ÇALIŞANLAR ÇOK KORKUYOR

ANKA

Türkiye'de çalışanların çoğu,  kendilerinden istenecek görevler karşısında yetersiz kalacağı endişesi duyuyor.

Türkiye'de çalışanların çoğu,  kendilerinden istenecek görevler karşısında yetersiz kalacağı endişesi duyarken,  her 10 kişiden 8'i, şu anki becerilerinin 5 yıl içinde geçerliliğini yitireceğine  inanıyor.

İnsan Kaynakları Danışmanlık Firması Kelly Services tarafından yapılan  "Çalışanların Eğitimi" konulu araştırmada, 34 ülkeden yaklaşık 100 bin kişinin  görüşü alındı. Araştırmaya, Türkiye'den de 6 binden fazla kişi katıldı.

Araştırmaya göre Türkiye'de, çalışanların büyük bölümü, iş hayatında  eğitimi bir “şart” olarak görüyor. Bunlardan yüzde 74'ü eğitimde ilk tercihin  “profesyonel gelişim kursları” olması gerektiğini belirtirken, bunu yüzde 14  ile “iş başında eğitim”, yüzde 9 ile “kendi kendine öğrenme” ve yüzde 3 ile  resmi üniversite veya akademik eğitim takip ediyor.

Araştırmaya katılan 30-47 yaş arasındaki kadınlar, en başta, aldıkları  eğitimin düzeyi konusunda tedirginlik duyuyor ve yüzde 68'i de bunun becerilerini  geliştirmeye ve kariyerlerinde ilerlemeye yeterli olmadığını söylüyor.

18-29 yaş arasındaki genç erkeklerin yüzde 88'i ise 5 yıl içinde iş  yerinde oluşacak değişikliklere ayak uydurabilmek için bilgi ve beceri  düzeylerinin geliştirilmesi gerektiğine inanıyor.

Çalışan kadınların yüzde 62'si, erkeklerin ise yüzde 63'ü işveren  tarafından sağlanan eğitim düzeyini tatmin edici ve yeteneklerini geliştirici  bulmuyor.
        
İNSAN KAYNAKLARI HEDEFE ULAŞMADA YARDIMCI OLMUYOR
        
Türkiye'de, çalışanların yüzde 70'i ise insan kaynakları departmanının  hedeflere ulaşmada yardımcı olmadığını belirtirken, bu rakamla Türkiye, bu alanda  araştırmaya katılan 34 ülke arasında ilk sırada yer alıyor.

Araştırmada, tecrübeli çalışanları ifade eden 48-65 yaş arasındaki  kesimin yüzde 67'si ile araştırmaya yanıt verenlerin yüzde 65'i, eğitim  sağlanmasını işveren ile çalışanların ortak sorumluluğu olarak görüyor.
       
TÜRKİYE-DÜNYA KARŞILAŞTIRMASI
        
Araştırmada ayrıca Türkiye'ye ilişkin sonuçların, Kuzey Amerika ve Asya  Pasifik ile Avrupa kıtasından araştırmaya katılan 34 ülke sonuçlarının  karşılaştırmasına da yer veriliyor.

Buna göre Türkiye, işverenin çalışanlara sağladığı eğitimi yetersiz bulanlar arasında yüzde 62 ile Rusya ve Ukrayna'dan sonra 3. sırada bulunuyor.

Türkiye, önümüzdeki 5 yıl içinde işte ilerleyebilmek için yeteneklerinin  geliştirilmesi gerektiğine inananlar arasında ise yüzde 86 ile Rusya, Endonezya,  Çin, Meksika, Ukrayna, Malezya, Hindistan, İspanya, Çek Cumhuriyeti ve  Macaristan'dan sonra 11. sırada yer alıyor.


Paylaş

Görüntülenme:
Yayınlanma Tarihi:07 Nisan 2010

© 2024e-Psikiyatri.com, bir NPGRUP sitesidir,
e-Psikiyatri.com bir NPGRUP sitesidir. Bu sitede verilen bilgiler, site ziyaretçilerinin/hastaların hekimleriyle mevcut ilişkilerini ikame etmek değil, desteklemek için tasarlanmıştır. Bu sitede yer alan bilgiler bir hekime danışmanın yerine geçmez. Tüm hakları saklıdır.