37. Ulusal Psikiyatri Kongresi (2001 - The Marmara, ISTANBUL)

2-6 EKİM 2001, THE MARMARA OTELİ, TAKSİM - İSTANBUL

KONGRE BAŞLIĞI: DEPRESYONDA KOGNİTİF PSİKOFİZYOLOJİ
PANELİSTLER: Prof. Dr. Oğuz TANRIDAĞProf. Dr. Nevzat TARHAN Psikolog Orhan GÜMÜŞEL
KONU BAŞLIĞI: KOGNİTİF BİLİMLERİN GELECEĞİ
YAZAR: Prof. Dr. Oğuz TANRIDAĞ
KURUM: GATA Haydarpaşa Nöroloji ABD.Öğretim Üyesi
ANAHTAR KELİMELER: Kognitif Bilimler , Davranış Nörolojisi
AMAÇ: Kognitif bilimlerle insan davranışı arasında ilişkiyi tartışmak. BULGULAR: Konuşma , bellek , yargılama , objeleri tanıma ve kullanma , bilgi sentezi , problem çözme , soyut düşünce , uzamsal yetenek , okuma , yazma , hesaplama gibi beyin işlevleri kognitif işlevler olarak bilinir.Bu işlevlerin bozulmasının insan davranışında ve ruhsal hayatında büyük önemi vardır. Kognitif bilimler insanın nasıl düşündüğünü açıklamaya çalışıyor. Nörobiyolojinin temelinde hücreler yatar ve insan beyni anatomik ve fizyolojik bütünlük içinde çalışır. Beyindeki biyolojik süreçlerin son ürünü bioelektrik faaliyettir. 1931’de Berger’in EEG’yi bulmasından sonra bilgisayar teknolojisi ile EEG’nin sayısallaşması ikinci bir çığır açmıştır.Sayılaştırılmış bilgilerin depolanması , beynin elektriksel aktivitesinin yaş grubu parametrelerine göre ayrılması önemli katkılar sağlamıştır. SONUÇ : Bilgisayarlı EEG’nin tanı , tedaviye yanıt , prognozun izlenmesi , risk saptanması gibi alanlarda önemli katkılarının olacağı söylenebilir. KAYNAKLAR: Tanrıdağ ,O. : Davranış Nörolojisi , GATA Basımevi 1994 ANKARA Tanrıdağ ,O. : Afazi ,GATA Basımevi 1993 ANKARA Restak ,R.: Mysteries of the Mind National Geographic ,2001 Washington D.C.
KONU BAŞLIĞI: DEPRESYONDA BİYOLOJİK GÖSTERGE OLARAK QEEG
YAZAR: Prof. Dr. Nevzat TARHAN
KURUM: Memory Centers of America Türkiye Birimi
ANAHTAR KELİMELER: Depresyon , Cognition , Psikofizyoloji , QEEG
AMAÇ: Major Depresyon tanısı olan hastalarda , Kantitatif EEG (QEEG) ‘nin tedaviye yanıtın izlenmesinde anlamlılığı ve özgüllüğünün incelenmesi amaçlandı. YÖNTEM VE BULGULAR: Amerika Nörofizyoloji Cemiyeti1997 yılında Bilgisayarlı EEG için bazı psikiyatrik alanları endikasyon alanı olarak belirlemiştir. Bunlar dikkat eksikliği , şizofreni , depresyon , alkolizm , madde bağımlılığı , adli psikiyatri alanlarıdır. Elektrofizyolojik değişkenler ve veriler hekimlere tanı ,ayırıcı tanı , tedavinin izlenmesi , tedaviye cevabın belirlenmesi , risk gruplarının belirlenmesi gibi alanlarda laboratuvar desteği olarak katkı sağlamaktadır. Bizim yaptığımız çalışmada klinik olarak Major Depresyon (DSM-IV , HAM.D)tanısı almış 33 erişkin hastanın tedavi öncesi ve ilaçsız EEG’si çekildi.Klinik düzelme gözlemlendiği anda ortalama 3 ay içerisinde ikinci QEEG ‘si çekildi.Aralarındaki farklar tartışıldı.Ayrıca beynin dinamik haritası alınarak sonuçların lokalizasyon değeri incelendi. Depresyonda QEEG profilinin alınması ve bunun sağlıklı yaş grubu veri tabanı ile karşılaştırılması tedaviye cevapla hekime biyolojik gösterge olarak aydınlatıcı olduğu kanısına varıldı. Araştırma psikiyatride biyolojik ölçülebilirlik zorluğunun bilgisayar teknolojisinin katkısı ile sayısal EEG yardımı ile aşılabileceği konusunda bize ümit vermiştir. SONUÇ: Tedaviye olumlu cevabın anlamlı derecede QEEG’de gösterilebildiği , ancak spesifik EEG değişikliklerinin saptanmadığı araştırma sonucu anlaşıldı. KAYNAKLAR Arıkan MK : Psikiyatrik Elektrofizyoloji , Depresyon İSTANBUL 1998 Prichep LS: John ER: QEEG profiles of Psychistric disorders. Brain topgr, 4:4, 249-57, 1992 Anonymous Quantitative electroencephalography: a report on the present state of computeizer EEG technigues. American Psychiatric Association Task Force on Quantitative Electrophysiological Assessment Am. 5. Psychiatry. 148:7, 961-4, 1991
KONU BAŞLIĞI: DEPRESYON TEDAVİSİNDE “NEUROBIOFEEDBACK” İNKULLANIMI
YAZAR: Psikolog Orhan GÜMÜŞEL
KURUM: Memory Centers of America Türkiye Birimi
ANAHTAR KELİMELER: Neurobiofeedback (Nöroterapi) , Bireysel Psikoterapi
AMAÇ: Bireyin bilinçli olarak anlamadığı , fark etmediği , beyindeki normal ve normal dışı bioelektriksel tepkilerin bir araç yardımı ile monitörize edilmesi yoluyla bilinçli duruma getirilerek bireye bilişsel ve davranışsal fizyolojisini kontrol etme yeteneğini kazandırmak. BULGULAR: Neurobiofeedback (Nöroterapi) tekniği genel olarak ele alındığında bireye rahatsızlığının biyolojik yönü ile ilgili geri bildirim vermeyi amaçlar. Bu tekniğin uygulanmasında ; tespit edilen bölgeye elektrotlar takılarak , o bölgedeki bioelektriksel aktivite monitörize edilir. Bireysel psikoterapi ve gevşeme egzersizleri ile birlikte kullanılan neurobiofeedback tekniği; kişiye özel opsiyonel ayar yapabilme imkanı ile bireye rahatsızlığıyla ilgili farkındalık kazandırma, motivasyonunu artırmak , bireysel psikoterapide kazandığı davranış değişikliklerini beyinde ne tür bioelektriksel görünüm kazandırdığıyla ilgili geri bildirim vererek bireye düşüncelerine hakim olabilme yeteneğini kazandırmak ve bu bağlamda profilaktik etki elde edebilmektir. Teknik olarak bakıldığında ; örneğin düşük alfa gücü olan bireye alfa dalgalarını öğretmek , delta ve theta gücü yüksek olan bireylerde gevşeme egzersizlerini de beraberinde kullanarak bu yükselmeyi düşürmeyi öğretmek gibi bir çok opsiyonel kullanımla geri bildirim vermek ve bireyin rahatsızlığıyla ilgili baş etme mekanizmasını güçlendirmek amaçlanır. SONUÇ : Neurobiofeedback (Nöroterapi) tekniği ile bireye tedavi süreci içinde kazandığı bilişsel ve davranışsal değişmenin beyinde bioelektriksel aktivasyonda meydana getirdiği değişimleri bilinç düzeyine indirerek bireye farkındalık ve motivasyon kazandırarak düşüncelerini kontrol edebilme yeteneği kazandırılmakta ve profilaktik etki elde edilebilmektedir. KAYNAKLAR: Tarhan N. : Stres ve Hastalıklar , Sayfa 94-100 , Gri Ajans , 1989 İSTANBUL. Basmajian John. V.; Biofeedback ( Principles and practice for clinicians ) Page: 187-197, Mc Master University, 1989, Hamilton, Ontario, Canada. Moore NC; A review of EEG biofeedback treatment of anxiety disorders: Clin Electroencephalography 2000 Jan; 31 (1): 1-6. NOT : Olgu Sunumu

Paylaş

Görüntülenme:
Güncellenme Tarihi:14 Ağustos 2011Yayınlanma Tarihi:06 Ekim 2001

© 2024e-Psikiyatri.com, bir NPGRUP sitesidir,
e-Psikiyatri.com bir NPGRUP sitesidir. Bu sitede verilen bilgiler, site ziyaretçilerinin/hastaların hekimleriyle mevcut ilişkilerini ikame etmek değil, desteklemek için tasarlanmıştır. Bu sitede yer alan bilgiler bir hekime danışmanın yerine geçmez. Tüm hakları saklıdır.