Beyin fonksiyonunun ilişkileri ve hipnoz - 12. ESH İstanbul Kongresi

Prof. Dr. Nevzat Tarhan'ın 12. Avrupa Hipnoz Derneği (ESH - European Society Of Hypnosis) Kongresi'ndeki sunumu

16-20 Ağustos 2011, İSTANBUL

KONU BAŞLIĞI: BEYİN FONKSİYONUNUN İLİŞKİLERİ VE HİPNOZ: Beyin,Hipnoz ve EMDR

YAZAR

: Prof. Dr. Nevzat TARHAN

KURUM

:Avrupa Hipnoz Derneği

ANAHTAR KELİMELER

: SCN,EMDR,Blue Brain Project,SCN,PFL,ASC

Sunumu PDF olarak indirmek için tıklayınız AMAÇ: nevzat_tarhan_esh1 Beynin fonksiyonlarını,Hipnoz nörobiyolojisini, Hipnoz teorilerini,Beynin hipnozda çalışma fonksiyonunu ve hipnotize edici teorileri açıklamak, EMDR nin nasıl çalıştıgını ve klinikte EMDR kullanarak terapiyi hızlandırma amaçlı yapılan hipnoterapi uygulamasını anlatmak YÖNTEM ve BULGULAR: Beyinde hipotalamus bölgesinin küçük bir kısmında SCN(Supra Kiazmatik Nükleus) sistemi bulunur. SCN, beynin biyolojik kontrol saatidir. Hipnotik öneriler ve kortikal aktiviteler SCN merkezıni etkileyen gönüllü kontrollerle ilişkilidir. REM uykusu(rüyalarla)boyunca asetilkolin nörotransmitter (Ach) akiviteleri artar. Ach aktiviteleri öğrenme ve bilinç ile ilişkilidir. Yavaş Dalga Uykusu(rüyalarla)boyunca ise nöradrenalin ve serotonin seviyeleri düşer.Bunlar basit beyin aktiviteleri ile ilişkilidir. Ritim ve hassasiyet gibi organ fonksiyonları beyinde bir konfigürasyon içinde bilgisayara çok benzer şekilde bulunur. Bu konfigürasyon network model teorisi ile açıklanır. nt_sunum_esh2Zamanla artan bilgi yoğunluğundan dolayı biyolojik olarak beyne benzer modeller yapmaya ihtiyaç duyulmuştur. Mavi Beyin Projesi (Blue Brain Project) yapay zeka konseptine uygun oluşturulmuştur. Durum teorisi, Sosyokognitif teori, Neodisosiasyon teorisi olmak üzere başlıca üç tip hipnotik teori vardır. Kısaca, durum teorisi değişen bilinç durumu ile ilgilidir. Sosyokognitif teoride, hipnotık etkıleşimler ve sosyal içerik hipnoz deneyimini etkiler. Neodisosiasyon teorisi hipnozun en çağdaş teorisidir. Bilinçten kopma ya da ayrılma patolojik bir durumdur. Veri girişi,depolama ve çıkışı gibi fizyolojik bilgi işlemleri bozulmuştur. esh3Hipnozda hipnotist, istemli kontrol merkeziyle kişinin kendi yönetici egosunun çıkmasına neden olur. Aynı zamanda gizli ya da istemsiz davranışlar da ortaya çıkar. Hipnoterapi boyunca kişi aslında kendini istediği gibi kontrol edemez.Hipnotize olmuş biri acı hissetmediğini söyleyebilir. Kognitif sistem acı algısını değiştirebilir ve kişiye acı hissetmiyormuş gibi de hissettirebilir. (Assen,2008) Hipnoz deneyimi, motivasyon, değerler, beklentiler gibi davranışın içsel bilincini değiştirir. Travmatik deneyimler birçok psikolojik problemlerin köküdür. Nasıl fiziksel yaralar vücudumuzu etkiliyorsa psikolojik yaralar da beynimizi etkiler. Beyin sağlıklıysa, düzgün çalışıyorsa kişinin psikolojisinde hızla iyileşme meydana gelecektir. EMDR tedavisi, limbik sistem ve travmatik deneyimden etkilenen amigdaladea pozitif etkiye sahiptir.Bu tedaviyle nörobiyolojik mekanizmalar uyarılır. Geçmişe ait episodik hafıza gider ve episodik ve semantik hafıza sistemleri birleşir ve tüm işlem hızlanır. Demek ki beyinde farklı hafıza sistemleri mevcuttur ve deneyimler ayrılarak farklı hafıza sistemlerinde depolanırlar. nevzat_tarhan_esh4EMDR adapte olmaya zorlanan beyin bilgi işlemlerini reaktive eder. Böylece travmatik hafıza yeniden işleme girer ve daha adapte olmuş bir form alır. Amacı,negatif deneyime bağlı olarak bilgiyi kolayca ve hızlıca yeniden gözden geçirmektir. Tedavi sonucunda,adapte olmamış bilgi isşlemleri yeniden bulunur ve silinir. Saklı negatif deneyim canlandırılır ve beyinde yeniden sağlıklı bir işleyişle değerlendirilir ve işleme sokulur. Tedavi,anksiyeti azaltmayı değil negatif düşünce ve inançlar yerine pozitif düşünce sistemini getirmeyi amaçlar. Yani durmuş adaptif işlemi yeniden aktive eder ve hızlandırır. (American Psychiatric Association Practice Guideline for the Treatment of Patients with Acute Stress Disorder and Posttraumatic Stress Disorder, 2004) EMDR tedavi tekniği ASD ve PTSD de onaylanmıştır. SONUÇ: Sonuç olarak, hipnotik deneyimin farklı seviyeleri farklı beyin bağlantıları ve farklı beyin ağ bağlantısı konfigürasyonları içerir. EMDR ve hipnoterapi benzer beyin konfigürasyon tekniğine sahiptir. Travma tedavisinde EMDR ile başlama ve hipnozla devam etme (Hipnotik EMDR) yolu metodu tavsiye edilir.

16-20 Ağustos 2011, İSTANBUL


Paylaş

Görüntülenme:
Güncellenme Tarihi:24 Ağustos 2011Yayınlanma Tarihi:16 Ağustos 2011

© 2024e-Psikiyatri.com, bir NPGRUP sitesidir,
e-Psikiyatri.com bir NPGRUP sitesidir. Bu sitede verilen bilgiler, site ziyaretçilerinin/hastaların hekimleriyle mevcut ilişkilerini ikame etmek değil, desteklemek için tasarlanmıştır. Bu sitede yer alan bilgiler bir hekime danışmanın yerine geçmez. Tüm hakları saklıdır.