ÇOCUĞUN IQ'SUNA DİKKAT

Kaynak: sciencedaily - Çeviri: Ayda Çayır- NP Grup

30 yılı aşkın bir süredir devam eden bir çalışmada, düşük IQ'lu çocukların ileriki yıllarda şizofreni, depresyon ve jeneralize anksiyete gibi psikiyatrik bozuklukları geliştirme riskinin daha fazla olduğu saptandı. Düşük IQ aynı zamanda inatçı psikiyatrik bozukluklarla ilişkilendirildi. Ayrıca bu kişilerin 32 yaşında iki veya daha fazla tanı alma olasılıkları daha yüksek çıktı. 

Yazarlar çalışmada IQ'yu kognitif rezerv göstergesi olarak kullandılar.

Çalışmada düşük çocukluk IQ'su ile madde bağımlılığı, basit fobi, panik bozukluk veya obsesif-kompülsif bozukluk arasında her hangi bir ilişki saptanmadı.

Çalışma bulguları mental bozuklukların tedavisinde de faydalı olabilir. Araştırmacılara göre kognitif beceri tedavi planında göz önünde bulundurulması gereken önemli bir faktör. Düşük kognitif beceriye sahip kişiler talimatları izlemede ve tedaviye uyum göstermede daha fazla zorlanabilirler. Hastanın kognitif becerisini dikkate almak, tedavi sonlanımını arttırabilir.


Paylaş

Görüntülenme:
Yayınlanma Tarihi:18 Ağustos 2009

© 2024e-Psikiyatri.com, bir NPGRUP sitesidir,
e-Psikiyatri.com bir NPGRUP sitesidir. Bu sitede verilen bilgiler, site ziyaretçilerinin/hastaların hekimleriyle mevcut ilişkilerini ikame etmek değil, desteklemek için tasarlanmıştır. Bu sitede yer alan bilgiler bir hekime danışmanın yerine geçmez. Tüm hakları saklıdır.