Şaşılık Nedir, Çocuklara Şaşılık

Göz şaşılığı tedavi edilebilir ve çoğu durumda düzelebilir. Ancak tedaviye ne kadar erken başlanırsa, sonuçlar o kadar başarılı olabilir. Bu nedenle, şaşılık belirtileri fark edildiğinde bir göz doktoruna başvurmak önemlidir.

Şaşılık Nedir, Çocuklara Şaşılık

Şaşılık Nedir?

Şaşılık (strabismus), gözlerin hizalanmasında bir bozukluk olup, bir gözün bir nesneye doğru bakarken diğer gözün farklı bir yöne bakması durumudur. Bu durum, her iki gözün aynı noktaya odaklanamamasına ve dolayısıyla görüntülerin beyne düzgün iletilememesine neden olur.

Çocuklarda şaşılık belirtileri fark edildiğinde, doğru tanı ve tedavi için bir göz doktoruna başvurmak önemlidir. Erken tanı ve tedavi, şaşılığın başarılı bir şekilde düzeltilme olasılığını artırır ve göz tembelliği (ambliyopi) gibi ikincil problemlerin önlenmesine yardımcı olabilir.

Şaşılık Türleri Nelerdir?

- Ezotropya: Bir gözün içe doğru kayması.
- Ekzotropya: Bir gözün dışa doğru kayması.
- Hipertropya: Bir gözün yukarıya doğru kayması.
- Hipotropya: Bir gözün aşağıya doğru kayması.

Şaşılık Nedenler Nelerdir?

- Göz kaslarının dengesizliği veya anormalliği
- Sinir problemleri
- Beyinde göz hareketlerini kontrol eden bölümlerdeki anormallikler

Genetik faktörler
- Görme problemleri (örneğin katarakt)

Şaşılık Belirtileri Nelerdir?

- Gözlerin farklı yönlere bakması
- Gözlerden birinin veya her ikisinin dönmesi
- Görme problemi (çift görme veya bulanık görme)
- Göz yorgunluğu
- Baş ağrısı

Göz şaşılığı (strabismus), gözlerin hizalanmasında bir bozukluk olup, bir gözün bir nesneye doğru bakarken diğer gözün farklı bir yöne bakması durumudur. İşte göz şaşılığının yaygın belirtileri:

Gözlerin Farklı Yönlere Bakması: Bir göz düz bakarken diğer göz içe, dışa, yukarıya veya aşağıya kayabilir. Bu en belirgin belirtidir.

Çift Görme (Diplopi): Aynı nesneden iki tane görmek. Bu, özellikle şaşılık sonradan gelişmişse yaygın olabilir.

Derinlik Algısında Bozukluk: Gözlerin birlikte odaklanamaması nedeniyle derinlik algısında sorunlar yaşanabilir.

Görme Bozuklukları: Bulanık görme veya görme netliğinde azalma olabilir.

Anormal Baş ve Göz Pozisyonu: Görme açısını düzeltmek için başı eğmek veya yana çevirmek gibi anormal baş pozisyonları.
Göz kapaklarının kısılması veya bir gözün sürekli kapatılması gibi davranışlar.

Göz Yorgunluğu ve Rahatsızlık: Gözlerde yorgunluk, rahatsızlık veya ağrı hissi.

Göz Tembelliği (Ambliyopi): Özellikle çocuklarda, bir gözün diğerinden daha az kullanılması durumunda göz tembelliği gelişebilir.

Denge ve Koordinasyon Problemleri: Gözlerin uyumsuz hareketi nedeniyle denge ve koordinasyon sorunları yaşanabilir.

Baş Ağrısı: Gözlerin düzgün odaklanamaması nedeniyle baş ağrısı yaşanabilir.

Çocuklarda Şaşılık Belirtileri:

Bebeklerde ve küçük çocuklarda gözlerin sürekli olarak farklı yönlere bakması.
Okul çağındaki çocuklarda okuma ve yazma sırasında göz yorgunluğu veya görme sorunları.

Yetişkinlerde Belirtiler:
- Aniden ortaya çıkan göz kaymaları.
- Çift görme veya görme keskinliğinde ani değişiklikler.

Bu belirtilerden herhangi biri fark edilirse, özellikle çocuklarda, bir göz doktoruna başvurmak önemlidir. Erken tanı ve tedavi, göz sağlığı ve genel sağlık için kritik öneme sahiptir.

Şaşılıkta Tedavi Yöntemleri

- Gözlük veya Kontakt Lens: Görme problemlerini düzeltmek için kullanılabilir.
- Göz Kapama (Patching): Zayıf olan gözü güçlendirmek için sağlıklı gözü kapatma.
- Görme Terapisi: Göz kaslarını güçlendirmek ve koordinasyonu artırmak için egzersizler.
- Cerrahi Müdahale: Göz kaslarını düzeltmek için cerrahi operasyonlar.
- Botoks Enjeksiyonları: Göz kaslarının geçici olarak düzeltilmesi için kullanılabilir.

Erken Tanı ve Tedavi:

Erken tanı ve tedavi, şaşılık tedavisinin başarısı için kritik öneme sahiptir. Çocuklarda erken yaşlarda fark edilip tedavi edilmesi, göz tembelliği (ambliyopi) gibi ikincil problemleri önlemeye yardımcı olabilir. Şaşılık belirtileri fark edildiğinde bir göz doktoruna danışmak önemlidir.

Göz şaşılığı düzelir mi?

Şaşılığın (strabismus) süresi, altta yatan nedenine, şiddetine ve tedaviye bağlı olarak değişebilir. Şaşılık, bazı durumlarda kalıcı olabilirken, diğer durumlarda tedavi ile düzelebilir veya kontrol altına alınabilir. İşte şaşılığın süresini etkileyen faktörler:

1. Altta Yatan Neden:
Geçici Şaşılık: Bazı durumlarda, şaşılık geçici olabilir ve göz kaslarının yorulması veya geçici bir durum nedeniyle ortaya çıkabilir. Bu tür şaşılık, dinlenme veya kısa süreli tedavi ile düzelebilir.
Kalıcı Şaşılık: Göz kaslarının veya sinirlerinin yapısal sorunları nedeniyle ortaya çıkan şaşılık kalıcı olabilir ve uzun vadeli tedavi gerektirebilir.

2. Tedavi Türü ve Başarısı:
Gözlük veya Kontakt Lens: Görme problemlerini düzeltmek için kullanılan gözlük veya kontakt lensler, şaşılığın düzelmesine yardımcı olabilir.
Görme Terapisi: Göz kaslarını güçlendirmek ve koordinasyonu artırmak için yapılan egzersizler, özellikle çocuklarda etkili olabilir. Bu terapinin süresi ve başarısı, bireyin durumuna bağlıdır.
Cerrahi Müdahale: Göz kaslarının cerrahi olarak düzeltilmesi, şaşılığı kalıcı olarak düzeltebilir. Ancak, bazen birden fazla cerrahi müdahale gerekebilir.
Botoks Enjeksiyonları: Göz kaslarının geçici olarak düzeltilmesi için kullanılan botoks enjeksiyonları, genellikle geçici bir çözüm sunar ve belirli aralıklarla tekrarlanması gerekebilir.

3. Erken Tanı ve Müdahale:
Erken tanı ve tedavi, özellikle çocuklarda, şaşılığın başarılı bir şekilde düzeltilme olasılığını artırır. Çocukluk döneminde erken müdahale, göz tembelliği (ambliyopi) gibi ikincil problemleri önleyebilir.

4. Kişisel Faktörler:
Şaşılığın süresi ve tedaviye yanıt, bireysel faktörlere bağlı olarak değişir. Her bireyin göz kasları ve sinir sistemi farklıdır, bu nedenle tedaviye verilen yanıt da farklı olabilir.

Göz şaşılığı düzelir mi?

Göz şaşılığı (strabismus) tedavi edilebilir ve birçok durumda düzelebilir. Tedavinin başarı şansı, şaşılığın türüne, şiddetine, ne kadar süredir mevcut olduğuna ve tedaviye ne kadar erken başlandığına bağlıdır. İşte göz şaşılığının düzeltilmesi için kullanılan başlıca tedavi yöntemleri:
1. Gözlük veya Kontakt Lens:
Amacı: Refraktif hataları düzeltmek.
Etkinlik: Özellikle hipermetropi gibi gözlükle düzeltilebilecek görme sorunları olan çocuklarda etkili olabilir.

2. Göz Bandı (Patching):
Amacı: Zayıf olan gözü güçlendirmek için sağlıklı gözü kapatmak.
Etkinlik: Özellikle çocuklarda göz tembelliği (ambliyopi) tedavisinde etkilidir.

3. Görme Terapisi:
Amacı: Göz kaslarını güçlendirmek ve gözlerin uyumlu çalışmasını sağlamak için yapılan egzersizler.
Etkinlik: Özellikle belirli şaşılık türlerinde ve göz tembelliği tedavisinde etkilidir.

4. Botulinum Toksin (Botox) Enjeksiyonları:
Amacı: Göz kaslarını geçici olarak zayıflatmak veya güçlendirmek.
Etkinlik: Bazı durumlarda cerrahiye alternatif olarak kullanılabilir ve göz kaslarının yeniden hizalanmasına yardımcı olabilir.

5. Cerrahi Müdahale:
Amacı: Göz kaslarını yeniden hizalamak için cerrahi işlem.
Etkinlik: Şaşılık ciddi olduğunda veya diğer tedavilere yanıt vermediğinde kullanılır. Cerrahi müdahale genellikle başarılıdır, ancak bazen birden fazla ameliyat gerekebilir.

6. Prizmatik Gözlükler:
Amacı: Çift görmeyi düzeltmek ve gözlerin hizalanmasına yardımcı olmak.
Etkinlik: Hafif şaşılık vakalarında ve geçici çözüm olarak kullanılabilir.

Erken Tanı ve Müdahale:
Önemi: Erken tanı ve tedavi, özellikle çocuklarda, başarılı sonuçlar elde etme olasılığını artırır. Erken müdahale, göz tembelliği gibi ikincil sorunların önlenmesine yardımcı olabilir.

Yetişkinlerde Şaşılık:
Yetişkinlerde şaşılık genellikle daha önce düzeltilmemiş çocukluk şaşılığının bir sonucu olabilir veya yeni ortaya çıkabilir. Yetişkinlerde de yukarıdaki tedavi yöntemleri kullanılabilir ve birçok durumda başarılı sonuçlar elde edilebilir.

Yalancı şaşılık nasıl geçer?

Yalancı şaşılık (pseudostrabismus), gözlerin normalde hizalanmış olmasına rağmen, özellikle küçük çocuklarda burun köprüsünün genişliği veya göz kapaklarının yapısı nedeniyle gözlerin kayıkmış gibi görünmesi durumudur. Yalancı şaşılık genellikle tıbbi bir müdahale gerektirmez ve zamanla kendiliğinden düzelir. İşte yalancı şaşılığın geçmesi ve yönetimi hakkında bazı bilgiler:

1. Doğal Büyüme ve Gelişme:
Burun Köprüsünün Gelişmesi: Çocuklar büyüdükçe burun köprüsü gelişir ve genişler. Bu, gözlerin daha hizalı görünmesini sağlar.
Göz Kapaklarının Gelişmesi: Göz kapaklarının yapısı da çocuk büyüdükçe değişir ve bu da yalancı şaşılık görünümünü azaltabilir.

2. Göz Doktoru Kontrolleri:
Rutin Göz Muayeneleri: Yalancı şaşılık belirtileri fark edildiğinde bir göz doktoruna başvurmak önemlidir. Göz doktoru, gözlerin hizalanmasını ve görme yeteneğini değerlendirebilir.
Göz Sağlığının İzlenmesi: Göz doktoru, çocuğun göz sağlığını düzenli aralıklarla kontrol ederek herhangi bir sorun olup olmadığını izleyebilir.

3. Ebeveynlerin Yapabilecekleri:
Göz Sağlığını Desteklemek: Çocuğun genel göz sağlığını korumak için sağlıklı beslenme ve göz hijyenine dikkat etmek önemlidir.
Düzenli Takip: Ebeveynler, çocuklarının göz sağlığını düzenli olarak kontrol ettirmelidir.

4. Eğitim ve Bilinçlendirme:
Farkındalık: Yalancı şaşılık genellikle estetik bir durumdur ve görme fonksiyonunu etkilemez. Ebeveynlerin bu durumu anlamaları ve gereksiz endişelerden kaçınmaları önemlidir.

5. Gözlük Kullanımı:
Gözlük Gerekmez: Yalancı şaşılık, gerçek bir hizalanma sorunu olmadığı için gözlük veya başka bir düzeltici cihaza genellikle ihtiyaç duyulmaz.

Çocuklarda şaşılığın nedenleri nelerdir?

Çocuklarda şaşılık (strabismus) birçok farklı nedenden kaynaklanabilir. İşte çocuklarda şaşılığın yaygın nedenlerinden bazıları:

1. Genetik Faktörler:
Aile Geçmişi: Şaşılık, ailede şaşılık öyküsü olan çocuklarda daha yaygın olarak görülür. Genetik faktörler şaşılık riskini artırabilir.

2. Görme Bozuklukları:
Refraktif Hatalar: Miyopi (uzağı görememe), hipermetropi (yakını görememe) ve astigmatizma gibi görme bozuklukları şaşılığa yol açabilir. Özellikle yüksek hipermetropi, gözlerin içe doğru kaymasına neden olabilir.

3. Kas ve Sinir Anomalileri:
Göz Kaslarının Anormallikleri: Göz kaslarının dengesizliği veya anormal gelişimi gözlerin hizalanamamasına yol açabilir.
Sinir Problemleri: Göz kaslarını kontrol eden sinirlerdeki problemler şaşılığa neden olabilir.

4. Göz Yaralanmaları:
Travmalar: Göz yaralanmaları veya kafa travmaları göz kaslarına veya sinirlerine zarar verebilir ve şaşılığa yol açabilir.

5. Beyin ve Sinir Sistemi Bozuklukları:
Beyinle İlgili Problemler: Beyinde göz hareketlerini kontrol eden bölgelerdeki anormallikler veya hasarlar şaşılığa neden olabilir.
Sinir Sistemi Bozuklukları: Merkezi sinir sistemi ile ilgili bozukluklar göz kaslarının koordinasyonunu etkileyebilir.

6. Doğum Kusurları:
Doğumsal Şaşılık: Bazı çocuklar doğuştan göz kasları veya sinirlerinde problemlerle doğabilirler.

7. Genel Sağlık Durumu:
Prematüre Doğum: Prematüre doğan bebeklerde şaşılık riski daha yüksektir.
Gelişimsel Gecikmeler: Gelişimsel gecikmeler veya nörolojik problemler şaşılık riskini artırabilir.

8. Diğer Göz Hastalıkları:
Katarakt: Doğuştan veya erken çocukluk döneminde katarakt gibi görme bozuklukları şaşılığa neden olabilir.
Retina Hastalıkları: Retina ile ilgili sorunlar da gözlerin hizalanmasını etkileyebilir.

9. Psikolojik ve Çevresel Faktörler:
Stres ve Anksiyete: Bazı durumlarda, stres ve anksiyete gibi psikolojik faktörler şaşılığa katkıda bulunabilir.

10. İlaçlar ve Toksinler:
Bazı İlaçlar ve Toksinler: Bazı ilaçlar veya toksik maddeler göz kaslarına veya sinirlerine zarar vererek şaşılığa neden olabilir.
 


Paylaş

Görüntülenme:
Yayınlanma Tarihi:28 Haziran 2024

© 2024e-Psikiyatri.com, bir NPGRUP sitesidir,
e-Psikiyatri.com bir NPGRUP sitesidir. Bu sitede verilen bilgiler, site ziyaretçilerinin/hastaların hekimleriyle mevcut ilişkilerini ikame etmek değil, desteklemek için tasarlanmıştır. Bu sitede yer alan bilgiler bir hekime danışmanın yerine geçmez. Tüm hakları saklıdır.