ÇOCUĞUNU İHMAL EDENE UYARI

A.A

Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu,  "bedensel, zihinsel, ahlaki, sosyal ve duygusal gelişimi ile kişisel güvenliği  tehlikede olan, ihmal veya istismar edilen ya da suç mağduru çocukların"  aileleri ile irtibata geçilmesini, uygun davranışı sergilemeyen ailelerle ilgili  çocuk koruma kanunu hükümlerine göre gereğinin yapılması talimatı verdi.

Çubukçu, il milli eğitim müdürlüklerine "Mecburi Öğretim Çağındaki  Çocuklar" konulu genelge gönderdi.

Genelgede, anayasanın ilköğretimin bütün kız ve erkekler için zorunlu ve  parasız"' olduğuna ilişkin 42. maddesini anımsatan Çubukçu, İlköğretim ve Eğitim  Kanunu'ndaki “Her veli yahut vasi veya aile başkanı, çocuğunu zamanında  ilköğretim okuluna yazdırmakla yükümlüdür", "Her öğrenci velisi yahut vasisi  veya aile başkanı çocuğunun mecburi ilköğretim kurumuna muntazaman devamını  sağlamakla ve özrü yüzünden okula gidemeyen çocuğun durumunu en geç üç gün içinde  okul idaresine bildirmekle yükümlüdür. Mülki amirler, ilköğretim müfettişleri ve  zabıta teşkilatı ilköğretim çağındaki çocukların mecburi ilköğretim kurumlarına  devamlarını sağlamakla veli yahut vasi veya aile başkanlarına ve okul idarelerine  yardımla ve her türlü tedbiri almakla vazifelidirler" hükümlerine dikkati çekti.  Çubukçu, kanunda çocukların okula gönderilmemesi durumunda yapılacak idari iş ve  işlemlerin de yer aldığına işaret etti.

Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni de hatırlatan Çubukçu, çocukla ilgili bütün  girişimlerde çocuğun yüksek yararının tüm olarak gözetileceğinin, ana-babaların  ya da sorumluluk taşıyan diğer kişilerin bu sorumluluğu yerine getiremedikleri  takdirde devletin çocuğa yeterli dikkat ve desteği göstereceğinin bilinmesi  gerektiğini ifade etti.

Çubukçu, şunları kaydetti:

"Çocuğun eğitim hakkını kullanması gelecek yaşamını şekillendirmesinde  en önemli adımdır. Bu haktan mahrum kalan bir çocuğun kişisel, sosyal ve kültürel  gelişiminin istenilen düzeye ulaşması beklenemez. Bu nedenledir ki ilköğretim  çağındaki çocukların okula devamları anayasamız başta olmak üzere yasal  düzenlemelerle garanti altına alınmıştır. Eğitime erişim ile ilgili kampanyalarla  okula kayıtlı olmayan veya devam etmeyen çocuklarımızın okullaştırılması yönünde  önemli adımlar atılmıştır. Buna rağmen, ilköğretim çağında olan bazı çocukların  özellikle kız çocuklarının okula devam etmedikleri bilinmektedir. Mecburi  ilköğretim çağında olan çocukların tamamının eğitim sürecine dahil edilmesi  Bakanlığımızın temel yükümlülükleri içerisinde yer almaktadır.

Bu çerçevede ilköğretim veya ortaöğretimde eğitim gören çocuğa sahip olan  ve kendisi ile eşinin sosyal güvencesi olmayan aileler şartlı nakit transferi ile desteklenmekte, başta kız  çocukları olmak üzere okullaşma oranlarının artırılması, engelli çocuk eğitimlerine önem ve öncelik verilmesi büyük önem arz  etmektedir."
        
"GEREKLİ İŞLEMLERİ YAPIN"
        
5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ile çocuğun eğitim, bakım, sağlık ve  barınması konularında koruyucu ve destekleyici tedbirlerin alınmasının hükme  bağlandığını belirten Çubukçu, genelgede, "Bedensel, zihinsel, ahlaki, sosyal ve  duygusal gelişimi ile kişisel güvenliği tehlikede olan, ihmal veya istismar  edilen ya da suç mağduru çocuğun öncelikle aileleri ile irtibata geçilerek  kendilerinden beklenilen uygun davranışı sergilemeleri istenmeli, uygun davranışı  sergilemeyen ailelerle ilgili Çocuk Koruma Kanunu hükümlerine göre gereği  yapılmalıdır" talimatı verdi.

Çubukçu, mülki amirlerin ve il milli eğitim müdürlüklerinin çocukların  okullaşması ile ilgili her türlü tedbiri almalarını, öncelikle velileri ikna  yoluna gitmelerini, yapılan tüm çalışmalara rağmen çocuğunu okula göndermemekte  ısrar eden velilerle ilgili olarak İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Çocuk Koruma  Kanunu hükümleri doğrultusunda gerekli işlemleri yapılmasını istedi.


Paylaş

Görüntülenme:
Yayınlanma Tarihi:16 Mayıs 2009

© 2024e-Psikiyatri.com, bir NPGRUP sitesidir,
e-Psikiyatri.com bir NPGRUP sitesidir. Bu sitede verilen bilgiler, site ziyaretçilerinin/hastaların hekimleriyle mevcut ilişkilerini ikame etmek değil, desteklemek için tasarlanmıştır. Bu sitede yer alan bilgiler bir hekime danışmanın yerine geçmez. Tüm hakları saklıdır.