Çocuk İzlem Merkezleri yaygınlaşıyor

Çocuk istismarının önlenmesi ve istismara uğrayan çocuklara bilinçli ve etkin bir şekilde müdahale edilmesi amacıyla çocuk İzlem Merkezleri yaygınlaşıyor.

Çocuk istismarının önlenmesi ve istismara uğrayan çocuklara bilinçli ve etkin bir şekilde müdahale edilmesi amacıyla çocuk İzlem Merkezleri yaygınlaşıyor.

Çocuk istismarının önlenmesi ve istismara uğrayan çocuklara bilinçli ve etkin bir şekilde müdahale edilmesi amacıyla adli ve tıbbi işlemlerin, bu alanda eğitimli kişilerden oluşan bir merkezde ve tek  seferde gerçekleştirilmesi için kurulan Çocuk İzlem Merkezleri'nin (ÇİM) işleyişine ilişkin  Başbakanlık Genelgesi Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan imzalı genelgeyle hali hazırda Ankara,  Kayseri, Samsun ve Gaziantep'te bulunan ÇİM'lerin zamanla ülke geneline yaygınlaştırılması sağlanacak. ÇOCUK GELİŞİMİ HAKKINDA HER ŞEY Çocuğun beden veya ruh sağlığına zarar veren ya da zarar verme riski  taşıyan, fiziksel, duygusal, zihinsel veya cinsel gelişimini olumsuz etkileyen  durumların, çocuğa karşı kötü muamele şeklinde tanımlandığı anımsatılan  genelgede, kötü muamelenin istismar ya da ihmal olmak üzere iki farklı boyutunun  bulunduğu, Türkiye'de istismara uğrayan çocuk veya ailesinin, yaşanan  olumsuzlukları pek çok sebeple gizleme eğiliminde olması nedeniyle bu çocuklara  verilmesi zorunlu hukuki, tıbbi, ruhsal ve sosyal desteğin aksayabildiği  vurgulandı.

“MAĞDURİYETİN KURUMLARCA AYRI AYRI DEĞERLENDİRİLMESİ TRAVMAYI  ŞİDDETLENDİRİYOR”

Genelgede, mağdur çocukların, kolluk kuvvetleri, adli merciler ve sağlık  kurumları tarafından ayrı ayrı değerlendirilmesinin ve bu süreçte yaşadıklarını  defalarca dile getirmek zorunda bırakılmalarının, gizliliğin yeterince  sağlanamamasının, çocukla görüşme yapanların bu konuda eğitimli olmamasının,  çocuğun uğradığı travmanın şiddetlenmesine neden olduğu belirtildi. Bu hususların çocuk istismarının önlenmesi ve istismara uğrayan çocuklara  bilinçli ve etkin müdahale edilmesi amacıyla öncelikle cinsel istismara uğramış  çocukların ikincil örselenmesini asgariye indirmek, adli ve tıbbi işlemlerin bu  alanda eğitimli kişilerden oluşan bir merkezde ve tek seferde gerçekleştirilmesi  için ÇİM'lerin kurulması ve bu merkezlerin işleyişinin Sağlık Bakanlığı'nca  koordine edilmesinin gerekli görüldüğü belirtildi.

ÇİM YÖNETİM VE KOORDİNASYON KURULU OLUŞTURULDU

Pilot olarak Ankara'da açılan ÇİM'in, ilgili kurumların da katılımıyla  faaliyetlerini sürdürdüğü belirtilen genelgede, tecrübeler ışığında Kayseri,  Samsun ve Gaziantep'te kurulan ÇİM'lerin zamanla ülke genelinde  yaygınlaştırılması hedefleniyor. Genelgeyle ÇİM'lerin çalışma ve yaygınlaşma sürecinin sağlıklı ve amacına  uygun şekilde yürütülmesi için gerekli tedbirleri görüşüp karara bağlamak ve bu  konuda kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonu sağlamak üzere Sağlık Bakanlığı  Müsteşarı ya da yardımcısının başkanlığında; Adalet, Aile ve Sosyal Politikalar,  İçişleri, Milli Eğitim bakanlıkları, Diyanet İşleri ve Adli Tıp Kurumu  başkanlıkları temsilcilerinin (bakanlıklardan müsteşar yardımcısı,  başkanlıklardan başkan yardımcısı düzeyinde) katılımıyla ÇİM Yönetim ve  Koordinasyon Kurulu oluşturuldu. A.A

Paylaş

Görüntülenme:
Güncellenme Tarihi:04 Ekim 2012Yayınlanma Tarihi:10 Ekim 2012