Beyin araştırmaları için çalışmalar sürüyor

Dünyanın saygın üniversiteleri ve araştırma merkezleri beyin araştırmaları için çalışıyor. Uluslararası Beyin Araştırmaları Konsorsiyumu ile bilimsel iş birliği yürütülüyor.

Üsküdar Üniversitesi ve uygulama ortağı NPİSTANBUL Beyin Hastanesi’nin de içerisinde yer aldığı Uluslararası Beyin Araştırmaları Konsorsiyumunda (IBRC) dünyanın önde gelen üniversiteleri bilimsel iş birliği yürütmeyi hedefliyor. Konsorsiyumda Amerika’daki Stanford Üniversitesi, Icahn Tıp Fakültesi (New York,) Kanada Ottawa Üniversitesi ve İran’dan Tahran Üniversitesi yer alıyor.

Sinirbilim odaklı çalışmalar yürütecek konsorsiyum, nörogörüntüleme yöntemleri ile toplanan veri ile medikal büyük veri (medical big data) analizi ve biyobelirteç tespiti alanlarına öncelik verecek.
Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan’ın da katıldığı konsorsiyum üyeleri ile işbirliği başlıklarının görüşüldüğü toplantının ardından değerlendirmelerde bulunan Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Türker Tekin Ergüzel, Uluslararası Beyin Araştırmaları Konsorsiyumu (International Brain Research Consortium-IBRC) çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Dünyanın önde gelen üniversiteleri ortak çalışma yapıyor

“IBRC, 10 yıllık birikimi ile Üsküdar Üniversitesi’nin, uygulama ortağı NPİSTANBUL Beyin Hastanesi’nin 22 yıllık birikiminin yanında akademik kadrosu, sinirbilim araştırmaları ve uluslararası bilinirliği ile doğal olarak ortaya çıkmış bir akademik birikim iş birliğidir. Mutabakat ile imzalanan uzlaşı belgesi (MOU) ile konsorsiyumda üniversitemiz ve hastanemiz ile birlikte ABD’den VA Palo Alto/Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mount Sinai Icahn Tıp Fakültesi, Kanada’dan Ottawa Universitesi ve İran’dan Atieh Clinical Neuroscience Center / Tahran Üniversitesi araştırmacıları birlikte akademik iş birliği yapma mutabakatına varmışlardır. Konsorsiyum halihazırda 6 bağımsız araştırma merkezi/üniversiteden müteşekkil olmakla birlikte uzlaşma metnindeki üye araştırma merkezi / üniversitenin tamamının onayı olmak kaydıyla yeni üyelerin katılımına olanak tanımaktadır.

Araştırmacı değişimi yapılabilecek

IBRC ortaklığında yürütülecek olan çalışmalar araştırma makaleleri, konferans katılımları, ortak katılımlı projeler, araştırmacı değişimini kapsamakla birlikte aynı zamanda konsorsiyum ortaklarının; veri toplama olanakları ve araştırmacı kaynaklarını, toplanan verinin analizini yürütebilme yetkinliğini ve müşterek bilgi üretebilme / yöntem geliştirebilme kapasitesini artırmayı hedeflemektedir.

Öncelikli araştırma odakları, nörogörüntüleme ve nöromodulasyon

Konsorsiyum üyesi üniversitelerin araştırmacıları farklı üniversitelerde görev alsalar da geçtiğimiz 3 yıl içerisinde akademik iş birlikleri ile öncelikli araştırma odakları olan nörogörüntüleme, nöromodulasyon, davranış ve klinik araştırmalar çerçevesinde, beyin fenotipleri (beyin volumetrik ölçümleri, kortikal kalınlık, beyaz madde mikro düzeydeki yapısı, task tabanlı beyin aktivasyonları, fonksiyonel bağlantısallık ve EEG/MRI temelli biyobelirteçleri ile birlikte demografik, tanı, davranış ve semptomatoloji verileri) ile gelişen veritabanı oluşturulacaktır.

Toplanan büyük verinin analizi, Üsküdar Üniversitesi’nde yürütülecek

Araştırma merkezlerince toplanan verilerin eş zamanlı olarak bu veritabanındaki veri makina öğrenme algoritmaları ile işlenerek ön tanı, sınıflandırma, biyobelirteç ortaya çıkarma süreçleri için kullanılacaktır. IBRC bünyesinde toplanan büyük verinin derin öğrenme algoritmaları ile analizi tamamen Üsküdar Üniversitesi’nce yürütülecek olup çalışma odağının belirlenmesi, veri toplama süreci, verinin saklanması, bulguların klinik değerlendirmesi konsorsiyum ortaklarınca yürütülecektir.

İlk analiz depresyonla ilgili yapıldı

Konsorsiyumun öncelikli amacının bağımsız araştırma merkezlerinin araştırma, fMRI ve EEG analizi gibi sistematik nörogörüntüleme analizlerinin birleştirilerek araştırmacılara farklı ve yeni çalışma alanları açmak, araştırmacı değişim programları ile bu birikimi paylaşmak olduğunu ifade eden Doç. Dr. Türker Tekin Ergüzel, “Toplumların psikiyatrik karakteristiklerini inovatif beyin haritalama ve analiz metodları ile de çalışacak olan konsorsiyum ilk analizini depresyon tanılı erkek ve kadın hastaların TMU yanıtları arasında cinsiyet farklılığından kaynaklanan cevap performansı bulguları ile tamamlamıştır” dedi.

Konsorsiyum üyelerinin sorumlulukları var

IBRC üyesi araştırma merkezlerinin öncelikli gördükleri ve katkıda bulunacakları alanlar için analiz prosedürleri geliştireceğini ve büyük veri işleme yöntemleri ile beyin fenotipleri analizleri yürüteceğini kaydeden Doç. Dr. Türker Tekin Ergüzel, “Toplanan büyük verinin saklanması ve organizasyonu, korunması, sahipliği, analizi ve çıkacak bilimsel bilginin dağılımı uzlaşma metninde ortakların mutabakatıyla imza altına alınmıştır. Bu adımlarda başarılı olmak için IBRC’nin bilimsel inisiyatifi ve politikaları izlenecek olup konsorsiyum üyelerince denetlenecektir. Konsorsiyum üyeleri zamanlama, etik yönergelerin uygulanma ve izlenmesinden ve araştırma sonuçlarının düzenli yayınlanmasına dair sorumluluk sahibidirler” dedi.

Yüksek lisans öğrencilerine katılım olanağı

IBRC’nin üyesi olarak sinirbilim lisansüstü öğrencilerinin de bu çalışmalarda yer alabileceklerini ifade eden Sağlık Bilimleri Enstitüsü müdürü Doç. Dr. Türker Tekin Ergüzel, “Üniversitemiz bünyesinde Nörobilim Yüksek Lisans, Nöropazarlama Yüksek lisans, Nörobilim Doktora ve Moleküler Nörobilim Doktora programlarımızda bu alanlarda çalışan araştırmacı öğrencilerimiz öğrenim görmektedir. Konsorsiyum üyesi araştırma merkezi / üniversitelerdeki araştırmacılar seminer derslerinde öğrencilerimize çalışmaları hakkında her yarıyıl olmak üzere telekonferans yapacaklardır. Öğrencilerimizden araştırmalarını derinleştirmek isteyen öğrencilerimiz konsorsiyum içerisinde tezleri ile çalışmalarımıza katılabileceklerdir” diye konuştu.


Paylaş

Görüntülenme:
Yayınlanma Tarihi:26 Kasım 2020

© 2024e-Psikiyatri.com, bir NPGRUP sitesidir,
e-Psikiyatri.com bir NPGRUP sitesidir. Bu sitede verilen bilgiler, site ziyaretçilerinin/hastaların hekimleriyle mevcut ilişkilerini ikame etmek değil, desteklemek için tasarlanmıştır. Bu sitede yer alan bilgiler bir hekime danışmanın yerine geçmez. Tüm hakları saklıdır.