BU DA TEKNOLOJİ YALNIZLIĞI

Tümgazeteler

Teknolojinin insanı mahkum ettiği yalnızlık da depresyona yatkın kişilerde depresyonu tetikliyor.


Uzm. Psikolog. Zehra EROL ve Dr. Oğuz Tanrıyar anlatıyor:

Depresyon sigara tiryakiliğini, madde kullanımını artırır, bağışıklık sistemini geriletir, hatta kanseri bile kolaylaştırır. Teknolojinin insanı mahkum ettiği yalnızlık da depresyona yatkın kişilerde depresyonu tetikler.

Depresyon sigara tiryakiliğini, madde kullanımını artırır, bağışıklık sistemini geriletir, hatta kanseri bile kolaylaştırır. Teknolojinin insanı mahkum ettiği yalnızlık da depresyona yatkın kişilerde depresyonu tetikler.

DEPRESYON UNUTKANLIĞA YOL AÇAR MI?

Yaşlılıkta yaşanan depresyonda bir farklılık vardır. Psödodemans gelişebilir, yalancı bunama da denir buna. Yaşlılarda depresyon bazen o kadar şiddetli unutkanlığa yol açar ki, "acaba bu insan bunama mı yaşıyor diye düşünür ve araştırırız. Depresyona bağlı bir unutkanlık varsa da `bunamadan ehvendir` diye düşünüp seviniriz, çünkü tedavisi mümkündür. 20 yaşında yaşanan depresyon bile bazen bunamayı andırabilir. Depresyon beden sağlığını ciddi şekilde bozabilir ve hatta yaşlılarda kalp hastalıklarından ölümü artırabilir.

DEPRESYON FİZYOLOJİK HASTALIKLARI TETİKLER Mİ?

Kesinlikle tetikler. Yüksek tansiyon, diyabet, kanda yağ dengesinin bozulması ve bu üçünün bir arada bulunması kalp krizleri, felçler, cinsel sorunlara yol açabilir. Depresyon sigara tiryakiliğini, madde kullanımını artırır, bağışıklık sistemini geriletir, hatta kanseri bile kolaylaştırdığı söylenir.

DEPRESYON KANSERİ NASIL KOLAYLAŞTIRIYOR?

Bu konuda yapılan çok çalışmalar vardır. Meme kanserine yakalanmış kadınlar grup terapisine alınırlar. Bunların bir kısmı normal kanser tedavisi, bir kısmı ek olarak grup terapisi de görür. Grup terapisi görenlerde iki buçuk yıl sonra hayatta kalma oranı diğerlerine göre 6 kat fazla bulunur. Kalp krizi geçirip depresyona girenler arasında ölüm sık görülür. Dermatologlara gidenlerin önemli bölümü depresif hastalardır. Ayrıca, intihar girişimi sonrasında yaşlılarda ölüm oranı çok yüksektir. Yaşlı intihar etmez diye bir şey yoktur. Sadece küçüklerimize değil büyüklerimize de çok dikkat etmek gerekir. Yaşlılıkta problemler çok ağır seyredebilir.

PSİKOTERAPİ TEDAVİYİ KOLAYLAŞTIRIYOR MU?


Evet kolaylaştırır. Psikoterapinin tedaviye diğer katkısı hastanın yakından takibini ve tanınmasını sağlaması, ilaç tedavisinin düzenlenmesini kolaylaştırması, danışanın tedaviye katkısını arttırmasıdır. Psikoterapiyle tedaviye ailenin de katılımı sağlanarak hasta yakınlarının hastalıkla ilgili bilgi sahibi olması, destekleyici yaklaşımı mümkün kılar. Son yıllarda yapılan tüm çalışmalar depresyonun tedavisinde psikoterapinin oldukça etkili olduğunu göstermiştir.

EN ÇOK NELER TETiKLiYOR?

Depresyonun ortaya çıkmasında en önemli nedenlerden biri kişinin yaşadığı olayları algılayış şeklidir. Depresyonda kişinin kendisiyle, çevresindeki insanlarla ve gelecekle ilgili olumsuz düşünceleri mevcuttur. Bu olumsuz veya çarpıtılmış düşünceler de olumsuz duygulara yol açtığından kişi sürekli mutsuzluk kısırdöngüsünde hayatını sürdürmektedir. Bir danışanımın iyileşme döneminde söylediği gibi: `Kendimle ilgili ne kadar fazla kötü düşünceler doldurmuşum beynime, farkında değilmişim. Onların ben ne kadar çok üzüldüğünü fark edemedim bile." Kişi mutsuzlukla ve olumsuz düşüncelerle öyle kuşatılmıştır ki bu kısırdöngüyü aşmakta zorlanır. Çevresindeki kişilerle paylaşımları da gittikçe sınırlandığı için kimsenin kendisini anlamadığından yakınmaya başlar.

TEKNOLOJi DEPRESYONA NEDEN OLUYOR MU?

Teknoloji toplumu olmanın insanı yalnızlığa sürüklediği, topluma yabancılaştırdığı ve kendisini iyi hissetmesini engellediği konusunda birçok araştırma yayımlanmaktadır. 20. Yüzyıl"ın başlarında telefon, 1960`larda televizyon ve günümüzde de internet insanların yaşantıları üzerinde benzer etkileri olan iletişim araçlarıdır. Bunlar her ne kadar iletişim araçları olsalar da, özellikle aile içi iletişimi azalttıkları ve kişinin toplumsal çevresinin çapını daralttıkları bir gerçektir. Teknolojinin bizi mahkum ettiği bu yalnızlığın da depresyona yatkın kişilerde depresyonu tetikleyici etkide bulunduğunu çalışmalar göstermektedir.Paylaş

Görüntülenme:
Yayınlanma Tarihi:13 Haziran 2010

© 2024e-Psikiyatri.com, bir NPGRUP sitesidir,
e-Psikiyatri.com bir NPGRUP sitesidir. Bu sitede verilen bilgiler, site ziyaretçilerinin/hastaların hekimleriyle mevcut ilişkilerini ikame etmek değil, desteklemek için tasarlanmıştır. Bu sitede yer alan bilgiler bir hekime danışmanın yerine geçmez. Tüm hakları saklıdır.