Bağımlılıkta aşermeye yeni çözüm: Derin TMU

Bağımlılık tedavisinde vücudun alkol ve maddeden temizlenmesi en öncelikli hedefler arasındayken maddeye karşı hissedilen isteğin azaltılması da bir o kadar önemli.

Uzmanlar bağımlı hastaların neredeyse yarısının alkol/madde kullanma isteği ile baş etmekte zorlandığını söylüyor. Bağımlılık tedavisini kolaylaştıracak bir uygulama Türkiye’de ilk kez uygulanmaya başladı. Derin TMU hastaların maddeye aşerme isteğini azaltıyor.

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi, bağımlılık, şizofreni, Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) gibi pek çok hastalığın tedavisinde kullanılan Derin TMU (Deep TMS) yöntemini danışanlarının hizmetine sunuyor.

Derin TMU (Deep TMS) yöntemiyle ilgili bilgi veren NPİSTANBUL Beyin Hastanesi AMATEM Koordinatörü Prof. Dr. Nesrin Dilbaz, Derin TMU’nun beynin klasik TMU ile uyarılamayan derin bölgelerini uyarma imkânı sağlayan bir teknoloji olduğunu belirterek; “Aslen klasik TMU ile aynı etkiyi yapmasına karşın bu cihaz, daha derinlere uyarı verebilmektedir. Ülkemizde bu teknoloji şu an sadece NPİSTANBUL Beyin Hastanesi’nde kullanılmaktadır” dedi.

Derin TMU’nun (Deep TMS) beynin derin yapılarına etki edebilen TMU uygulaması olduğunu kaydeden Prof.Dr. Dilbaz, “Cihazda kullanılan başlığın özellikleri sayesinde farklı hastalıklarda farklı beyin bölgelerine uyarım verilebilmektedir. Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB), Erişkin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve diğer bazı psikiyatrik hastalıklarda etkili olduğuna dair çalışma bulguları bulunmakta ve kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır.  Derin TMU uygulamasının Depresyon ve Bipolar Bozuklukta kullanımı FDA ve CE onaylıdır. Özellikle Depresyon tedavisinde Amerika’da, Kanada’da, Avustralya’da, Almanya’da, Belçika’da, İtalya’da ve daha başka Avrupa ve Güney Amerika ülkelerinde geniş olarak kullanılmaktadır” diye konuştu.

BAĞIMLILIK VE OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK - OKB’DE ETKİLİ TEDAVİ SUNUYOR

Derin TMU’nun Depresyon, Şizofreni, Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) ve Bağımlılık gibi birçok hastalığın tedavisinde kullanıldığını ifade eden Prof. Dr. Nesrin Dilbaz, özellikle klasik TMU yönteminin az etkili olduğu Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) ve bağımlılık tedavilerinde, Derin TMU yöntemini tercih ettiklerini söyledi.

Bağımlılıkta aşermeye yeni çözüm: Derin TMU 2BAĞIMLILIK, TEDAVİSİ ZOR BİR BEYİN HASTALIĞIDIR

Bağımlılığın tedavisi zor bir hastalık olduğunu hatırlatan Prof.Dr. Dilbaz, tedavide bozulmuş olan beyin bölgelerinin düzenlenmesinin önemine işaret ederek şunları söyledi: “Günümüzde bağımlılığın aynı şizofreni gibi kronik ve tekrarlayıcı seyreden bir beyin hastalığı olduğu ya da şeker hastalığı gibi uzun soluklu tedavisi olan kronik bir hastalık olduğu bilinmektedir. Bağımlılık bir irade bozukluğu, kişilik eksikliği ya da ahlaki zayıflıktan dolayı ortaya çıkmamaktadır. Beynin derinlerinde bulunan ödül merkezi dediğimiz alanlarda dopamin gibi nörotransmitter olarak adlandırılan hormonlardaki hücresel değişiklikler sebebi ile oluşmaktadır. Bağımlılığın tedavisinde bozulmuş olan bu beyin bölgelerinin düzenlenmesi önem kazanmaktadır.”

Bağımlılıkta aşermeye yeni çözüm: Derin TMU 3BAĞIMLILIK TEDAVİSİNDE EN ETKİLİ YÖNTEM: DERİN TMU

Derin TMU yönteminin bağımlılık tedavisinde kullanılan etkili bir yöntem olduğunu belirten Prof.Dr. Nesrin Dilbaz, “Bağımlılık tedavisindeki hedef öncelikle kullanılan alkol/maddenin vücuttan atılması sonra da bu maddeye karşı hissedilen arzunun/isteğin (aşerme) azaltılmasıdır. Bağımlılık hastalarının neredeyse yarısı tedavi protokolünde halen uygulanmakta olan ilaç tedavisi, konuşma terapisi, aile terapisi gibi tedavi yöntemlerine rağmen alkol/madde kullanma isteği ile baş etmekte zorlanmaktadırlar” diye konuştu.

 

Prof.Dr. Dilbaz, Derin TMU yöntemiyle ilgili şu bilgileri verdi: “Insula, Anterior Singulat Korteks gibi beyin bölgelerinin bizim halen kullanmakta olduğumuz klasik TMU yöntemleri ile uyarılması pek mümkün olmadığından bağımlılık hastalarında özellikle aşermeyi (alkol/madde kullanma isteği) azaltmak için derin TMU tedavisi uygulanmaktadır. Derin TMU uygulamasındaki amaç, derin beyin bölgelerinin TMU yöntemi ile uyarılmasıdır.  Son yıllarda yapılan çalışmalarda Derin TMU tedavisinin bağımlılık hastalarının aşerme dediğimiz sigara/alkol/madde kullanma isteklerini azalttığını ortaya koymaktadır. Derin TMU uygulaması ile aşermenin azalmasının yanında bireyde madde kullanımına sebep olan dürtüsel davranışların azalmasını ve kişinin sağlıklı karar verme yeteneğinde iyileşme sağlayarak da yardımcı olmaktadır. Bu alanların uyarımı sonucu bağımlılık yapıcı maddeye ilgi azalır kişinin kendini kontrol yeteneği artar. Bağımlılık yapıcı maddelere daha dirençli hale gelir. Seans süreleri hastanın kullanmakta olduğu madde tipine, miktarına ve sıklığına göre değişmektedir.”

HANGİ DURUMLARDA DERİN TMU GEREKLİDİR?

Prof.Dr. Nesrin Dilbaz, bağımlılık hastalarında özellikle tedavi sonrası nüksetmenin söz konusu olduğu hallerde, hastanın bilinen tedavilere rağmen bağımlılık yapıcı maddeyi araması halinde Derin TMU yönteminin kullanılması gerektiğine dikkat çekti.

Bağımlılık hastalarının %60-70’ine depresyon, anksiyete bozukluğu, psikoz gibi diğer psikiyatrik hastalıkların eşlik etmekte olduğunu kaydeden Prof.Dr. Nesrin Dilbaz, “Derin TMU uygulamaları eşlik eden psikiyatrik hastalığın bağımlılıkla birlikte tedavi edilmesinde etkili olmaktadır” dedi.

DERİN TMU SAĞLIK AÇISINDAN RİSK TAŞIR MI?

Derin TMU’nun klasik TMU’da olduğu gibi düşük riskli bir uygulama olduğunu ifade eden Prof.Dr. Dilbaz, “Derin TMU, klasik TMU’da olduğu gibi diğer beyin uyarım yöntemleriyle karşılaştırıldığında hastaya girişimsel işlem yapılmadığından dolayı çok düşük riskli bir uygulama olarak değerlendirilmektedir. Bu yöntem beyinde herhangi bir hasar bırakmaz. Ancak en güvenli biçimde kullanılması için öncesinde uzman hekim tarafından hastanın değerlendirilmesi gerekir” diye konuştu.

OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK (OKB) TEDAVİSİNDE DERİN TMU KULLANIMI

Obsesif Kompulsif Bozuklukta (OKB) akıldan çıkarılamayan saplantılı düşünceler ve tekrarlayan davranışlar görüldüğünü belirten Prof.Dr. Nesrin Dilbaz, “Bu bozuklukta birçok hasta ilaç tedavisine dirençli olabilir. Öyle ki tedavi başarısız olduğu için birçok hasta bu bozuklukla yaşamak zorunda kalmaktadır. Hastalarda Derin TMU ile anterior singulat alan gibi beyin bölgeleri uyarılarak düşünceler ve davranışlar üzerindeki kontrol arttırılabilir. OKB’nin şiddetli durumlarında veya ilaçlara yanıtsızlık durumunda Derin TMU kurtarıcı olabilir” dedi.

DERİN TMU UYGULAMASININ KULLANILDIĞI ALANLAR;

             Alkol bağımlılığı,

             Sigara bağımlılığı,

             Kokain bağımlılığı,

             Multipl Skleroz-Halsizliği gidermede,

             Nöropatik ağrı,

             Obsesif Kompulsif Bozukluk,

             Otizm-İletişim becerilerini artırmada,

             Parkinson hastalığı,

             Alzheimer Hastalığı,

             Şizofreni-Negatif belirtiler

             Ayrıca dirençli nöro/psikiyatrik bozukluklar için CE onayı bulunmaktadır.

Daha detaylı  bilgi için:  https://npistanbul.com/derin-tmu-deep-tms 


Paylaş

Görüntülenme:
Güncellenme Tarihi:12 Haziran 2019Yayınlanma Tarihi:11 Ağustos 2017

© 2024e-Psikiyatri.com, bir NPGRUP sitesidir,
e-Psikiyatri.com bir NPGRUP sitesidir. Bu sitede verilen bilgiler, site ziyaretçilerinin/hastaların hekimleriyle mevcut ilişkilerini ikame etmek değil, desteklemek için tasarlanmıştır. Bu sitede yer alan bilgiler bir hekime danışmanın yerine geçmez. Tüm hakları saklıdır.