BİR TEST BİR ÖMÜR RAHAT NEFES

Hürriyet

Tüm dünyada yaklaşık 300 milyon, Türkiye’de ise 3,5 milyon kadar insanın astım hastası olduğu tahmin ediliyor.


Görülme sıklığı giderek artan astım hastalığında birçok hasta, hastalıklarını kontrol altına alamadığı için yaşam kalitelerinden ödün vermek zorunda kalıyor 3. Bu nedenle, 2006 yılında Astım Kontrol Testi (AKT) hastaların kullanımına sunuldu 4. Astım hastaları Astım Kontrol Testi’ni uygulayarak astım düzeylerini sürekli olarak değerlendirebilir ve astımlarının kontrol altında olup olmadığını öğrenebilirler 5,6.

Her yıl, Mayıs ayının ilk Salı günü kutlanan ‘Dünya Astım Günü’ insan ve toplum sağlığı açısından en önemli konular arasında yer alan astım hastalığı ve tedavisine dikkat çekmeyi hedefliyor.

Kronik inflamatuvar bir solunum yolu hastalığı olan astımın dünyada yaklaşık 300 milyon, Türkiye’de ise yaklaşık 3,5 milyon  kadar insanı etkilediği tahmin ediliyor 1,2. Özellikle büyük şehirlerdeki hava kirliliğine ve küresel ısınmanın olumsuz etkilerine bağlı olarak görülme sıklığı artan astım nedeniyle dünyada yılda yaklaşık 250 bin kişinin hayatını yitirdiği tahmin ediliyor 1.

 Astım ülke ekonomilerinde de  büyük bir yük oluşturuyor. Sadece Avrupa’da her yıl astım nedeniyle tahmini 17.7 milyar Euro harcanıyor. Bu maliyetin büyük bir kısmı üretkenlik kaybından ve hastane harcamalarından kaynaklanıyor 2,7.

Astımın görülme sıklığı yaşam ve çevre koşullarının değişmesine bağlı olarak tüm dünyada giderek artmakta, bir çok hastanın günlük yaşamlarını etkilemektedir 2,3. Oysaki, astım seviyelerinin sürekli değerlendirilmesi sonrasında uygulanacak doğru tedavi yöntemleriyle astım semptomları kolayca kontrol altına alınabilir 2.

Dünyanın önde gelen araştırmacı ilaç firmalarından GlaxoSmithKline (GSK), astım tedavisi alanında en güçlü ve en fazla Ar–Ge yatırımı yapan lider kurumlar arasında yer alıyor. Hastalıklara karşı yenilikçi ilaçlar geliştirmek ve tüm dünyada bu ilaçlara erişimi güçlendirmek için faaliyetlerini sürdüren GSK, astım konusunda bilinç yaratmak, astım hastalarında görülen semptomlarını kontrol altına almak ve hastaların yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla 41 yıldan beri çalışmalarını sürdürüyor.

ASTIMINIZ KONTROL ALTINDA MI?

Astım tedavisinde kontrol ancak sürekli izlemeyle sürdürülebilir 1.

2006 yılında hastaların kullanımına sunulan  Astım Kontrol Testi (Asthma Control Test) 12 yaş ve üstündeki astım hastalarının astım kontrol düzeylerini belirlemelerine yardımcı olmaktadır. Toplamda 5 sorudan oluşan ve ‘her zaman’ , ‘çoğu zaman’ , ‘bazen’ , ‘çok az’, ‘hiçbir zaman’ seçeneklerinden birinin seçilmesi ile testin sonunda elde edilen puan, astımın kontrol altında olup olmadığını gösteriyor 5,6.

Bu test hastaların astım kontrollerinin takip ve tedavisinde etkili bir araçtır. Böylece düzenli kontrol altında tedavi alan hastalarda astım semptomları azalmakta ve normal yaşamlarına rahatlıkla devam etmektedirler 2.

 Astım İçin Küresel İnisiyatif Grubu da (Global Initiative for Asthma - GINA) astım seviyelerinin sürekli değerlendirilmesi sonrasında uygulanacak doğru tedavi yöntemleriyle astımın kolaylıkla kontrol altına alınabileceğini belirtiyor. Bu nedenle GINA, Astım Kontrol Testi gibi onaylanmış testlerle sürekli değerlendirme yapılmasını öneriyor.
 


Paylaş

Görüntülenme:
Yayınlanma Tarihi:06 Mayıs 2010

© 2024e-Psikiyatri.com, bir NPGRUP sitesidir,
e-Psikiyatri.com bir NPGRUP sitesidir. Bu sitede verilen bilgiler, site ziyaretçilerinin/hastaların hekimleriyle mevcut ilişkilerini ikame etmek değil, desteklemek için tasarlanmıştır. Bu sitede yer alan bilgiler bir hekime danışmanın yerine geçmez. Tüm hakları saklıdır.