Beyin Check-Up'ı (Nöropsikolojik Tarama)

"Erişkin, Çocuk ve Ergen'de"

BEYİN İŞLEVLERİNİ ÖLÇEREK TEDAVİ: DÜŞÜNCE TEKNOLOJİSİNDE (THOUGHT TECHNOLOGY) TÜRKİYE'DE ÖNCÜ ÇALIŞMALARIMIZ

Beyin "Check Up"ı

 1. Tarama formlarının doldurulması
 2. Nöropsikiyatrik Muayene
 3. Volumetrik ilaveli beyin MR Çekimi
 4. Beyin Haritalaması (QEEG) ilaveli standart EEG çekimi
 5. Sinir sistemi için zorunlu olan bazı kan tahlilleri yapılması
 6. Psikoteknik inceleme
 7. Sonuç raporu

BEYİN "CHECK UP" NEDİR?

Beyin Check-Up'ı (Nöropsikolojik Tarama) Beyin Check-Up'ı (Nöropsikolojik Tarama) 2 Bugün ABD'de zihinsel faaliyete önem veren, uzun ve nitelikli yaşamak isteyenlerin başvurdukları bir inceleme yöntemidir. Özellikle yönetici ve işadamları kendilerini zihinsel ve sinirsel testlerden geçiriyorlar ve öneriler almaktalar. İleri yaşlarda unutkanlık, dalgınlık, dikkat dağınıklığı, zihinsel yorgunluk, Çocuk ve Gençlerde okul başarısızlığı, dikkat dağınıklığı, öğrenme güçlüğü ve davranım bozukluğu durumlarında önleyici ve koruyucu sağlık uygulaması olarak önerilir. Klasik Kranial MR beyinde anatomik yapısal değişiklikleri ile ilgili bilgi verir. Volumetrik MR ise çekim sonrası saatler süren otomatik analizlerle beynin her bölgesinin hacim ölçümlerini çıkarır. Uzun yıllar sonra değişiklkleri izlemede işe yarar. Beyindeki biyolojik süreçlerin son ürünü olan biyoelektrik faaliyeti ölçmek, bir dizi "Nöropsikolojik Testler" ve "Kantitatif EEG" (Beyin Haritalaması) ile mümkün olmaktadır. Psikiyatrik hastalıkların beyin hücreleri arasındaki elektiriksel ve kimyasal iletide bozulmayla ilişkili olduğu, bilimsel araştırmalarla ortaya konmuştur. Bu nedenle Nöropsikiyatrik bir bozukluğu olan kişinin klinik değerlendirmesinde, yaş grubuna göre beyin işlevlerinin normal olup olmadığını anlamak giderek daha çok önem kazanmaktadır. Beyin tomografisi ve MR gibi görüntüleme yöntemleri ile beyinde tümör vb. gibi yer kaplayan kitleler olup olmadığı anlaşılır. Ancak beynin sağlıklı çalışıp çalışmadığı anlaşılmaz. Bu amaçla beynin işlevsel görüntülemesini yapmak ve çeşitli bilişsel yetileri ölçmek gerekmektedir.

Nöropsikolojik (Beyin) "Check Up"ın üç amacı vardır:

Birincisi; kişinin ruhsal durumunu taramadan geçirmek, stres düzeyini ve kişiliğini analiz edip bu kişiye danışmanlık sağlamak. İkincisi; kişinin zihinsel durumunu taramadan geçirmek, anlama, kavrama, algılama, öğrenme, karar verme gibi zihinsel süreçleri incelemek. Üçüncüsü; çocuk ve ergenin öğrenme, davranım ve uyum sorunlarını ele alarak erken yaşlarda yol gösterici olmaktır. Nöropsikolojik (Beyin) "Check Up" programımızda 6 aşama vardır:
 1. Önce gerekli formlar ve ölçekler danışan tarafından doldurulur, aç olmak gerekmez hafif bir yemek yemek ve sinir sitemi ile ilgili 12 saat önceden ilaç almamak yeterlidir.
 2. Klinik değerlendirme yapılır, gerekli görülen tetkikler danışana anlatılır.
 3. Volumetrik Beyin MR çekilir çocuklarda doktor gerek görürse çekilir süresi 10-15 dakikadır. QEEG, beyin dinamik haritası ilaveli standart EEG çekimi yapılır süesi 10-15 dakikadır.
 4. Vitamin B 12, Folik asit, TSH, Tam kan tahlilleri için kan alınır. Aç olmak gerekmez. Eski tahliller varsa getirilmesi yerinde olur
 5. Psikoteknik inceleme: Bilgisayar ortamında anlama, kavrama, dikkat ve bellek gibi bilişsel yetileri ölçen testler uygulanır. COGNITRON (Dikkat-Konsantrasyon), DAUF (Sürekli Dikkat), NVLT (Öğrenme Testi)(*) 1-2 saat sürer.
 6. Toplam 3-4 saat süren değerlendirmenin ilk sonuçları hemen geniş raporu daha sonra bildirilir. Sonuçlar değerlendirildikten sonra ayrıntılı öneri ve/veya tedavi planı yapılır.

Beyin Haritalaması Görüntüleri

Beyin Check-Up'ı (Nöropsikolojik Tarama) 3Beyin Check-Up'ı (Nöropsikolojik Tarama) 4

NÖROPSİKOLOJİK "CHECK UP" HANGİ HASTALIKLARDA ÖNEMLİDİR?

- Çocuklarda ve gençlerde Dikkat Eksikliği, Hiperaktivite Bozukluğu, Öğrenme Güçlüklerinin ve çocuğun gelişim düzeyinin değerlendirilmesinde, Davranım Bozuklukları ve Otizmde; - Başta Depresyon, Panik Atak, Şizofreni gibi birçok rahatsızlıkların erken tanısında ve biyolojik boyutunu anlamada, koruyucu ruh sağlığı hizmeti olarak kişiye danışmanlık ve rehberlik yardımı vermede; - Alzheimer Hastalığının erken tanısında; - Unutkanlık yakınması olan, anlama ve kavrama güçlüğü çeken kişilerde ilaç gerekip gerekmediğine karar vermede kullanılır. - Sonuç rapor halinde kişiye sunulur. "Anlamakta güçlük çekiyorum, kafam bomboş, dalgın unutkan oldum, kelime bulmada zorlanıyorum, sözümün sonunu unutuyorum, dikkatimi toplayamıyorum, aradığımı bulamıyorum, çocuğum öğrenme güçlüğü çekiyor" veya "Eşim sinirli, kıskanç, mutlu değil, kişiliği değişti" gibi yakınmaları olanlara yardımcı olmak NPGRUP'un' birincil görevidir.

(*)Uygulanan Nöropsikolojik Testler, norm çalışmaları yapılmış Viyana Test sistemidir. Bir kısmı trafik için oluşturulan psikoteknik laboratuarlarında kullanılmaktadır.

 

Paylaş

Görüntülenme:
Güncellenme Tarihi:07 Aralık 2011Yayınlanma Tarihi:03 Eylül 2009

© 2024e-Psikiyatri.com, bir NPGRUP sitesidir,
e-Psikiyatri.com bir NPGRUP sitesidir. Bu sitede verilen bilgiler, site ziyaretçilerinin/hastaların hekimleriyle mevcut ilişkilerini ikame etmek değil, desteklemek için tasarlanmıştır. Bu sitede yer alan bilgiler bir hekime danışmanın yerine geçmez. Tüm hakları saklıdır.