin farklı yerlerinde görev yapan 362 aile hekimi ve aile sağlığı  çalışanının katıldığı bir saha araştırması yaptı. Söz konusu sendikanın aile hekimliği sorunları araştırmasında, aile  hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının sistemle ilgili yeni düzenleme talepleri  dikkat çekti. Araştırmaya katılanların yüzde 48,2'si “aile hekimliği mesleki tanımı  yeniden yapılandırılmalıdır”, yüzde 65'i “aile sağlığı çalışanlarının mesleki  tanımı yeniden yapılandırılmalıdır” görüşüne “kesinlikle katıldığını” ifade  etti. Çalışmaya katılanların yüzde 59,6'sı “aile sağlığı elemanı” yerine  “aile sağlığı hemşiresi ve ebesi” ile “aile sağlık memuru” gibi unvanlar  kullanılması gerektiğine “kesinlikle katılıyor”. Soruları yanıtlayanların yüzde 54,2'si “aile sağlığı elemanlarına aile  hekimleri gibi uzaktan eğitim verilmesini”, yüzde 69,1'i “evde bakım  hizmetlerinin aile hekimliği görev alanından çıkarılmasını”, yüzde 65,7'si  “mobil sağlık hizmetlerinin coğrafi koşullar, nüfus yoğunluğu gibi kriterler göz  önüne alınarak yeniden yapılandırılmasını”, yüzde 61,1'i “kanser, kronik  hastalıklar gibi ileri tetkik gerektiren hastalıklarla ilgili tarama görevinin  aile hekimliği görev alanından çıkartılmasını” istiyor. Katılımcıların yüzde 74,3'ü ise “mesleki motivasyonu artırmak adına ceza  mekanizmaları yerine ödül mekanizmalarının oluşturulması” gerektiğine inanıyor. Çalışmaya katılarak soruları yanıtlayanların yüzde 66'sı ise “Halkın  aile hekimliğiyle ilgili bilgisinin artırılması ve sorumluluk bilincinin  oluşturulması için Sağlık Bakanlığınca materyaller hazırlanması ve kamuoyuna  duyurulması” gerektiğini düşünüyor. Aile hekimliği çalışanları ayrıca başka bir ilde ikamet eden misafir  hastalar için ayrı ücret talep ederken, hac gibi yurt dışı organizasyonlarda  görev almak istediklerini dile getirdiler. Çalışmaya katılanların yüzde 79,3'ü aile hekimleri veya çalışanlarına  nöbet görevi verilmemesini, yüzde 80,6'sı kullanamadıkları yıllık izinlerin  ertesi yıla devredilmesini, yüzde 85,1'i yıllık izinlerinde ücretlerinin  tamamının ödenmesini, yüzde 85,8'i ücretlerinin tamamının emekliliğe  yansıtılmasını istiyor. A.A

Paylaş

Görüntülenme:
Güncellenme Tarihi:07 Ekim 2011Yayınlanma Tarihi:08 Ekim 2011

© 2024e-Psikiyatri.com, bir NPGRUP sitesidir,
e-Psikiyatri.com bir NPGRUP sitesidir. Bu sitede verilen bilgiler, site ziyaretçilerinin/hastaların hekimleriyle mevcut ilişkilerini ikame etmek değil, desteklemek için tasarlanmıştır. Bu sitede yer alan bilgiler bir hekime danışmanın yerine geçmez. Tüm hakları saklıdır.