Çocuklar yüzde 30'un altına düştü

Türkiye’de çocuk nüfusun, toplam nüfus içindeki payı giderek azalıyor. Çocuk nüfusun, toplam nüfusa oranı 2013 sonu itibarıyla yüzde 30’un altına indi.

Türkiye’de çocuk nüfusun, toplam nüfus içindeki payı giderek azalıyor. Çocuk nüfusun, toplam nüfusa oranı 2013 sonu itibarıyla yüzde 30’un altına indi.

cocukTürkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) "İstatistiklerle Çocuk" araştırmasının 2013 sonuçlarına göre, 2013 yılında çocuk nüfus yalnızca 69 bin kişi arttı. Türkiye’de çocuk nüfusu 2012 yılında 22 milyon 692 bin çocuktan, geçen yıl sonunda 22 milyarı 761 bin çocuğa yükseldi. Bu veriler ile, 2013 yılının sonu itibarıyla Türkiye nüfusunun yüzde 29.7’sini çocuk nüfus oluşturuyordu. TÜİK’in 2012 verilerine göre çocuk nüfusun toplam nüfusa oranı yüzde 30.0 düzeyindeydi. TÜİK’ten yapılan açıklamada, "1935 yılında toplam nüfusun yüzde 45’ini oluştururken 2013 yılında toplam nüfusun yüzde 29,7’sini oluşturdu" denildi ve şu değerlendirme yapıldı: "Kentleşme, kadının eğitim düzeyinin artması, kadının çalışma hayatına aktif katılımı gibi gelişmeler doğurganlığın azalmasına, doğumların ileri yaşlara ertelenmesine, kadın başına düşen ortalama çocuk sayısının düşmesine neden oldu. Bu değişimler, çocuk nüfusun toplam nüfus içindeki oranının azalmasına etki etti." TÜİK raporunda yer alan öngörülere göre, çocuk nüfus oranının 2023 yılında yüzde 25.7’ye, 2050 yılında yüzde 191’e ve 2075 yılında yüzde 17.6’ya düşecek. Çocuk nüfus yaş grubuna göre incelendiğinde, 2013 yılında çocuk nüfusun yüzde 27.3’ünü 0-4 yaş grubu, yüzde yüzde 27.6’sını 5-9, yüzde 28’ini 10-14 ve yüzde 17.2’sini de 15-17 yaş grubu çocuklar oluşturdu. Bu oranların hem yıl hem de cinsiyet bazında önemli bir değişim göstermediği görüldü. A.A

Paylaş

Görüntülenme:
Güncellenme Tarihi:02 Mayıs 2014Yayınlanma Tarihi:13 Mayıs 2014

© 2024e-Psikiyatri.com, bir NPGRUP sitesidir,
e-Psikiyatri.com bir NPGRUP sitesidir. Bu sitede verilen bilgiler, site ziyaretçilerinin/hastaların hekimleriyle mevcut ilişkilerini ikame etmek değil, desteklemek için tasarlanmıştır. Bu sitede yer alan bilgiler bir hekime danışmanın yerine geçmez. Tüm hakları saklıdır.