BAĞIMLILIK TARİHE KARIŞIYOR?

Hurriyet.com.tr

3. Ulusal Psikofarmakoloji Kongresi'nde gerçekleştirilen basın toplantısında agmatin ve ruhsal hastalıklar üzerindeki etkisi konusunda yapılan çalışmalar dikkat çekti. Yapılan araştırmalar agmatinin madde bağımlılığı, şizofreni, depresyon, anksiyete bozuklukları gibi hastalıklarda önemli rol oynadığına dair bulgular ortaya koyuyor.

Kongrede gerçekleştirilen basın toplantısında Psikofarmakoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Ak, Prof. Dr. Feyza Arıcıoğlu, Prof. Dr. Hasan Herken, Prof. Dr. Nazan Aydın ve Uzm. Dr. Yasin Bez söz aldı. Prof. Dr. İsmail Ak, derneğin amaçları ve çalışmalarının yanı sıra kongreyle ilgili bilgiler verdi. Ak, 2005 yılında kurulan derneğin psikofarmakoloji alanında faaliyet gösteren klinik ve deneysel çalışmalar yapan birimlerle, psikofarmakoloji alanında çalışan ilaç sanayini bir araya getirmeyi ve merkezi sinir sistemi hastalıkları ile davranış bozukluklarının tedavisi, önlenmesi amacıyla bu alanlardaki çalışmaların, iletişimin, bilgi alışverişinin arttırılmasını amaçladıklarını belirtti. Ak, sözlerine şöyle devam etti: “PFD’ nin ana işlevi, nöropsikofarmakoloji ve ilişkili alanlarda araştırma ve eğitimi arttırmak ve yaygınlaştırmaktır. Bu amaçla psikiyatrik, nörolojik, davranış bozuklukları ve bağımlılık sorunlarını içeren sinir sistemi hastalıklarının önlenmesi ve tedavilerinin geliştirilmesi için merkezi sinir sistemi ve davranış bilimleri alanlarında çalışan bütün bilimsel disiplinlerin birbirleri ile geniş katılımlı etkileşimlerini arttırmaya gayret eder, bu alanlarda bilim adamlarının araştırmalar yapmasını ve bilimsel yeniliklerin yaygınlaştırılmasını teşvik eder."

Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Feyza Arıcıoğlu, toplantıda agmatin molekülü ve psikiyatrideki önemine dikkat çekti. Agmatinin insan vücudunda çok yaygın bulunan bir madde olduğunu söyleyen Arıcıoğlu yaptıkları araştırmalarda, agmatinin sinir sistemindeki miktarını arttırarak morfin bağımlılığının tedavi edilebileceğini ve morfin yoksunluk semptomlarının neredeyse tümünün baskılanabileceğini gördüklerini belirtti. Bu çalışmayı Amerka’da Cornell ve Mississippi Üniversitesi’ndeki meslektaşlarıyla paylaşıp, geliştirme fırsatı bulduğunu söyleyen Arıcıoğlu, agmatinin pek çok patolojik ve fizyolojik olayda rol alabilen bir madde olduğunu, onu daha iyi tanımanın birçok hastalığı değerlendirmek ya da tedavi yaklaşımlarını gerçekleştirmek için önemli olabileceğini ortaya koyduklarını söyledi. Arıcıoğlu, sözlerine şöyle devam etti: “Bunlar içerisinde psikiyatri ve nöroloji alanıyla çakışan pek çok etki var. Madde bağımlılığı dışında strese karşı organizmada miktarı artan bir molekül olduğu, epilepsi nöbetleri ve onların oluşmasında rol aldığı, ağrının ve iltihabın oluşumunda rol aldığı gösterildi. Bu gelişmenin artık laboratuar ortamından kliniğe taşınabilmesi, hastaların yararına kullanılabilmesi için çalışmalar yapma aşamasındayız. Bu amaçla Loyola Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı Angelos Halaris 2 ay içerisinde Türkiye’ye gelecek ve bunun olası klinik yansımalarını tartışacağız. Son derece tedbirli, emin adımlarla gitmeyi planlıyoruz."


Paylaş

Görüntülenme:
Yayınlanma Tarihi:16 Mart 2009

© 2024e-Psikiyatri.com, bir NPGRUP sitesidir,
e-Psikiyatri.com bir NPGRUP sitesidir. Bu sitede verilen bilgiler, site ziyaretçilerinin/hastaların hekimleriyle mevcut ilişkilerini ikame etmek değil, desteklemek için tasarlanmıştır. Bu sitede yer alan bilgiler bir hekime danışmanın yerine geçmez. Tüm hakları saklıdır.