Bilgisayarda kuantum çağına giriyoruz

Dijital çağda birçok şey modern bilgisayar kodlarının esasını oluşturan "bit"lere, yani sıfırlara ve birlere dayanıyor. Ama artık bilgisayarda kuantum çağına giriyoruz.

Dijital çağda birçok şey modern bilgisayar kodlarının esasını oluşturan "bit"lere, yani sıfırlara ve birlere dayanıyor. Ama artık bilgisayarda kuantum çağına giriyoruz.

bilgisayarOysa şimdi, orduyla iş yapan büyük bir Amerikalı şirket, satış için yeni tür güçlü bir bilgisayar geliştiriliyor. Bu bilgisayar kuantum mekaniğinin alışılmadık atomaltı dünyasında işliyor.

İNTERNET BAĞIMLISI OLMAYIN!

Burada bildiğimiz mantık kurallarının bir geçerliliği yok. Bir yalnızca bir olmakla kalmıyor, aynı anda sıfır da olabiliyor, birle sıfır arasında herhangi bir şey de. Kulağa saçma gelse de akademik araştırmacılar ve bilim insanları bir süredir bu bilgisayarlar üstünde çalışıyor. Lockheed Martin firması da (iki yıl önce Kanadalı şirket D-Wave Systems'tan öyle bir bilgisayarın erken bir numunesini satın aldı) ticari ölçeğe taşıyacak kadar bu teknolojiye güveniyor. Bir başka deyişle, işinin bir parçası olarak kuantum bilgisayarları kullanan ilk şirket olmak istiyor. Eğer bu bilgisayar Lockheed ve D-Wave'in umduğu gibi işlerse, en güçlü sistemleri bile geride bırakacak, bazı bilimsel ve ticari problemleri milyonlarca kez daha hızlı çözebilecek. Lockheed'in baş teknoloji yetkilisi Ray Johnson, kuantum bilgisayarlarını karmaşık radar, uzay ve havacılık sistemlerinin geliştirilmesi ve denenmesinde kullanacaklarını aktarıyor. Bu sayede, örneğin, bir uydu ağını çalıştıran milyonlarca satırlık bir yazılımın bir güneş patlamasına veya nükleer bir patlamaya nasıl tepki vereceği anında öğrenilebilecek (şu anda bunun tespiti, o da tespit edilebilirse, haftalar alıyor). D-Wave bi lgisayarlar ının birçok başka kullanımı da olabilir. Kanser araştırmacı ları çok sayıda genetik veriyi bu sistemler sayesinde hızla tarayabilir. Google araştırmacılarıysa araba ve yer işaretlerini tanımakla ilgili olarak kuantum bilgisayarları üstünde D-Wave'le çalışma yaptı. Bu çalışmaların hedefi sürücüsüz yürüyen arabalar. Kuantum bi lgisayarlarının ge lenekse l b i lgisaya rla ra göre olağanüstü hızı, madde parçacıklarının değişik özelliklerini en küçük ölçekte kullanmasından kaynaklanıyor. Normal bilgisayarlar ilk günden beri verileri sıfır ve birlerle temsil ederken kuantum bilgisayarlar, atomaltı parçacıkların farklı halleri bir arada barındırdıkları gerçeğine dayanıyor. Bu haller, neredeyse sonsuz ihtimaller içinden optimal bir sonucu belirleyebilecek şekilde daraltılabiliyor ve böylece bazı türden problemlerin hızla çözülmesine imkân sağlanıyor. 12 yıl önce Vancouver şehrinde kurulan D-Wave'in İcra Başkanı Vern Brownell, "Biz 70 yıldır kullanılan bilgisayar yöntemlerinin dışında, ama ona paralel bir gelişme çizgisini izliyoruz" diyor. Ancak D-Wave firması da, genel olarak kuantum bilgisayarı kavramı da bazı eleştiriler alıyor. Bu eleştirilerin çoğu D-Wave'in 2007'de bulunduğu ve sonradan geri aldığı, bir yıl içinde ticari bir kuantum bilgisayarı geliştireceği iddiasından kaynaklanıyor. Massachuset ts Teknoloj i Enstitüsü'nden Scott Aaronson'un deyişiyle D-Wave, "geçmişte hiç güven uyandırmayan saçma şeyler söyledi". Fakat kuantum bilgisayarları üstünde çalışan kimileri de var ki, bazı atılımlar konusunda genel olarak iyimserler. Microsoft'ta araştırma bölümünün başında bulunan Peter Lee'nin sözleriyle, kuantum araştırmacıları "teorik alandan uygulamaya doğru geçiş yapıyor. Üst düzey araştırmacılar arasında bir yarış başladı". THE NEW YORK TIMES

Paylaş

Görüntülenme:
Güncellenme Tarihi:08 Nisan 2013Yayınlanma Tarihi:11 Nisan 2013

© 2024e-Psikiyatri.com, bir NPGRUP sitesidir,
e-Psikiyatri.com bir NPGRUP sitesidir. Bu sitede verilen bilgiler, site ziyaretçilerinin/hastaların hekimleriyle mevcut ilişkilerini ikame etmek değil, desteklemek için tasarlanmıştır. Bu sitede yer alan bilgiler bir hekime danışmanın yerine geçmez. Tüm hakları saklıdır.