Nörobilimle Sosyal Davranışı Birleştiren Kitap

Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Tanrıdağ’ın “İnanıyorum o halde varım” kitabı okuyucuların beğenisini topluyor.

İnsan düşüncesinin sadece matematiksel ve mantıksal düşünmeden oluşmadığı, aynı zamanda duyguların yoluyla inandıkların yoluyla beynin harekete geçtiğini gösterdiğini belirten Tanrıdağ, kitabında nörobilimle sosyal davranışı birleştiriyor…

İnsan, fizyolojik yapısından daha farklı ve daha karmaşık bir varlıktır. Varoluşunu sorgular, hayatın anlamını araştırır, sonsuzluğu merak eder. Binlerce yıl süren tekâmülü sırasında durumlar, düşünceler, duygular ve davranışlar şeklinde adlandırabileceğimiz farklı varoluş seyahatlerinden geçmiştir. Bu seyahatler sırasında beyinden yola çıkarak davranışları inceleyen ya da davranışlardan yola çıkarak beyin hakkında yorum yapan fakat birbirini yok sayan iki literatür ortaya çıkmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bunlardan biyolojik yaklaşım, beyni baş tacı ederek insanı genlerden ibaret kabul etti diyen Tanrıdağ; “Diğeri ise dinamikçi yaklaşarak davranışları baş tacı edip insanı davranışlardan ibaret gördü. Bu iki literatürün birbirinden kopuk oluşu, “Beyin Bilinemez, Keşfedilemez, Anlaşılamaz” gibi bir sonuca götürdü. 21. yüzyılda yapılmaya başlanan beyin araştırmaları bu yanlış düşünceleri tartışılır hale getirdi.” Dedi.

Sosyal bilimlerin farklı alanlarındaki araştırmacıları, artık insan davranışlarıyla ilgili bilgilerini yeterli görmeyip beyin bilgilerinin kapsamlı öğretildiği eğitimlere yöneldiğine dikkat çeken Tanrıdağ, bu ilginin, sosyobiyoloji adında yeni bir bilgi alanını ortaya çıkardığını kaydetti.
“İnsan, inandığı şey doğrultusunda varlığını hisseder”

Üsküdar Üniversitesi yayınlarından çıkan kitabın yazılış amacıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan yazar Tanrıdağ şunları söyledi:

“Kitabın isminden de anlaşılacağı üzere farklı bir mesaj taşıyor. İnsanın varlığının fiziksel varlığını üstelik zihnindeki mantık ve matematiksel düşünme yoluyla algılanabileceği şeklinde görüşler olduğu halde birçok insan inandığı şey doğrultusunda varlığını hisseder. Dolayısıyla bu varlık düşüncesi çeşitlenmiş durumda. Son dönemin beyin araştırmaları da beyinde inanmakla birlikte aktive olan harekete geçen ödül ve haz mekanizması olarak adlandırılan bir bölgeyi gösterdiğinden beri insan düşüncesinin sadece matematiksel ve mantıksal düşünmeden oluşmadığı, aynı zamanda duyguların yoluyla inandıkların yoluyla beynin harekete geçtiğini gösteriyor. Mantıklı düşünce ile duygusal ve inanca dayalı düşünce arasında bir sentez oluşturduğunu gösterdiği için günümüz beyin anlayışını içene bu gelişmeleri katmak amacıyla bu kitap yazıldı.”
Nörobilimle sosyal davranışı birleştiren kaynak…

İnanıyorum O Halde Varım kitabı; biyolojik bir hikâyenin kültürel bir şekle girmesinin, yüzbinlerce yıldır süren maddi bir şekillenmenin son on bin yıl içinde kimliğe kavuşmasının kısa tarihi. Bu kısa tarihin içinde insanın kimlik kazanma öyküsü düşünebilmeyi, kültür yaratmayı, sosyalleşmeyi, ahlak sahibi olmayı, kimlik iddiasını ve yeniden öğrenebilmeyi kapsamakta. Nörobilimle sosyal davranışı birleştirerek okuyucuya farklı bir perspektif kazandıran bu eser, “İnsan sosyal bir varlıktır” görüşünü gözlemin ötesine taşıyarak, deneysel olarak test edilebildiğini öğrenmek isteyenler için muhteşem bir kaynak olacak.

Üsküdar Haber Ajansı (ÜHA)


Paylaş

Görüntülenme:
Güncellenme Tarihi:17 Temmuz 2023Yayınlanma Tarihi:09 Şubat 2021

© 2024e-Psikiyatri.com, bir NPGRUP sitesidir,
e-Psikiyatri.com bir NPGRUP sitesidir. Bu sitede verilen bilgiler, site ziyaretçilerinin/hastaların hekimleriyle mevcut ilişkilerini ikame etmek değil, desteklemek için tasarlanmıştır. Bu sitede yer alan bilgiler bir hekime danışmanın yerine geçmez. Tüm hakları saklıdır.