BEYİN ARAŞTIRMA MERKEZİ

DHA

Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı kurulan merkezin çalışma usul ve esaslarına ilişkin yönetmelik, Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğe göre AÜBAUM, üniversitenin beyin araştırmalarıyla ilgili bölüm ve anabilim dallarının işbirliği içinde, multidisipliner çalışmalar yapmasını kolaylaştıracak fiziksel ve bilimsel ortam oluşturmayı, geniş kapsamlı ulusal ve uluslararası projeler gerçekleştirmeyi, bütçelendirilmiş projelerin yürütülmesi için teknik destek sağlamayı amaçlıyor.

İlgili bilim alanlarında başarılı bilim insanı ve akademisyen yetiştirilmesine destek olmayı planlayan merkez, bilimsel çevrelerde ve kamuoyunda beyin araştırmalarına yönelik ilgi ve bilgi birikimini artırmayı hedefliyor.

Merkez, beyin gelişimi, yapısı, işlevleri ve hastalıklarıyla ilgili tüm temel klinik alanlarda bilimsel araştırmalar yapmak amacıyla araştırma klinikleri, laboratuvarlar, hizmet merkezleri kuracak ve işletecek.

Yurt içi ve yurt dışı yüksek öğretim, kamu, sanayi ve bilimsel kuruluşlarla işbirliği halinde çalışacak olan AÜBAUM, üniversite içindeki veya dışındaki araştırmacılara yüksek lisans, tıpta uzmanlık, doktora ve doktora sonrası çalışmaları için teknik imkan sunacak, kurslar, seminerler, konferanslar, özel uzmanlık kazandırmaya yönelik alanlarda eğitim ve öğretim programları düzenleyecek.

Faaliyet alanlarıyla ilgili konularda halkın eğitilmesini sağlayacak olan merkez, kamuoyu oluşmasına yardımcı olacak, bilimsel yayın yapacak. İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının çalışmalarına katkıda bulunacak, ihtiyaç ve talepleri yönünde inceleme ve araştırma yapacak, proje hazırlayacak, danışmanlık hizmeti verecek ve veri sağlayacak.

Merkezin danışma kurulu, üniversite öğretim üyeleri arasından seçilecek en az 15 kişiden, merkezin yönetim kurulu, danışma kurulu üyeleri arasından önerilen 6 kişiden oluşacak. Merkezin müdürü ise yönetim kurulu veya danışma kurulu üyeleri arasından rektör tarafından 3 yıl için görevlendirilecek.


Paylaş

Görüntülenme:
Yayınlanma Tarihi:22 Mayıs 2009

© 2024e-Psikiyatri.com, bir NPGRUP sitesidir,
e-Psikiyatri.com bir NPGRUP sitesidir. Bu sitede verilen bilgiler, site ziyaretçilerinin/hastaların hekimleriyle mevcut ilişkilerini ikame etmek değil, desteklemek için tasarlanmıştır. Bu sitede yer alan bilgiler bir hekime danışmanın yerine geçmez. Tüm hakları saklıdır.