Schuhfried Tanı Ölçekleri

Schuhfried Tanı Ölçekleri

Vienna Test Sistemi içinde yer alan Schuhfried Tanı Ölçekleri bilgisayar ortamında yapılmaktadır. Bunun içinde algılama, anlama, kavrama, muhakeme, zeka, hafıza, dikkat gibi yetileri ölçen Kognitif Testler bulunmaktadır.

1

COG

Cognitron

-Dikkat ve Konsantrasyon Ölçeği

2

SPM

Standard Progressive Matrices

-Mantıklı Düşünce Ölçeği

3

CPM

Coloured Progressive Matrices

-Soyut Düşünce Ölçeği

4

DAUF

Continuous Attention

-Sürekli Dikkat Ölçeği

5

VLT

Verbal Learning Test

-Sözel Öğrenme Ölçeği

6

NVLT

Non-Verbal Learning Test

-Sözel Olmayan Öğrenme Ölçeği

7

FVW

Continuous Visual Recognition

-Sürekli Görsel Tanıma Ölçeği

Psikolojik Testler

Psikolojik test, davranış ölçeklerini ölçen standart ve objektif bir ölçektir. Test sonuçları bize bir insanın davranışlarından örnekler verir ve bunu diğerlerinin davranışlarıyla karşılaştırma olanağını sağlar. Standart koşullar altında davranış örneklerini verir ve kişilerin daha detaylı olarak değerlendirilmesine yardımcı olur.

Bugün testler çok çeşitli amaçlar için ve değişik alanlarda kullanılmaktadır. Ancak sağlıklı bir sonuç alabilmek için testin geçerliliği ve güvenilirliğinin yapılmış olması gerekmektedir. En önemlisi ise bu testlerin test eğitiminden geçmiş ve tecrübe kazanmış bir psikolog tarafından yapılmasıdır.

Türkiye’de kullanılan psikolojik testleri genel olarak 5 gruba ayırabiliriz;

- Genel Zeka testleri,

- Özel yetenek ve beceri testleri,

- Organiziteyi ayırt edici dikkat ve hafıza testleri,

- Kişilik testleri; a-Objektif, b-Projektif

- Ölçekler

Rorschach Testi

Bu test , testi uygulayan kişiye sadece bireyin karakteri ve kabiliyetleri hakkında bilgi vermez, aynı zamanda effektif (duygusal) bozukluklarını ve bu bozuklukların türünü de gösterir. Genç ve yetişkinlere bireysel olarak uygulanır. Rorschach testi, bu işte yetiştirilmiş tecrübeli bir psikolog tarafından verilmelidir.Bu testte psikodiagnostik 10 plan kullanılır. Bunlar kartlar üzerine basılmış mürekkep lekelerinden oluşmuştur. Cevaplarda 3 şey aranır:

- İdrak şekli

- Yorumların kalitesi

- Yorumların içeriği

MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri)

16 yaş ve üstü bireylere uygulanır. Testin özelliği kişinin kendini değerlendirmesidir. Ancak ön yargılı bir değerlendirmeden uzaklaşmak amacıyla testin içine L(yalan), F(Geçerlilik) ve K(Test yanıtlamadaki savunucu tutum) skalası konmuştur. Ayrıca testin 10 klinik alt testi vardır. Bunlar;

- Hipokondri (Hs)

- Depresyon (D)

- Histeri (Hy)

- Psikopatik Sapma (Pd)

- Maskulinite-Feminite (Mf)

- Paranoya (Pa)

- Psikasteni (Pt)

- Skizofreni (Sc)

- Hipomani (Ma)

- Sosyal İçe Dönüklük (Si)

Envanterin uygulanması için değil, ancak açılması ve puanların yorumlanması için deneyimli ve test konusunda eğitim görmüş tecrübeli bir psikoloğun testi açması gerekmektedir.

Memory Center'da Kullanılan Test ve Ölçekler

"Tüm Test ve Ölçekler Merkezimizde hasta tanı ve tedavisi doğrultusunda uygulanmaktadır"

Biofeedback  Rehacom
     
Nöropsikolojik "Check Up"  CEEG - Beyin Haritası
TMU (Manyetik Tedavi)  İlaçlı CEEG - Test Doz
Kognitif EP  Uyku Profili - Hipnogram
     

COG (Cognitrone) 

SCL-90 R*

SPM (Raven’s Stndrt)

 

Maudsley*

CPM (Raven’s Coloured Prog.)

 

Beck Depresyon * � Anksiyete*

DAUF (Continuous Attention)

 

HamiltonDepresyon� Anksiyete*

NVLT (Non-verbal Learning Test)

 

Panik Agorafobi*
    Strese Dayanıklılık*

Kişilik Analizi - MMPI

  Yetişkin Hiperaktivite*

Rorschach

  Obezite Yeme Davranışı*

C. Mc Hower

  Beden İmaj Ölçeği*

Louisa Düss

 

Kadın Cinsel Uyum Ölçeği*

TAT 

Erkek Cinsel Uyum Ölçeği*

Konuşma Profili (Şiddet,akıcılık T.) 

Sosyal Çalışma Formu*
     

Conner’s Aile Değerlendirme Form*

 

WISC-R

Conner’s Öğretmen Formu*

 

WAISMemory

CBCL Aile Değerlendirme Formu*

 

KKM

CBCL Öğretmen Formu (TRF)*

 

Mini Mental

CBCL Ergen Kişisel Dğr.Form-YSR*

 

Benton

Öğretmen Bilgi Formu (GATA)* 

Bender
Çocukluk Çağı Depresyon Ölçeği* 

TOVA

Beier Cümle Tamamlama * 

AGTE Gelişim Testi

PARI II* 

Goodenough

DES* 

Stanford-Binet

EY-BOKÖ*

 

STAI I-II*
Prof. Dr. Nevzat Tarhan

Paylaş

Görüntülenme:
Yayınlanma Tarihi:05 Ocak 2009

© 2024e-Psikiyatri.com, bir NPGRUP sitesidir,
e-Psikiyatri.com bir NPGRUP sitesidir. Bu sitede verilen bilgiler, site ziyaretçilerinin/hastaların hekimleriyle mevcut ilişkilerini ikame etmek değil, desteklemek için tasarlanmıştır. Bu sitede yer alan bilgiler bir hekime danışmanın yerine geçmez. Tüm hakları saklıdır.