Çocukların eğitimine nasıl yön verilmeli?

Bazı çocuklar çalışırken birisinin yönlendirmesine ihtiyaç duyar. Genellikle eşya- oda düzeni konusunda sorun yaşar, zaman (bugün- yarın), yön kavramında (sağ-sol-kuzey-güney), saati öğrenmekte güçlük çekerler.

Çocukların eğitimine nasıl yön verilmeli?Okuma başarısı beklenenin altında ise ne yapılmalı?

Okuma bozukluğunda, kişinin kronolojik yaşı, zeka düzeyi ve aldığı eğitim göz önüne alındığında okuma başarısı, beklenenin önemli derecede altındadır. Yine yaşam etkinlikleri bozulur ve okuma zorluğu, eşlik eden problemlerden daha ön plandadır. Okumada yanlışlıklar, okuma hızında yavaşlık, sesleri okumakta ve bazı harfleri öğrenmede güçlük, hecelemede ve harflere ayırmada zorluk, yanlış sözcük kullanma ve sözcük-hece atlamaları olmaktadır.

Bazı harf ve sayıların ters yazılması

Yazılı anlatım bozukluğunda ise; yazma becerileri, ölçülen zeka düzeyi, alınan eğitim göz önünde tutularak beklenenin önemli derecede altındadır. El yazısı yaşıtlarına oranla okunaksızdır ve yaşıtlarına göre daha yavaş yazdığı görülmektedir. Bazı harf ve sayıları ters yazarlar ( b-d, d-t, m-n, g-y, 2-5 gibi), bazı harf ve heceleri atlarlar, ters yazarlar (ab- ba) veya harf ve hece eklemeleri (gider- gideri gibi), sıkça imla hataları yaparlar.

Belli alanlarda yetersizlik yaşayan çocuklar

Bu çocuklar ders çalışmayı, ödev yapmayı, kitap okumayı sevmez, kolay sıkılır, dikkat süresi kısadır, çalışırken birisinin yönlendirmesine ihtiyaç duyarlar. Genellikle eşya- oda düzeni konusunda sorun yaşarlar, zaman (bugün- yarın), yön kavramında (sağ-sol-kuzey-güney), saati öğrenmekte güçlük yaşarlar. Dili kullanma becerisi zayıftır. Hikaye anlatma, bir olayı anlatma, kendi duygu-düşüncelerini ifade etmede, soyut kavramları anlamada zorlanırlar. Motor becerileri zayıftır. Sık sık sakarlık yapabilirler. Bu yetersizlikler, bu çocukların toplumda farklı ve başarısız algılanmalarına sebep olmakta, kişinin eğitimini, meslek hayatını olumsuz yönde etkilemektedir. Dolayısıyla sosyal ilişkiler bozulmakta ve kendine güven azalmaktadır.

Öğrenme bozukluğu okulda nasıl fark edilir?

Öğrenme bozuklukları, genellikle çocuk okula başladığı zaman, kendisinden beklenen akademik performansı gösteremediği durumda fark edilmektedir. Bazı kişilerde davranım bozukluğu, karşıt olmakarşı gelme bozukluğu, dikkat eksikliği/hiperaktivite bozukluğu, majör depresif bozukluk veya distimik bozukluklarla birlikte öğrenme bozukluğu da bulunabilir. Dil gelişimindeki gecikmeler, öğrenme bozukluklarıyla birlikte görülebilmektedir.
UZM. DR. SERDAR ALPARSLAN<
DR. AHMET ÇEVİKASLAN

KAYNAK: //www.bugun.com.tr


Paylaş

Görüntülenme:
Yayınlanma Tarihi:29 Ağustos 2008