Alzheimer hastası yaşlılar için merkez

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Aylin Çiftçi, alzheimer gibi rahatsızlıklar nedeniyle özel bakıma ihtiyaç duyan yaşlılar için ihtisaslaşmış huzurevleri ile yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezleri açmayı planladıklarını bildirdi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Aylin Çiftçi, alzheimer gibi rahatsızlıklar nedeniyle özel bakıma ihtiyaç duyan yaşlılar için ihtisaslaşmış huzurevleri ile yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezleri açmayı planladıklarını bildirdi.

alzheimerAylin Çiftçi, Türkiye'de 65 yaş üstü nüfusun toplam nüfusa oranının 2011 yılı sonu itibarıyla yüzde 7,34 olduğunu, bu rakamın 2050 yılında yüzde 22'ye yükselmesinin beklendiğini belirtti.

ALZHEIMER HAKKINDA BİLİNMEYEN HER ŞEY

Bu verileri dikkate alarak yaşlıların toplumsal hayata aktif olarak katılabilmeleri için çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Çiftçi, “Türkiye'de Yaşlıların Durumu ve Yaşlanma Ulusal Eylem Planı Uygulama Programı”nı hazırladıklarını anlattı. Hazırlanan uygulama programına göre yıl içerisinde gerçekleştirilecek eylem planında 16 bakanlığın sorumlu olduğunu vurgulayan Çiftçi, şunları söyledi: “2022 sayılı Kanun kapsamında kurum bakımı dışında kalan yaşlılara yapılan ödemelerin miktarının artırılması, yaşlılara götürülecek hizmetlerin planlanabilmesi ve etkili olarak yürütülebilmesi için 'yaşlı veri tabanı' oluşturulması, yaşlılara yönelik evde bakım hizmet modelinin tanımlanması, yaşlılık ve yaşlılar hakkında toplumsal farkındalık oluşturabilmek için yazılı ve görsel medyada konuyla ilgili çalışmaların yapılmasının teşvik edilmesi için gerekli çalışmaların yürütülmesi yapılacak çalışmalardan bazılarını oluşturuyor.” Bakım sigortası Eylem planı kapsamındaki stratejik öncelikleri de sıralayan Çiftçi, bu kapsamda bakım güvence sistemi oluşturulmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirmek, bakıma muhtaç durumdaki bireylerin ve ailelerinin yaşam kalitelerini arttırmak, bakım hizmetlerinin herkes için ulaşılabilir, kaliteli ve finansman açısından sürdürülebilirliğini sağlamak gibi hedefleri olduğunu kaydetti. Çiftçi, “Bakıma muhtaç her vatandaşın, bakım hizmetlerinden yararlanabileceği sosyal bakım güvence sistemi içinde 'bakım sigortası'nın yer almasını hedefleyen çalışmayı, Maliye, Sağlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Kalkınma bakanlıkları ile Sosyal Güvenlik Kurumu, Hazine Müsteşarlığı, Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği ve ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği halinde yürütüyoruz” diye konuştu.

“İHTİSAS HUZUREVLERİ KURULMASI İÇİN ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜYORUZ”

Yaşlıların bakımı konusunda yeni başlattıkları “yaşam evleri” modelinin önemini vurgulayan Çiftçi, yaşam evlerinin tercihen bir müstakil ev veya bir apartman dairesi kiralanarak veya tahsis edilerek uygun ve az sayıda yaşlının kalabilmesine yönelik tasarlanan bir bakım hizmeti modeli olduğunu belirtti. Yakın gelecekteki hedeflerinin, 2014 yılının sonuna kadar, “yaşlı yaşam evleri”nin Türkiye genelinde yaygınlaştırılması olacağını dile getiren Çitçi, 2012 yılında pilot uygulama olarak başlatılan “yaşlı yaşam evleri” modelinin sayısının 15'e, bakılan yaşlı sayısının ise 50'ye ulaştığını, bu sayının katlanarak artacağını kaydetti. İhtisas huzurevleri kurulması için çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Çiftçi, özellikle yatılı bakım hizmeti alma durumunda olan yaşlılar için de ihtisaslaşmış bakım merkezlerine doğru geçtiklerini söyledi. Bu merkezlerde alzheimer hastası, yatağa bağımlı veya zihinsel engeli yaşlıların ayrı ayrı hizmet alacağını belirten Çiftçi, “Hem hizmet sunanlar hem de hizmet alanlar açısından bu ihtisaslaşmanın daha verimli olacağını görmekteyiz. Alzheimer gibi rahatsızlıklar nedeniyle özel bakım gerektiren yaşlılarımızın için yakın bir zamanda yatılı hizmetlerimiz kapsamında daha düşük kapasiteli ve ihtisaslaşmış huzurevleri ile yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerini açmayı planlıyoruz” şeklinde konuştu. A.A

Paylaş

Görüntülenme:
Güncellenme Tarihi:20 Mart 2013Yayınlanma Tarihi:23 Mart 2013