Psikoyorum'da bu akşam: Çocuğun Suça Eğilimi

Günlük yaşamı ve insan psikolojisini etkileyen tüm konular Psikoyorum’da uzmanların katılımıyla ele alınıyor. SKYTURK ekranlarında yayınlanan Psikoyorum’da izleyiciler canlı telefon bağlantıları ve SMS ile sorularını iletiyorlar. Konuların etraflı biçimde ele alındığı programın bu akşamki konukları Dr. Serdar Alparslan ve Psikolog Yasemin Kalkavan Ozan olacak.
Giderek suça karışan çocukların çoğaldığı toplumumuzda ailelerin ve okulların bu konuda daha çok duyarlı olmaları gerekir. Çocukların hangi durumlarda suça eğilim gösterdiklerinin enine boyuna konuşulacağı programda ebeveynlere bazı önerilerde de bulunulacak.
 • Hangi davranışlar çocuklarda suça eğilime neden olmaktadır?
 • Hangi rahatsızlıklar tedavi edilmediğinde ileri yaşlarda suç işleme potansiyeli oluşturmaktadır?
 • Aile içi ortamların suça buluşmadaki etkileri nedir ve hangi seviyededir?
 • Ailede yaşanan şiddet ve kötü örnekler çocukta nasıl bir modelleme oluşturmaktadır?
 • Parçalanmış ailelerde suça yönelme neden daha fazla olmaktadır?
 • Çocuklara kurulan yanlış iletişimin suça yönelmede ne gibi etkileri olmaktadır?
 • Kitle iletişim araçlarına ne görevler düşmektedir?
 • Kapkaç, hırsızlık gibi suçlarla ekonomik durumla ne gibi bağlantıları vardır?
Gibi pek çok sorunun cevabı bu programda aranacak. Uzman Psikolog Yıldız Burkovik sunduğu yapımcılığını Ersin Turan, Koordinatörlüğünü Uğur İlyas Canbolat’ın yaptığı Psikoyorum bu gece saat 00.15 de canlı olarak SKYTURK TV ekranlarında olacak.
 • Tedavi edilmeyen hiperaktivite bozukluğu erişkinlikte suça itebilir.
 • Çocuğun suça eğilimi çok önemli sosyal bir sorun haline gelebilir.
 • Suç işleyen çocukların kendilerine, ailelerine de zararı olmaktadır.
 • Ailede çocuğa sevgi yoksunluğu çocukta arayışlara neden olabilir.
 • Çocuğa yanlış veya eksik verilen eğitim baskıcı disiplin yöntemleri teşvik edici olabilir.
 • Yaşanan çocuk istismarı çocukta suça eğilime neden olabilir.
 • İç ve dış göçlerin oluşturduğu kültür çatışmaları da suça eğilimde bir etkendir.
 • Ekonomik bunalımlar, çocuğun çalışmak zorunda kalması da baskı oluşturabilmektedir.
 • Parçalanmış ailelerde ilgisiz büyüyen çocuklarda suça eğilim olabilmektedir.
 • Ailede suçlu birey örnekleri çocuk açısından bir zemin olabilmektedir.
 • Kitle iletişim araçlarındaki şiddet çocukta suça ilgiyi artırabilmektedir.
 • Çocukların en çok işlediği suçların arasında kapkaç, hırsızlık ve gasp gelmektedir.
 • Çocuk için ebeveynin sevgi ve şefkatinden yoksun olmak büyük kayıptır.
 • Ailenin ve okulun denetiminden uzak kalan çocukta suça yönelme görülmektedir.
 • Sevgi ve sevecenlik eksikliğini gidermek için de bu yola başvurulmaktadır.
 • Erkek çocukları kız çocuklarına göre çok daha fazla oranda suç işlediklerini görülmektedir.
 • Suç işlemiş çocuklar okul olanaklarından yeterince yararlanamamışlardır.
 • Çocuğun eğitim düzeyinin düşük olması suça bulaşma da önemli etkendir.
 • Suç işlemede arkadaş çevresinin rolü çok önemlidir.
 • Çevreyle iyi iletişim kuramayan çocuklarda suça yönelim daha fazladır.
 • Okur yazar olmayan çocuklarda toplu halde suç işleme oranı %60'lara dayanmaktadır.
 • Okur yazar olmayan çocukların çevreyle uyum sağlamaları daha güçtür.
 • Aile içerisinde bebeklikten itibaren bilinçli bir eğitimin verilmelidir.
 • Çocuğun duygusal ihtiyaçlarının da karşılanmalıdır.
 • Küçük yaştan itibaren okul eğitiminin sağlanması gerekir.
 • Okulda verilen eğitimle, ailede verilen eğitim tutarlı olmalıdır.
 • Örnek alınabilecek karakterlerin seçimi konusunda dikkatli davranmalıdır.
 • Okul ve okul dışındaki arkadaş seçiminde çocuk doğru yönlendirilmelidir.
 • Çocuğunuzu her haliyle kabul edilmeli onu sevin.
 • Çocuğunuzla kurduğunuz ilişki ömür boyu kuracağınız ilişkinin temelini oluşturacaktır.
 • Çocuğunuza iyi bir örnek ve iyi bir model olun.
 • Çocuğa ne verirseniz, size de aynısını geri verecektir.
 • Çocuğun doğru ve dürüst olmasını istiyorsanız siz de dürüst olmalısınız.

Paylaş

Görüntülenme:
Yayınlanma Tarihi:01 Ocak 2000

© 2024e-Psikiyatri.com, bir NPGRUP sitesidir,
e-Psikiyatri.com bir NPGRUP sitesidir. Bu sitede verilen bilgiler, site ziyaretçilerinin/hastaların hekimleriyle mevcut ilişkilerini ikame etmek değil, desteklemek için tasarlanmıştır. Bu sitede yer alan bilgiler bir hekime danışmanın yerine geçmez. Tüm hakları saklıdır.