BEYİNE ZARARLI

A.A

Bakanlık, vücut sıcaklığını ölçmede kullanılan cıvalı termometreleri "sağlık açısından tehlike oluşturduğu" gerekçesiyle yasakladı.

Cıva içeren "klinik termometrelerin-beden dereceleri" piyasaya arzının  durdurulduğu, YÖK ve Milli Eğitim Bakanlığının yanı sıra ilgili bakanlık ve  kurumlara birer duyuruyla bildirildi.

Duyuruda, tıbbi cihazlar uyarı sistemini yürüten Sağlık Bakanlığına,  cıvalı termometreler ile ilgili meydana gelen muhtelif olumsuz olayların  bildiriminin yapıldığı belirtildi. Gümüş renkte, akışkan, parlak ve kokusuz bir  element olan cıvayı içeren camdan termometrelerin, darbe, düşme ve çarpmalara  karşı dayanıklı olmadığı, bunların kırılması halinde açığa çıkan cıvanın oda  ısısında kolayca buharlaşabildiği vurgulandı.

Bu elementin, okul laboratuvarlarında muhtelif amaçlarla kullanıldığına  da dikkat çekilen duyuruda, cıvanın buharlaşması sonucu solunması ve gıdaların  içine bulaşıp ağızdan alınmasıyla ortaya çıkan zehirlenme bulguları kolay ayırt  edilemediğinden, tanının da kolay konulamadığına işaret edildi.

Duyuruda, şu hususlara dikkat çekildi:

"Cıvanın vücuttan atılması söz konusu olmayıp cıva buharı, hücre  zarından kolaylıkla geçerek beyne ulaşmakta tüm dokulara yerleşmekte, zamanla  dokularda birikim yaparak geri dönüşümü olmayacak nörolojik bulgulara sebebiyet  verebilmekte ve ölümle sonuçlanabilmektedir. Dolayısıyla diğer tür zehirlenmeler  gibi değerlendirilmemelidir. Hatta zamanında tanı konulması durumunda bile  uygulanacak tedavi, ortaya çıkan bulguları ortadan kaldıramamakta ve hastanın  tedavisi sağlanamamaktadır."

Bu gerekçelerle cıvalı termometrelerin hastalar, sağlık personeli, okul  laboratuvarlarındaki öğrenci ve öğretmenlerle üçüncü kişilerin sağlık ve  güvenliği açısından tehlike oluşturduğuna dikkat çekilen duyuruda, "cıva içeren  termometrelerin piyasaya arzının ihtiyaten durdurulduğu, stoklarda, satış ve  dağıtım zincirinde bulunan ve son kullanıcıya henüz sunulmayanların imalat veya  ithalatçıları tarafından il sağlık müdürlüğü görevlileri gözetiminde imha  edilmesi" istendi.

Duyuruda, "sağlık kurum ve kuruluşları, okul laboratuvarları gibi  kamusal alanda kullanılanların yerine mümkünse cıva içermeyen muadillerinin  kullanılması, mümkün değilse okul laboratuvarlarındaki termometrelerin kilitli  dolaplarda saklanarak öğretmenlerin gözetiminde eğitim ve öğretim uygulamalarında  kullanılması, derecelerin kırılması halinde dökülen civanın koruyucu eldivenlerle  ve bir fırça yardımıyla ağzı sıkı bir kaba konulması, kalan artıkların ise cıvayı  absorbe eden çeşitli kimyasallarla temizlenmesi, cıva konulan kabın da tehlikeli  atık olarak imhaya gönderilmesi ve ortamın havalandırılması gerektiği"  bildirildi.

Cıva ile ilgili mevcut riskler konusunda Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık  kurum ve kuruluşlarında görevli personelin bilgilendirilmesi, kırılan  termometrenin içindeki cıvayla temas edenlerin Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi  Başkanlığı bünyesindeki Ulusal Zehir Danışma Merkezine başvurmalarının sağlanması  da istendi.


Paylaş

Görüntülenme:
Yayınlanma Tarihi:31 Ekim 2009

© 2024e-Psikiyatri.com, bir NPGRUP sitesidir,
e-Psikiyatri.com bir NPGRUP sitesidir. Bu sitede verilen bilgiler, site ziyaretçilerinin/hastaların hekimleriyle mevcut ilişkilerini ikame etmek değil, desteklemek için tasarlanmıştır. Bu sitede yer alan bilgiler bir hekime danışmanın yerine geçmez. Tüm hakları saklıdır.