ÇALIŞAN ANNENİN YÜKÜNÜ BABALAR HAFİFLETECEK

ÇALIŞAN ANNENİN YÜKÜNÜ BABALAR HAFİFLETECEKYenidoğan bebeğin bakımını tek başına üstlenmek zorunda kalan çalışan annelerin yükünü babalar hafifletecek. Anne ve babanın yenidoğan bebeğin sorumluluğunu birlikte üstlenmesini öngören 'ebeveyn izni'nin ilk adımı atıldı.

'AB Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı Taslağı'nda yer alan düzenlemeye göre babalara da doğum izni hakkı verilecek. Bugün mevcut kanunlara göre Türkiye'de çalışan erkekler, 3 güne kadar doğum izni kullanabiliyor. Ancak taslak kabul edildiğinde 'ebeveyn izni' kavramı hayatımıza girecek. Devlet Memurları Kanunu ve İş Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da bu yılın son çeyreğinde yapılacak değişiklikle, doğum nedeniyle verilen ve halen 6 ay olan ücretsiz iznin anne ve baba arasında paylaşılacak. Taslak, görüşleri alınmak üzere, aralarında işçi konfederasyonlarının ve meslek örgütlerinin de bulunduğu çeşitli kesimlere gönderildi.

Söz konusu düzenleme kadın ve aileden sorumlu Devlet Bakanlığı'nın hazırladığı 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ulusal Eylem Planı'nda geçiyor. 'Ebeveyn izni' konusunda yasal düzenlemelerin yapılması, Meclis'te 'Fırsat Eşitliği Komisyonu' kurulması ve erkeklerin kadın sağlığı konusunda bilinçlendirilmesi gibi kadını koruyan birçok önlemin yer aldığı plan, 23 Ekim 2008'de kamuoyuna açıklanacak. Planın işlerlik kazanması için Diyanet İşleri Bakanlığı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile daha birçok kurum ve kuruluş işbirliği yapacak. 2008-2013 yıllarını kapsayan çalışma, kadını şiddet, eğitimsizlik ve eşitsizlikten korumayı hedefliyor. Planda, kız çocuklarının okullaştırılması, kadınların sağlık hizmetlerine erişimi, istihdama ve yetki-karar alma süreçlerine erkeklerle eşit şekilde katılımının sağlanması, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliği anlayışının yerleştirilmesi gibi önemli maddeler yer alıyor.

Kadın- erkek eşitliği gözetilmeli

Çocuk bakımı sorumluluğunun anne-baba arasında paylaştırılması için 'ebeveyn izni' konusunda yasal düzenlemeler yapılmalı.

TBMM'de 'fırsat eşitliği komisyonu' kurulmalı.

Erkekler aile planlaması, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar ve üreme sağlığı başta olmak üzere kadın sağlığı konusunda bilinçlendirilmeli.

Kız çocuklarının okullulaşma oranını artırmaya yönelik teşvik politikaları yaygınlaştırılmalı.

Kadın girişimciliği eğitim, finansman, danışmanlık hizmetleri ile desteklenmeli.

Kadın yoksulluğu ile mücadeleyi amaçlayan kredi-mikro kredi uygulamaları yaygınlaştırılmalı.

Kamu kuruluşlarında orta ve üst düzey yönetici atamalarında kadın-erkek eşitliğini gözetecek yaklaşımlar benimsenmeli.

Kadınların medya ile ilgili çalışma yapan kurumlarda karar alma sürecine katılımı sağlanmalı.

Parlamento'da, yerel yönetimlerde ve muhtarlık görevlerinde kadınların yer almasının önemi hakkında kamuoyu bilgilendirilmeli.

Aslıhan Aydın

KAYNAK: www.zaman.com.tr

 


Paylaş

Görüntülenme:
Yayınlanma Tarihi:09 Ekim 2008

© 2024e-Psikiyatri.com, bir NPGRUP sitesidir,
e-Psikiyatri.com bir NPGRUP sitesidir. Bu sitede verilen bilgiler, site ziyaretçilerinin/hastaların hekimleriyle mevcut ilişkilerini ikame etmek değil, desteklemek için tasarlanmıştır. Bu sitede yer alan bilgiler bir hekime danışmanın yerine geçmez. Tüm hakları saklıdır.