HAMİLELİKTE HORLAMA

Hürriyet

Yapılan araştırmalara göre kadınların %11.7'si hamilelikte horlamaya başlıyor. Uzman doktorlar anlatıyor:


Yapılan araştırmalar hamilelik öncesinde horlama şikayeti olmayan kadınların yüzde 11.7'sinin hamilelik döneminde horlamaya başladıklarını ortaya koydu.

Araştırma çerçevesinde Bursa Zübeyde Hanım Doğumevi'ne başvuran 469'u hamile olan toplam 677 kadın takibe alındı.

Hamile olmayan kadınlara genel sağlık durumları, uyku alışkanlıkları, horlama, uyku apnesi ve gündüz uykululuk haliyle ilgili anketin uygulandığı araştırmada, hamile kadınlarda bu bilgilerin yanı sıra gebeliğe bağlı hipertansiyon, preeklampsi (gebelik döneminde ortaya çıkan, gebeliğin normaldışı seyrettiği durum) gibi sorunlar ile bebeğin doğum ağırlığı incelendi.

Araştırmada, horlama sorunu bulunan hamile kadınların yüzde 2.5'inin gebelik öncesinde de aynı sorunu yaşadığı tespit edildi.

Hamile olmayanlarda yüzde 1.9 olarak saptanan horlama oranının, hamilelikten önce şikayeti olmayan anne adaylarında 11.7 olarak belirlendiği araştırmada, horlayan hamile kadınların yüzde 20'sinde gebeliğe bağlı hipeartansiyon sorunu olduğu, bu oranın horlamayan hamilelerde yüzde 11'e düştüğü saptandı.

Yine horlayan hamilelerin yüzde 10.9'unda, horlamayan hamilelerin ise yüzde 5.8'inde preeklampsi tespit edildi. Horlayan hamilelerin yüzde 1.81'inde, horlamayanların yüzde 1.7'sinde ise hamilelikte şeker hastalığı (gestasyonel diyabet) olduğu belirlendi. 
Horlama üst solunum yolu daralması ve uyku apne sendromunun belirtisidir. Araştırma sonucunda horlamanın hamilelerde, gebelik öncesi döneme ve hamile olmayanlara göre anlamlı derecede fazla olduğu ve horlamanın gebelik hipertansiyonu için risk faktörü olduğu sonucuna vardık. Ancak horlama ile preeklampsi, gestasyonel diyabet, bebeklerin genel sağlık durumları ve doğum ağırlıkları arasında anlamlı ilişki saptamadık.
 


Paylaş

Görüntülenme:
Yayınlanma Tarihi:28 Mayıs 2010

© 2024e-Psikiyatri.com, bir NPGRUP sitesidir,
e-Psikiyatri.com bir NPGRUP sitesidir. Bu sitede verilen bilgiler, site ziyaretçilerinin/hastaların hekimleriyle mevcut ilişkilerini ikame etmek değil, desteklemek için tasarlanmıştır. Bu sitede yer alan bilgiler bir hekime danışmanın yerine geçmez. Tüm hakları saklıdır.