Serdar

Doç.Dr. Serdar NURMEDOV

Kısa özgeçmiş

Lokasyon: NPİSTANBUL Nöropsikiyatri Hastanesi - Ümraniye / İSTANBUL

Türkmenistan/Daşoğuz’da 1976 yılında doğdu. 1996 yılında Trabzon Kanuni Anadolu Lisesini bitirdi.  Aynı yıl Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandı ve 2002 yılında tıp doktoru diplomasını aldı. 2003-2008 yılları arasında Marmara Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalında üst ihtisasını yaptı. Halen NPİstanbul hastanesinde klinik şefliğini yapmakta. Alkol-Madde Bağımlılığı,  Bellek İşlevleri ve  Nöropsikiyatri özel ilgi alanlarıdır

Katıldığı kurs ve workshoplar

2004-2006 250 saatlik kognitif ve davranış terapisi kursu

2004 “uzmanlaşmış duygu durum birimi nasıl çalışır” konulu kurs

2004 “deney hayvanı kullanımı ve etik yaklaşım” konulu atölye çalışması

2005 “TSSB tedavisinde karşılaşılabilecek güçlükleri değerlendirme, tordama ve aşma: travmanın türüne özgü bilişsel-davranışçı müdahaleler geliştirme” başlıklı 15 saatlik çalışma grubu

2007 “alkole tekrar başlamak önlenebilir mi? Bilişsel-davranışçı grup terapisi” başlıklı 3 saatlik çalışma grubu

2007 “assessment and management of anger” başlıklı 6 saatlik çalışma grubu

Ulusal ve Uluslararası Yayınları Frontotmeporal demans:bir olgu sunumu

Ç.Yazgan, A.Aksoy, S. Nurmedov

5. ulusal geropsikiyatri kongresi / poster bildirimi

Mastektomi Sonrası Beden Algısının Depresyon, Anksiyete ve Yaşam Kalitesi İle İlişkisi

Yasin Bez*, Erkan Göçen**, M. Kemal Kuşçu*, Pınar Önen*, Serdar Nurmedov*, Alpaslan Mayadağlı**

Huzursuz Bacak Sendromlu Bir Olguda Kırılan Bacakta Tek Taraflı İyileşme

Yasin Bez, Aylan Gımzal, Serdar Nurmedov

İstanbul / 40.ulusal psikiaytri kongresi poster bildirimi

Türkiye’de Psikiyatri / Cilt 7 - Sayı 3 – 2005

Reduplicative Paramnesia in A Case With Corpus Callosum Lesion

Yasin Bez, Serdar Nurmedov

New/Yeni Symposium Journal Ekim 2007  Cilt 45  Sayı 4 sayfa 174-176

Citalopram-induced SIADH in a Hypertensive Patient on Salt Restricted Diet.

Yasin Bez , Serdal Aktolga , Merih Balci , Serdar Nurmedov , Volkan Topcuoglu

J Psychopharmacol. 2007 Aug;21(6):665-7.

Sosyal Fobi Hastalarında “ Fonksiyonel Olmayan Tutumlar Ölçeği” (FOTÖ) Puanları ve Sosyal Fobi ile İlişkisi

Fıstıkcı N , Asena  E , Bez Y,  Nurmedov S, Karabekiroğlu A, Keyvan A, Algan Ç, Duran Ş, Yosmaoğlu A , Topçuoğlu V, Sungur M

Poster bildirimi 40.ulusal psikiaytri kongresi

Sosyal Fobi Hastalarında “ Sosyotropi – Otonomi Ölçeği” Puanları ve Sosyal Fobi  ile İlişkisi

Fıstıkcı N , Asena  E , Bez Y,  Nurmedov S, Karabekiroğlu A, Keyvan A, Algan Ç, Duran Ş, Yosmaoğlu A , Topçuoğlu V, Sungur M

Poster bildirimi 40.ulusal psikiaytri kongresi

Alkol Kullanımına Bağlı Bilişsel Bozulmalar 

AG Gönentür, V Topçuoğlu, S Nurmedov

Bağımlılık Dergisi, 2009; 10(3):148-154

ULUSAL VE ULUSLARARASI KONGRE VE SEMPOZYUMLARINDA YAPTIĞI KONUŞMALAR 2005 The 8th Annual Scientific Meeting of the European association of Consultation Liaison Psychiatry and Psychosomatics / İstanbul

“Tiroid Hormonları ve Anksiyete”

2007 Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği 1. Ulusal Kongresi / İstanbul

“Alkol Bağımlılığının Nörobiyolojisi ve Bilişsel-Davranışçı Terapi”


Paylaş


© 2024e-Psikiyatri.com, bir NPGRUP sitesidir,
e-Psikiyatri.com bir NPGRUP sitesidir. Bu sitede verilen bilgiler, site ziyaretçilerinin/hastaların hekimleriyle mevcut ilişkilerini ikame etmek değil, desteklemek için tasarlanmıştır. Bu sitede yer alan bilgiler bir hekime danışmanın yerine geçmez. Tüm hakları saklıdır.