Başka dünyalardaki yaşam için antarktika deliniyor

Üç farklı bilimsel projeye bağlı araştırmacılar, Antarktik buzullarının çok derinlerinde yatan göllerde yaşama dair kanıt aramak için birkaç ay önce yola çıkmıştı.

Üç farklı bilimsel projeye bağlı araştırmacılar, Antarktik buzullarının çok derinlerinde yatan göllerde yaşama dair kanıt aramak için birkaç ay önce yola çıkmıştı.

Bulunacak kanıtlar, güneş sisteminin başka yerlerinde, belki Mars'ın geçmişinde ve hatta bugün Satürn'ün aylarından biri olan Enceladus'un yüzeyinin altında yaşam kanıtı arama çalışmalarına ipucu sağlayabilir. antartikaAncak bu projelerden sadece biri olan ABD'nin 10 milyon dolarlık keşif seferi, birkaç hafta sonra başlayacak kış mevsimi buzulları delme çalışmalarını durdurmadan uzun zamandır gizli kalan mikropları tanımlayabilecek durumda. İngiltere'nin yürüttüğü proje, teknik aksaklıklarla karşılaştı ve iptal edildi. Rusya'nın keşif seferi ise, topladığı numuneleri daha sonra analiz edecek. Rusya ve İngiltere'nin projeleri buzun ü ç k ilometre v eya d aha da derindeki göllere ulaşmayı hedefliyordu. Amerika'nınki ise Whillans Akarbuzu adı verilen buzulu 800 metre delmeye hazırlanıyor. Okyanusun derinliklerinde fotosentez olmamasına rağmen yaşamın var olabildiğini biliyoruz, ama bu kadar soğuk tatlı su derinlikleri daha önce hiç araştırı lmamıştı. Columbia Üniversitesi'nin Lamont-Doherty Yeryüzü Gözlemevi'nden Robin Bell, radar ve diğer tekniklerin yardımıyla buz katmanla r ının davranışını inceliyor. Bel l , buz u l la r ı n alt ındaki göl ler in, daha önce gerçekten hiç göz at ı lmamış karmaşık ekosistemler barındırdığını söylüyor. Wh i l la ns Gölü a r a ş t ı r m a c ı l a r ı , buzulların altından Güney Okyanusu'na su akışını ve Antarktik buzunun erime hızını anlamayı da hedefliyor. Vostok Gölü'ndeki Rus projesi, milyonlarca yı ldır yal ıtı lmış suya ulaşma amacıyla buzun 3 kilometreden daha fazla derinine inmek için on yıllarca uğraşıp nihayet Şubat 2012'de yüzeyi delebildi. Ruslar, bu yıl Vostok Gölü'ne geri dönerek, gölün yüzeyinden sondaj borusuna akan sudan numuneler almaya başladı. İngiliz projesi de, gelecekteki araştırmalar için daha küçük bir su kümesi olan Ellsworth Gölü'nden numune toplamayı amaçlıyordu. Ama delme süreci 300 metrede sorunlarla karşılaşınca, girişim 25 Aralık'ta iptal edildi. Onların ulaşmayı umduğu gölün 3 kilometre derinde yattığı anlaşıldı. Whillans Gölü hem daha küçük hem o kadar derin değil hem de Antarktik buz tabakasının altındaki diğer su kaynaklarından besleniyor. Burası suyun göl biçimini almak için biriktiği ve aynı zamanda sonunda okyanusa ulaşmak üzere akmaya devam ettiği buzul altı bir nehir havzası. Projeye liderlik eden Montana Eyalet Üniversitesi'nden John C. Priscu, Vostok Gölü'ndeki suyun yaklaşık 10 bin yılda bir, Ellswoth Gölü'ndeki suyun hemen hemen 700 yılda bir yenilendiğini, Whillans Gölü'ndeki yenilenme aralığının ise 10 yılda bir gibi olduğunu söylüyor. Amerikan projesi, bir metre uzunluğunda, torpido biçiminde uzaktan kumandal ı denizaltı kullanımını içeriyor. Bin 600 metre uzunluğunda bir boruya bağlı olarak çalışacak denizaltıdan, girişleriçıkışları dâhil yeraltı gölünün üç boyutlu haritasını çıkarmak için de faydalanılacak. Gölün biçimini ve suyun nasıl hareket ettiğini anlamak, bu derin göllerin üzerindeki buzulların nasıl ve neden hareket ettiğini, Antarktik'in bazı kısımlarında buz örtüsü artarken, diğer kısımlarında neden azaldığını bilmek açısından önemli. Buzulbil imci ler, Antarkt ik buzullarının altında gömülü yaklaşık 400 g öl o lduğunu t ahmin e diyor. Bunlar, kara kütlesinin dağları ve vadileri ile altında gömülü muazzam miktarda buz arasında kaygan madde vazifesi görüyor olabilir. Amerikan ekibi, yaşayan mikrop ya da geçmiş faaliyetlerden kimyasal kanıt olup olmadığını araştırmak için gölün dibindeki çökeltilerden numuneler de alacak. Delme faaliyetlerinin başladığı 21 Ocak itibarıyla kamp ekibinin sayısı 50'yi buldu. Priscu, ekibin ne bulacağının garantisi olmadığını, ama 10 yıldır şartlar elverdiğince toplanan kanıtlara dayanarak, soğuk ve karanlıkta yaşayan, varlığını bağımsız sürdürebilen bir mikrop topluluğu bulmak yönünde umutlu olduğunu belirtiyor. THE NEW YORK TIMES

Paylaş

Görüntülenme:
Güncellenme Tarihi:05 Şubat 2013Yayınlanma Tarihi:08 Şubat 2013