Cinsiyet Hoşnutsuzluğu Yaşla Birlikte Geçiyor

Ergenlik cinsiyet kimliğinin gelişimi açısından önemli bir dönem. Cinsiyet kimliği, kişinin erkek veya kadın, içsel varoluş duygusunu ifade ediyor. Bir bireyin cinsiyet kimliği, doğumda atanan cinsiyetiyle eşleşmediğinde, bu durum ciddi psikolojik sıkıntıya veya bozulmaya yol açıyor ve bu rahatsızlık ve sıkıntı hissine de cinsiyet hoşnutsuzluğu deniliyor.

Cinsiyet Hoşnutsuzluğu Yaşla Birlikte Geçiyor

Hollanda’da yapılan “Ergenlik ve Erken Yetişkinlik Döneminde Cinsiyet Hoşnutsuzluğunun Gelişimi” ile ilgili araştırma ilginç sonuçları ortaya çıkardı.

YÜZDE 78'İNDE YAŞLA BİRLİKTE GEÇTİ

Springer, SpringerLink ve SpringerImages dahil olmak üzere bir dizi bilimsel veri tabanına da ev sahipliği yapan ve bilimsel araştırmalara yer veren Springer.com’da yer alan araştırmaya göre, Hollanda’da 2772 çocuk ve ergenin 15 yıl boyunca takip edildiği araştırmada, cinsiyet hoşnutsuzluğunun genel olarak yaşla birlikte azalmakta olduğu ve büyük oranda tamamen geçtiği bulundu. Bireyler 26 yaşına geldiklerinde %78’inde tamamen geçmiş, %19’unda azalmış ve sadece %2’sinde daha şiddetlendiği saptanmış.

YÜZDE 53'Ü ERKEK 2772 ERGEN İNCELENDİ

Araştırmada; Cinsiyet hoşnutsuzluğunun, yani kişinin cinsiyetiyle aynı cinsiyete sahip olmasından duyduğu mutsuzluğun gelişimini, erken ergenlikten genç yetişkinliğe kadar ve bunun benlik kavramı, davranışsal ve duygusal sorunlar ve yetişkin cinsel yönelimiyle ilişkisi incelendi. Katılımcılar, Ergenlerin Bireysel Yaşamlarını Takip Etme Araştırması popülasyonundan yüzde 53’ü erkek 2772 ergendi. 11-26 yaş arası altı dalgadan verilerin dahil edildiği araştırmada, cinsiyet hoşnutsuzluğu altı dalgada da Genç ve Yetişkin Öz Raporu'ndaki “Karşı cinsten olmak istiyorum” maddesiyle değerlendirildi.

26 YAŞLA BİRLİKTE AZALIYOR

Davranışsal ve duygusal sorunlar bu ölçeklerin altı dalganın tamamındaki toplam puanları ile ölçüldü. Benlik kavramı, 11 yaşında Çocuklara Yönelik Kendilik Algısı Profilinin Küresel Benlik Değeri ve Fiziksel Görünüm alt ölçekleri kullanılarak değerlendirildi. Cinsel yönelim 22 yaşında öz bildirimle değerlendirildi. Erken ergenlik döneminde katılımcıların %11'i cinsiyet hoşnutsuzluğu bildirdi. 26 yaş yani Prevalans yaşla birlikte hoşnutsuzluk azalmış ve son takipte %4 olmuştur.

HOŞNUTSUZLUĞUN ARTTIĞI YÜZDE 2'LİK KISIM KADINLAR

Cinsiyet hoşnutsuzluğunun üç gelişimsel yörüngesi belirlendi: cinsiyet hoşnutsuzluğunun olmaması (%78), cinsiyet hoşnutsuzluğunun azalması (%19) ve cinsiyet hoşnutsuzluğunun artması (%2). Cinsiyet hoşnutsuzluğunun arttığı bireyler çoğunlukla kadındı ve hem artan hem de azalan gidişat, daha düşük bir küresel öz değer, daha fazla davranışsal ve duygusal sorunlar ve heteroseksüel olmayan bir cinsel yönelim ile ilişkilendirildi.

Araştırmada sonuç olarak; Cinsiyet hoşnutsuzluğu, erken ergenlik döneminde nispeten yaygın olmakla birlikte, genel olarak yaşla birlikte azalmakta ve gelişim boyunca daha zayıf bir benlik kavramı ve zihinsel sağlıkla ilişkili görünmektedir.

KAYNAK: https://link.springer.com/article/10.1007/s10508-024-02817-5


Paylaş

Görüntülenme:
Yayınlanma Tarihi:09 Nisan 2024

© 2024e-Psikiyatri.com, bir NPGRUP sitesidir,
e-Psikiyatri.com bir NPGRUP sitesidir. Bu sitede verilen bilgiler, site ziyaretçilerinin/hastaların hekimleriyle mevcut ilişkilerini ikame etmek değil, desteklemek için tasarlanmıştır. Bu sitede yer alan bilgiler bir hekime danışmanın yerine geçmez. Tüm hakları saklıdır.