Savant Sendromu Nedir?

Savant sendromunun nedeni tam olarak bilinmemektedir, ancak beyin yapısındaki veya fonksiyonlarındaki anormalliklerle ilişkili olabileceği düşünülmektedir. Bu durum, doğuştan veya sonradan edinilmiş beyin hasarları sonucunda ortaya çıkabilir. Savant sendromu olan bireyler, bu olağanüstü yeteneklerini sergileme konusunda desteklendiğinde ve uygun eğitim aldıklarında, bu yeteneklerini daha da geliştirebilirler.

Savant Sendromu Nedir?

Savant Sendromu Nedir?

Savant sendromu, genellikle otizm spektrum bozuklukları veya diğer gelişimsel bozukluklarla ilişkili nadir bir durumdur. Bu sendrom, bireylerin belirli alanlarda olağanüstü yetenekler sergilemesine rağmen, genel zekâ veya günlük yaşam becerilerinde önemli sınırlamalar yaşamalarıyla karakterizedir. 

Savant sendromu, belirli bir yeteneğin olağanüstü bir şekilde geliştiği, ancak genel zekâ veya günlük yaşam becerilerinde sınırlamaların olduğu bir durumdur. Bu nedenle, savant sendromlu bireylerin tanınması ve yeteneklerinin desteklenmesi, yaşam kalitelerinin artırılmasına ve potansiyellerinin en üst düzeye çıkarılmasına yardımcı olabilir.

Savant sendromunun tanınması ve desteklenmesi, bireyin yeteneklerinin daha da geliştirilmesi ve genel yaşam kalitesinin artırılması açısından önemlidir. Uygun eğitim ve destek, bu bireylerin olağanüstü yeteneklerini en üst düzeye çıkarmalarına yardımcı olabilir.

Savant sendromunun bazı genetik faktörlerle ilişkili olabileceği düşünülmektedir. Özellikle otizm spektrum bozuklukları gibi genetik kökenli durumlarda savant sendromu daha yaygındır. Bazı ailelerde, birden fazla bireyde savant yeteneklerin görülmesi, genetik bir yatkınlığın olabileceğini göstermektedir.

Savant sendromu, her bireyde farklı şekillerde ve derecelerde kendini gösterebilir. Bu nedenle, tedavi ve destek yaklaşımları bireysel ihtiyaçlara göre uyarlanmalıdır. Bireyin yeteneklerinin desteklenmesi ve yaşam kalitesinin artırılması, bütüncül bir yaklaşım gerektirir.

Savant sendromlu bireyler genellikle aşağıdaki alanlarda dikkat çekici yeteneklere sahip olabilirler:

Müzik: Savantlar, bir müzik aletini çalmada veya müziği hafızalarında tutmada olağanüstü yetenekler sergileyebilirler. Bir melodiyi bir kez duyduktan sonra çalabilme yetenekleri yaygındır.

Sanat: Bazı savantlar, ayrıntılı ve doğru resimler çizebilir veya heykeller yapabilirler. Perspektif ve detaylara dikkat çekici bir şekilde hakim olabilirler.

Matematik: Birçok savant, karmaşık hesaplamaları hızla yapabilir veya belirli sayısal kalıpları ve tarihleri ezberleyebilir.

Hafıza: Savantlar genellikle büyük miktarda bilgiyi hafızalarında tutabilirler. Örneğin, bir tarih veya telefon rehberi gibi bilgileri ezberleyebilirler.

Savant sendromu belirtileri nelerdir?

Savant sendromu, genellikle belirli bir alanda olağanüstü yetenekler sergileyen bireylerde ortaya çıkan bir durumdur. Bu yetenekler, genellikle genel zekâ seviyesinden bağımsız olarak, belirli bir beceri veya bilgi alanında büyük bir üstünlük şeklinde kendini gösterir. Savant sendromunun belirtileri şunlardır:

Spesifik Olağanüstü Yetenekler:

- Müzikal Yetenekler: Bir enstrümanı çalma, bir melodiyi bir kez duyduktan sonra çalabilme veya müzik besteleme yetenekleri.

- Sanatsal Yetenekler: Ayrıntılı ve doğru çizimler yapabilme, heykeltraşlıkta yetenek veya resim yapmada üstün yetenekler.

- Matematiksel Yetenekler: Karmaşık hesaplamaları hızla yapabilme, takvim hesaplamaları veya belirli sayısal kalıpları anlama ve uygulama yetenekleri.

- Hafıza: Büyük miktarda bilgiyi ezberleyebilme, tarihleri, telefon rehberlerini veya diğer büyük veri setlerini hatırlayabilme yetenekleri.

- Dil Yetenekleri: Birden fazla dili kısa sürede öğrenebilme veya karmaşık dil bilgisi kurallarını hızlıca kavrayabilme.

Gelişimsel Bozukluklarla İlişki:

Savant sendromu genellikle otizm spektrum bozuklukları veya diğer gelişimsel bozukluklarla ilişkilidir.
Bireyler genellikle sosyal etkileşimlerde ve iletişimde zorluklar yaşarlar.

Genel Zekâ ve Günlük Yaşam Becerilerinde Sınırlamalar:

Savant sendromu olan bireylerin genel zekâ seviyeleri genellikle normalin altında olabilir.
Günlük yaşam becerilerinde bağımsızlıkta zorluklar yaşanabilir.

Özgün ve Dar İlgi Alanları:

Savant sendromlu bireyler genellikle çok belirli ve dar bir ilgi alanına sahiptirler ve bu alanda derinlemesine bilgi sahibi olabilirler.

Rutin ve Tekrarlayan Davranışlar:
Savantlar, rutin ve tekrarlayan davranışları sürdürmeye meyilli olabilirler. Bu, belirli bir yetenek üzerinde sürekli çalışma veya aynı tür aktiviteleri tekrar etme şeklinde görülebilir.

Savant sendromu kimlerde görülür?

Savant sendromu, genellikle belirli gelişimsel bozukluklara sahip bireylerde görülür, ancak bazı durumlarda beyin hasarı veya hastalık sonucu da ortaya çıkabilir.

Savant sendromunun kimlerde görülür;

Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB):

Savant sendromu en sık otizm spektrum bozukluğu olan bireylerde görülür. Araştırmalar, otistik bireylerin yaklaşık %10'unda savant sendromu belirtilerinin bulunduğunu göstermektedir.

Bu bireyler, genellikle sosyal iletişim ve etkileşimde zorluklar yaşarlar, ancak belirli bir alanda olağanüstü yetenekler sergileyebilirler.

Diğer Gelişimsel Bozukluklar:

Otizm dışındaki gelişimsel bozukluklara sahip bireylerde de savant sendromu görülebilir. Örneğin, Asperger sendromu veya diğer nörogelişimsel bozuklukları olan bireylerde savant yetenekler bulunabilir.

Bu bireyler, belirli bilişsel veya motor becerilerde olağanüstü yetenekler gösterebilirler.

Doğuştan veya Sonradan Edinilmiş Beyin Hasarı:

Doğuştan beyin hasarına sahip bireylerde savant sendromu görülebilir. Bu durumda, belirli beyin bölgelerinde meydana gelen hasar, diğer bölgelerdeki olağanüstü yeteneklerin gelişmesine yol açabilir.

Ayrıca, travmatik beyin hasarı, inme veya merkezi sinir sistemi enfeksiyonları gibi sonradan edinilmiş beyin hasarları da savant sendromuna neden olabilir. Bu durumda, kişi daha önce sahip olmadığı bir yeteneği geliştirebilir.

Genetik Faktörler:

Savant sendromunun bazı genetik faktörlerle ilişkili olabileceği düşünülmektedir. Bazı ailelerde, birden fazla bireyde savant yeteneklerin görülmesi, genetik bir yatkınlığın olabileceğini düşündürmektedir.

Nadir Görülen Durumlar:
Savant sendromu, bazen Down sendromu veya diğer nadir genetik bozukluklara sahip bireylerde de görülebilir. Ancak, bu durumlar daha az yaygındır.

Savant sendromu nedenleri nelerdir?

Savant sendromunun kesin nedenleri tam olarak anlaşılamamış olsa da, durumun ortaya çıkmasında rol oynayabilecek bazı faktörler ve teoriler bulunmaktadır. İşte savant sendromunun olası nedenleri:

Nörolojik Faktörler:

Beyin Yapısı ve Fonksiyonu: Savant sendromu olan bireylerin beyinlerinde belirli yapısal veya fonksiyonel farklılıklar olabilir. Özellikle sağ yarıkürenin, sol yarıküreye kıyasla daha aktif veya baskın olması durumunda savant yeteneklerin gelişebileceği düşünülmektedir.

Beyin Hasarı: Doğuştan veya erken çocukluk döneminde meydana gelen beyin hasarları, belirli beyin bölgelerinde olağanüstü yeteneklerin gelişmesine yol açabilir. Bu hasar, özellikle sol yarıkürede meydana geldiğinde sağ yarıkürenin telafi edici bir şekilde daha aktif hale gelmesiyle sonuçlanabilir.
Genetik Faktörler:

Gelişimsel Bozukluklar:

Otizm Spektrum Bozukluğu: Savant sendromu en sık otizm spektrum bozukluğu olan bireylerde görülür. Otistik bireylerin beyin yapılarındaki ve işleyişindeki farklılıklar, belirli alanlarda olağanüstü yeteneklerin gelişmesine yol açabilir.

Diğer Gelişimsel Bozukluklar: Asperger sendromu gibi diğer gelişimsel bozukluklara sahip bireylerde de savant yetenekler görülebilir.

Çevresel Faktörler:

Erken Eğitim ve Çevresel Uyarılar: Savant yeteneklerin ortaya çıkmasında ve gelişmesinde çevresel faktörler de rol oynayabilir. Erken yaşta belirli bir alanda yoğun eğitim veya uyarılara maruz kalmak, bu yeteneklerin daha da gelişmesini sağlayabilir.

Travmatik Deneyimler: Bazen travmatik deneyimler veya ciddi hastalıklar, beyin işlevlerinde değişikliklere yol açarak savant yeteneklerin ortaya çıkmasına neden olabilir.
Nörokimyasal Faktörler:

Beyindeki nörotransmitterlerin ve diğer kimyasal maddelerin dengesindeki değişiklikler, savant yeteneklerin gelişiminde rol oynayabilir. Özellikle dopamin ve serotonin gibi nörotransmitterlerin düzeylerindeki değişiklikler, bu yeteneklerin ortaya çıkmasında etkili olabilir.

Savant sendromunun nedenleri karmaşıktır ve birçok farklı faktörün bir araya gelmesiyle ortaya çıkabilir. Bu alandaki araştırmalar devam etmekte olup, savant yeteneklerin gelişimini ve bu durumun altında yatan mekanizmaları daha iyi anlamak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.

Savant sendromu tedavi yöntemleri nelerdir?

Savant sendromu, belirli alanlarda olağanüstü yetenekler sergileyen bireylerde görülür ve bu yetenekler genellikle tedavi gerektirmez. Bununla birlikte, savant sendromlu bireylerin genel yaşam kalitelerini artırmak, sosyal ve iletişim becerilerini geliştirmek için çeşitli destek ve tedavi yöntemleri kullanılabilir. Bu yöntemler, yeteneklerinin en iyi şekilde değerlendirilmesini ve günlük yaşamda bağımsızlıklarını artırmayı amaçlar.

Özel Eğitim ve Öğretim:

Yetenek Geliştirme Programları: Savant yeteneklerin geliştirilmesi ve daha ileri seviyelere taşınması için özel eğitim programları uygulanabilir. Bu programlar, bireyin belirli yeteneklerini (müzik, sanat, matematik vb.) destekleyici aktiviteler içerir.

Akademik ve Sosyal Beceri Eğitimi: Genel akademik becerilerin yanı sıra sosyal etkileşim ve iletişim becerilerinin geliştirilmesi için özel eğitim programları uygulanabilir. Bu, bireyin günlük yaşamda daha bağımsız ve başarılı olmasına yardımcı olabilir.

Terapi ve Destek Hizmetleri:

Mesleki Terapi: Bireyin motor becerilerini geliştirmek ve günlük yaşam aktivitelerini daha bağımsız bir şekilde gerçekleştirebilmesi için mesleki terapi uygulanabilir.

Konuşma ve Dil Terapisi: İletişim becerilerini geliştirmek için konuşma ve dil terapisi faydalı olabilir. Bu, özellikle dil ve iletişim zorlukları yaşayan savant sendromlu bireyler için önemlidir.

Davranışsal Terapi: Davranışsal terapiler, sosyal etkileşim ve adaptif davranışları geliştirmek için kullanılabilir. Bu terapiler, bireyin sosyal becerilerini ve günlük yaşamda karşılaştığı zorlukları ele alabilir.

Psikososyal Destek:

Aile ve Bakıcı Desteği: Aile üyeleri ve bakıcılar için eğitim ve destek programları, savant sendromlu bireylerin yeteneklerini en iyi şekilde kullanmalarına ve günlük yaşamda daha bağımsız olmalarına yardımcı olabilir.

Destek Grupları: Savant sendromlu bireyler ve aileleri için destek grupları, deneyim paylaşımı ve duygusal destek sağlayabilir.

Tıbbi Tedaviler:

Eşlik Eden Durumların Tedavisi: Savant sendromlu bireylerde, otizm spektrum bozukluğu veya diğer gelişimsel bozukluklar gibi eşlik eden durumlar bulunabilir. Bu durumların tedavisi, bireyin genel sağlığını ve yaşam kalitesini artırabilir. Örneğin, anksiyete veya depresyon gibi psikiyatrik durumlar için uygun tedavi yöntemleri uygulanabilir.

İlaç Tedavisi: Eşlik eden durumların yönetimi için belirli ilaçlar kullanılabilir. Örneğin, hiperaktivite veya anksiyete gibi durumlar için ilaç tedavisi uygulanabilir.
Bireysel ve Uygun Yaklaşımlar:

Kişiselleştirilmiş Eğitim ve Destek Planları: Her bireyin ihtiyaçlarına uygun olarak kişiselleştirilmiş eğitim ve destek planları oluşturulmalıdır. Bu planlar, bireyin güçlü yönlerini ve ihtiyaçlarını dikkate alarak en uygun destek yöntemlerini belirlemelidir.

Savant sendromu testi var mı?

Savant sendromu için özel bir test bulunmamaktadır, ancak savant sendromu belirtilerinin değerlendirilmesi ve tanınması için çeşitli değerlendirme yöntemleri kullanılabilir. Bu yöntemler, genellikle bireyin olağanüstü yeteneklerini ve genel gelişimsel durumunu değerlendirir. İşte savant sendromu belirtilerini değerlendirmek için kullanılan bazı yöntemler:

Kapsamlı Gelişimsel Değerlendirme:

Bireyin genel gelişimsel durumunu, bilişsel yeteneklerini, sosyal ve iletişim becerilerini değerlendiren kapsamlı bir gelişimsel değerlendirme yapılabilir. Bu değerlendirme, bir psikolog, nörolog veya gelişimsel pediatrist tarafından yapılabilir.

Psikolojik Değerlendirme:

Bireyin bilişsel yeteneklerini ve zekâ seviyesini değerlendiren psikolojik testler uygulanabilir. Bu testler, bireyin güçlü ve zayıf yönlerini belirlemeye yardımcı olabilir.

Zekâ testleri (IQ testleri) ve diğer bilişsel değerlendirme araçları kullanılabilir.

Yetenek Testleri:

Savant yeteneklerini değerlendirmek için spesifik yetenek testleri uygulanabilir. Örneğin, müzik yetenekleri, matematiksel hesaplama yetenekleri veya sanatsal yetenekler gibi alanlarda bireyin performansını ölçen testler yapılabilir.

Gözlem ve Klinik Değerlendirme:

Klinik gözlem, bireyin olağanüstü yeteneklerini ve günlük yaşam becerilerini değerlendirmede önemli bir rol oynar. Uzmanlar, bireyin belirli yeteneklerini sergilediği durumları gözlemleyebilir ve bu yeteneklerin olağanüstü olup olmadığını değerlendirebilir.

Aile üyeleri, öğretmenler veya bakım verenler tarafından sağlanan bilgiler, bireyin yeteneklerini ve gelişimsel durumunu anlamada yardımcı olabilir.

Otizm Spektrum Bozukluğu Değerlendirmesi:

Savant sendromu, otizm spektrum bozukluğu ile ilişkili olduğundan, otizm değerlendirme araçları da kullanılabilir. Otizm tanısında kullanılan değerlendirme araçları arasında Autism Diagnostic Observation Schedule (ADOS) ve Autism Diagnostic Interview-Revised (ADI-R) gibi standart testler bulunmaktadır.

Nörolojik ve Tıbbi Değerlendirme:

Bireyin nörolojik durumunu değerlendirmek için nörolojik muayene ve görüntüleme teknikleri kullanılabilir. Beyin yapısı ve fonksiyonunu değerlendirmek için MRI veya EEG gibi testler yapılabilir.
Eşlik eden tıbbi durumların değerlendirilmesi ve yönetimi için tıbbi muayene ve laboratuvar testleri uygulanabilir.

Savant sendromu tanısı, bu değerlendirmelerin bir kombinasyonu ile konulur. Bireyin olağanüstü yeteneklerini ve genel gelişimsel durumunu anlamak için multidisipliner bir yaklaşım gereklidir. Bu nedenle, savant sendromu tanısı koyma sürecinde birden fazla uzman ve farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır.

Savant sendromu ve otizm aynı şey mi?

Hayır, savant sendromu ve otizm aynı şey değildir, ancak aralarında bir ilişki vardır. İşte ikisi arasındaki farklar ve ilişkiler:

Otizm (Otizm Spektrum Bozukluğu - OSB) Tanım:

Otizm spektrum bozukluğu, sosyal etkileşim, iletişim ve davranışlarda zorluklara yol açan nörogelişimsel bir bozukluktur. Otizm, spektrum üzerinde farklı şiddet derecelerinde ve çeşitli belirtilerle kendini gösterebilir.

Belirtiler:

- Sosyal etkileşim ve iletişim zorlukları (örneğin, göz teması kurmada, jestleri anlamada veya kullanmada zorluk).
- Tekrarlayan davranışlar ve rutinlere bağlılık (örneğin, belirli hareketleri tekrarlama, rutinlerde değişikliklere direnç).
- Sınırlı ve yoğun ilgi alanları.
- Duyusal hassasiyetler (örneğin, belirli seslere, dokulara veya ışıklara aşırı tepki).

Tanı:

Otizm spektrum bozukluğu, genellikle çocukluk döneminde ortaya çıkar ve bir dizi değerlendirme ve gözlemle tanı konur. Bu süreçte, otizm spektrum bozukluğu için özel olarak geliştirilmiş değerlendirme araçları kullanılır.

Savant Sendromu Tanım:

Savant sendromu, belirli alanlarda olağanüstü yeteneklere sahip olan bireylerde görülen nadir bir durumdur. Bu olağanüstü yetenekler genellikle genel zekâ seviyesinden bağımsızdır ve belirli bir beceri veya bilgi alanında büyük bir üstünlük gösterir.

Belirtiler:

Müzik, sanat, matematik, hafıza gibi belirli alanlarda olağanüstü yetenekler.
Genel zekâ veya günlük yaşam becerilerinde sınırlamalar olabilir.

Tanı:

Savant sendromu, bireyin olağanüstü yeteneklerinin ve genel gelişimsel durumunun kapsamlı bir değerlendirmesiyle tanınır. Spesifik bir test yoktur, ancak yetenek testleri, psikolojik değerlendirmeler ve klinik gözlemler kullanılabilir.

İlişki

Ortak Noktalar:

Savant sendromu olan bireylerin büyük bir kısmı otizm spektrum bozukluğuna da sahiptir. Araştırmalara göre, otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin yaklaşık %10'unda savant yetenekleri bulunur.
Her iki durumda da nörogelişimsel farklılıklar bulunur.

Farklılıklar:

Otizm, geniş bir spektrumda çeşitli belirtileri ve zorlukları kapsayan bir bozukluktur, savant sendromu ise belirli alanlarda olağanüstü yeteneklerin varlığı ile karakterizedir.

Savant sendromu otizmin bir alt kümesi değildir, çünkü savant yetenekleri otizm dışında diğer nörogelişimsel bozukluklarda veya beyin hasarlarında da görülebilir.

Özetle, savant sendromu ve otizm farklı kavramlardır. Otizm, sosyal ve iletişim zorlukları ile belirgin bir spektrum bozukluğudur, savant sendromu ise olağanüstü yeteneklerle karakterize edilen nadir bir durumdur. Ancak, savant sendromu otizm spektrum bozukluğu olan bireylerde daha yaygın olarak görülmektedir.

Savant sendromu sonradan olur mu?

Evet, savant sendromu sonradan edinilebilir, bu duruma "edinilmiş savant sendromu" denir. Edinilmiş savant sendromu, doğuştan savant sendromuna sahip olmayan bir bireyin, belirli bir beyin hasarı veya hastalık sonrasında olağanüstü yetenekler geliştirdiği durumları tanımlar. İşte edinilmiş savant sendromuna yol açabilecek bazı durumlar:

Edinilmiş Savant Sendromunun Nedenleri
Travmatik Beyin Hasarı:

Kafa travması sonucu beyin hasarı geçiren bazı bireyler, belirli bir alanda (örneğin, müzik, sanat, matematik) olağanüstü yetenekler geliştirebilirler. Beynin belirli bölgelerindeki hasar, diğer bölgelerdeki potansiyel yeteneklerin ortaya çıkmasına neden olabilir.
İnme:

Beynin belirli bölgelerine kan akışının kesilmesi sonucu meydana gelen inme, bazen savant yeteneklerinin ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu durum, beynin etkilenen bölgelerinin diğer bölgeler tarafından telafi edilmesiyle ilişkilidir.

Nörolojik Hastalıklar:

Merkezi sinir sistemi enfeksiyonları (örneğin, ensefalit), tümörler veya diğer nörolojik hastalıklar da savant yeteneklerinin gelişmesine yol açabilir.

Demans:

Nadir durumlarda, demans veya diğer dejeneratif beyin hastalıkları olan bireylerde de savant yetenekler gelişebilir. Bu durum, beynin belirli alanlarındaki dejenerasyonun diğer alanların aktivasyonunu artırmasıyla ilişkilidir.

Edinilmiş Savant Sendromu Örnekleri

- Jason Padgett: Bir kafa travması sonrası matematiksel ve geometrik desenler çizme yeteneği geliştirmiştir.
- Alonzo Clemons: Bir beyin hasarı sonucu detaylı ve gerçekçi hayvan heykelleri yapma yeteneği kazanmıştır.
- Orlando Serrell: Bir beyin hasarı sonrası takvim hesaplamaları yapma ve geçmişteki olayları detaylı bir şekilde hatırlama yeteneği geliştirmiştir.

Mekanizma
Edinilmiş savant sendromunun mekanizmaları tam olarak anlaşılmamış olsa da, birkaç teori öne sürülmüştür:

Beyin Plastisitesi: Beynin kendini yeniden yapılandırma yeteneği, hasar gören bölgelerin işlevlerini diğer bölgelerin devralmasıyla sonuçlanabilir. Bu süreç, bireyin olağanüstü yetenekler geliştirmesine yol açabilir.

Disinhibisyon: Beyin hasarı, normalde bastırılan veya kullanılmayan beyin bölgelerinin aktivasyonuna yol açabilir. Bu, bireyin belirli yeteneklerini olağanüstü bir şekilde geliştirmesine neden olabilir.
Nörokimyasal Değişiklikler: Beyin hasarı sonrası nörotransmitter düzeylerindeki değişiklikler, yeni yeteneklerin ortaya çıkmasına katkıda bulunur.

Ünlü Savant bireyler kimlerdir?

Ünlü savant bireyler, genellikle belirli alanlarda olağanüstü yetenekler sergileyen ve genellikle otizm veya diğer gelişimsel bozukluklarla ilişkilendirilen kişilerdir. İşte bazı ünlü savant bireyler:

Kim Peek (1951-2009): "Rain Man" filmine ilham kaynağı olan Peek, olağanüstü hafızasıyla bilinir. Telefon rehberlerini, ansiklopedileri ve birçok kitabı ezberlemiştir.

Daniel Tammet (1979-): Olağanüstü matematiksel yeteneklere ve dil öğrenme kabiliyetine sahip olan Tammet, bir haftada İzlandaca öğrenmiştir. Ayrıca, Pi sayısının 22.514 basamağını ezberden söylemiştir.

Leslie Lemke (1952-): Kör ve beyin felci geçirmiş olan Lemke, müzik yeteneğiyle tanınır. Piyano çalmayı ve birçok müzik parçasını dinledikten sonra hatasız çalmayı başarmıştır.

Stephen Wiltshire (1974-): "İnsan Kamera" olarak bilinen Wiltshire, şehir manzaralarını kısa bir süre izledikten sonra detaylı bir şekilde çizebilme yeteneğine sahiptir.

Alonzo Clemons (1958-): Otistik bir savant olan Clemons, inanılmaz detaylı ve gerçekçi hayvan heykelleri yapabilmektedir.

Orlando Serrell (1968-): Serrell, çocukken başına aldığı bir darbe sonrası kazandığı olağanüstü hafıza yeteneğiyle tanınır. Herhangi bir tarihte havanın nasıl olduğunu hatırlayabilir.

Bu bireyler, genellikle belirli alanlarda (örneğin, sanat, müzik, matematik, hafıza) sıra dışı yeteneklere sahip olup, bu yetenekler sayesinde bilim dünyasında ve popüler kültürde dikkat çekmişlerdir.


Paylaş

Görüntülenme:
Yayınlanma Tarihi:28 Mayıs 2024

© 2024e-Psikiyatri.com, bir NPGRUP sitesidir,
e-Psikiyatri.com bir NPGRUP sitesidir. Bu sitede verilen bilgiler, site ziyaretçilerinin/hastaların hekimleriyle mevcut ilişkilerini ikame etmek değil, desteklemek için tasarlanmıştır. Bu sitede yer alan bilgiler bir hekime danışmanın yerine geçmez. Tüm hakları saklıdır.