BEDEN DİLİ İÇİN İPUÇLARI

A.A

Gazi Üniversitesi (GÜ)  Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burhanettin Kaya,  politikacıların halka seslenirken kurduğu iletişim biçiminin önemini vurgulayarak, beden dilinin doğru kullanılması, hoşgörülü, esnek, yansız ve ön yargısız bir tutum sergilenmesi gerektiğini bildirdi.

Kaya, 29 Mart'ta yapılacak yerel  seçimler öncesinde vatandaşlarla bir araya gelmek için sık sık gezi programlarına  katılan politikacılara önerilerde bulundu.

Beden dilinin doğru kullanılmasının, politikacının kendini anlatabilme ve  karşısındakini ikna edebilmesinde çok önemli araç olduğunu vurgulayan Kaya,  şunları kaydetti:

"Politikacıların sağlıklı iletişim biçimlerini benimsemeleri,  kullanmaları ve bunu doğal ilişki biçimlerine dönüştürmeleri, onların izleyenler  için olumlu rol modeli olarak benimsenmelerini sağlar.

Aksi durumda olumsuz rol modellerinin davranışlarından etkilenerek,  şiddeti özgün bir davranış biçimi olarak kutsayan, adalet duygusundan uzak,  üstünlük taşıyan, ön yargılı, kendisinden olanın dışında bir başkasının varlığına  tahammül etmeyen, beden dilini kötü kullanan 'kahraman'lara öykünen gençlerimiz  ve yeni politikacı adaylarımız oluşmaya başlar."
        
EMPATİ KURMAK ŞART

Politikacıların, halkla sağlıklı iletişim için "empati kurmayı" çok iyi  bilmeleri gerektiğini belirten Kaya, "Siyasetçiler, duygu ve düşüncelerini ifade  ederken açık ve dürüst olduklarını hissettirmeliler. Saygı ile kişiye önyargısız  bir tutumla yaklaşmalı, vatandaşın görüşlerine değer verdiğini göstermeliler dedi.

Kaya, siyasetçilerin genellikle iletişim biçimlerinden "savunucu  iletişim tarzı"nı kullandıklarını belirterek, "Bunun yerine olumlu bir iletişim  tarzı olan destekleyici iletişim modeli kullanılmalıdır" dedi. Kaya, bu iki  iletişim yöntemini şöyle anlattı:

"Bu modelde, ön yargılar, kalıp yargılar, haklılığı kesin kanıtlarla  gösterilmemiş düşünceler egemen olur. Bu iletişim tarzını kullananlar  denetimcidir, her girişim ve uygulamanın kendi kontrolünde olmasını ister,  inisiyatiflere izin vermez, stratejik davranır, umursamazdır. Tek ve en üstün  bilgi kaynağı kendisidir. Onun görüşleri dışındaki tüm görüş ve düşünceler  değersiz ve sıradandır. Bunu kesinlik taşıyan iddiacı tutumlar izler. Kanıt  göstermeden görüşlerinin kanıtları olduğunu ve bu nedenle doğruluğunu ısrarla  savunur.

Destekleyici iletişimse bunun tam tersidir. Bu iletişim tarzında sorunun  ne olduğunu anlamaya, tanımlamaya çalışır. Soruna odaklıdır ve akılcı çözüme  yönelir. Bireylerin duygularını, düşüncelerini anlamaya, onların gözünden bakmaya  çalışır. Eşitlikçidir, ön yargılardan uzaktır. Bireyin kendisini ifade etmesini  olanaklı kılar, bunun için yüreklendirir, bu nedenle yargılamaz. Üstünlük  taslamaz ve her görüşü değerli görür. İddiacı bir tutum yerine araştırıcı ve  gereğinde denemeci bir yaklaşımı benimser."
        
BEDEN DİLİ NASIL KONUŞTURULMALI?
        
Kaya, iletişim kurarken göz ilişkisi, beden duruşu, baş ve yüz  hareketleri, sözel kalite ve kişisel alışkanlıklarının çok iyi kullanılması  gerektiğini belirterek, "Etkili göz ilişkisinde karşıdakini dinlerken ya da  onunla konuşurken doğrudan, kendiliğinden, rahat ve ciddi biçimde bakmak gerekir.  Etkili olmayan göz ilişkisinde karşıdakine bakmamak, göz ilişkisini çok sık  koparmak, anlamsız ve boş bakmak, çok derin ve delici bakmak, insanları  süzercesine aşağı yukarı bakmak gibi tutumlar sergilenmektedir" diye konuştu.

Etkili bir beden duruşu için, bireyin karşıdakine dönük, hafifçe öne  eğik, rahat ve açık olması, vurgu için akıcı, fakat konuşmanın önüne geçmeyen el  kol hareketlerinin kullanılması gerektiğini belirten Kaya, beden dilinin etkili  kullanılması için şu önerilerde bulundu:

"-Birey, öne çok fazla eğik ya da arkaya doğru fazla yaslanmış olmamalı,  yan dönük, katı, sert ve gergin bir duruş sergilememeli ya da iletişime kapalı  olduğunu düşündüren bir hareketsizlik içinde bulunmamalı,

-Kişi, etkili baş ve yüz hareketlerinde yeri geldikçe onaylama, uygun  gülümseme ve karşıdakinin duygularıyla uyuşan ifade taşıma önem göstermeli.  Etkili olmayan baş ve yüz hareketleri, sürekli veya çok az baş onayı, başın öne  eğik olması, sürekli veya çok az gülümseme, soğuk, mesafeli ve katı bir yüz  ifadesi ya da abartılı yüz ifadelerinden kaçınılmalı,

-Etkili sözel kalite için hoş, ilgili ve uygun ses tonu, orta konuşma  hızı, yalın dille doğal ve akıcı konuşma kullanılmalı. Monoton, çok heyecanlı,  çok yumuşak ya da çok sert ses tonuyla çok hızlı, çok yavaş ya da kesik kesik  konuşulmamalı,

-Aşırı argo kelime kullanmak, yazı dili kullanır gibi aşırı 'formal'  konuşmak ya da aşırı teknik sözcük kullanmak sözel kaliteyi bozacağı için tercih  edilmemeli. Konuşmada akıcılığı bozan 'tamam mı' ya da 'aaaa' gibi duraklamalara  yer verilmemeli,

-Standart dil kurallarına uyulmalı, standart cümle yapısı, sözcükler,  doğru dil bilgisi kullanılmalı. Yöresel ifadelerden kaçınılmalı. Olabildiğince  kesin ve net ifadeler kullanılmalı.

-Kavramlar ve ilişkiler arasında bağlantılar doğru kurulmalı, soyut  kavramlar için somut örnekler verilmeli ve sözcükler toplumca benimsenen  anlamlarıyla kullanılmalı.

-Duygusal içerikli sözcükler özenle seçilmeli. Güçlü duygusal tepkiler  oluşturacak sözcükler iyi bilinmeli, yeri geldiğinde bunlar yansız sözcüklerle  değiştirilmeli. Politikacıların çok sık kullandığı ve hitap ettiği kişiyi  doğrudan yargılayan 'sen' dili yerine örneğin '..düşünüyorum', 'bence' ya da  'bana öyle geliyor ki' ifadeleriyle başlayan 'ben' dili kullanılmalı."

Kaya ayrıca, saç, sakal, bıyık ya da kalemle oynamaya, el ve ayak ile  amaca yönelik olmayan seri hareketler yapmamaya özen gösterilmesi gerektiğini  sözlerine ekledi.


Paylaş

Görüntülenme:
Yayınlanma Tarihi:18 Şubat 2009

© 2024e-Psikiyatri.com, bir NPGRUP sitesidir,
e-Psikiyatri.com bir NPGRUP sitesidir. Bu sitede verilen bilgiler, site ziyaretçilerinin/hastaların hekimleriyle mevcut ilişkilerini ikame etmek değil, desteklemek için tasarlanmıştır. Bu sitede yer alan bilgiler bir hekime danışmanın yerine geçmez. Tüm hakları saklıdır.