Çocukluk çağı aşıları

Çocukluk çağı aşıları, çocukların bağışıklık sistemlerini güçlendirmek ve yaygın enfeksiyonlara karşı korunmalarını sağlamak amacıyla yapılan aşılar dizisidir.

Çocukluk çağı aşıları

Çocukluk çağı aşıları nedir?

Çocukluk çağı aşıları, çocukların sağlıklı büyüme ve gelişmelerini destekleyerek ciddi hastalıkların önlenmesine yardımcı olur. Genellikle bebeklik döneminden başlayarak çocukluk döneminin sonuna kadar uygulanırlar ve çoğu ülkede rutin olarak sağlık kuruluşları tarafından önerilirler.

İşte yaygın çocukluk çağı aşılarından bazıları:

- Hepatit B Aşısı: Yenidoğan döneminde ve çocuklukta yapılan bir aşıdır. Hepatit B virüsünün neden olduğu karaciğer enfeksiyonlarını önler.

- Bebeklik Difteri, Tetanos ve Boğmaca (DTaP) Aşısı: Difteri, tetanos ve boğmaca gibi üç farklı hastalığa karşı koruma sağlar. Bebeklik döneminde bir dizi aşı olarak uygulanır.

- Rotavirüs Aşısı: Rotavirüs enfeksiyonlarına karşı koruma sağlar ve bebeklik döneminde verilir. Bu enfeksiyonlar, ishal ve kusma gibi belirtilere neden olabilir.

- Hemofilus influenzae tip B (Hib) Aşısı: Hib bakterisinin neden olduğu ciddi enfeksiyonları önler. Bebeklik döneminde bir dizi aşı olarak uygulanır.

- Pnömokok Aşısı: Pnömokok bakterisinin neden olduğu pnömoni, menenjit ve orta kulak enfeksiyonlarını önler. Bebeklik döneminde bir dizi aşı olarak uygulanır.

- Oral Polio Aşısı (OPV) veya İnaktif Polio Aşısı (IPV): Polio virüsüne karşı koruma sağlar. Bebeklik döneminde bir dizi aşı olarak uygulanır.

- Kızamık, Kızamıkçık ve Kabakulak (MMR) Aşısı: Kızamık, kızamıkçık ve kabakulak gibi üç farklı hastalığa karşı koruma sağlar. İki doz halinde çocukluk döneminde uygulanır.

- Suçiçeği Aşısı: Suçiçeği virüsüne karşı koruma sağlar. İki doz halinde çocukluk döneminde uygulanır.
Hepatit A Aşısı: Hepatit A virüsüne karşı koruma sağlar. İki doz halinde çocukluk döneminde uygulanır.

Bu aşılar çocukluk çağı aşılarından sadece birkaçıdır ve her ülkede önerilen aşılar ve uygulama zamanlamaları farklılık gösterebilir.

Çocuğun yaşına, sağlık durumuna ve bulunduğu coğrafi bölgeye bağlı olarak aşı takvimi değişebilir. Bu nedenle, çocuk sağlık uzmanına danışarak en uygun aşı planını belirlemek önemlidir.

Bebek ve Çocukluk Çağı Aşıları Nelerdir?

Bebek ve çocukluk çağı aşıları, çocukların bağışıklık sistemlerini güçlendirmek ve yaygın enfeksiyonlara karşı korunmalarını sağlamak amacıyla yapılan aşılar dizisidir. Bu aşılar, bebeklik döneminden başlayarak çocukluk döneminin sonuna kadar uygulanır ve genellikle sağlık kuruluşları tarafından rutin olarak önerilir. İşte bebek ve çocukluk çağı aşılarından bazıları:

- Hepatit B Aşısı: Bebeklik döneminde başlayarak yapılan bir aşıdır. Hepatit B virüsünün neden olduğu karaciğer enfeksiyonlarını önler.

- Rotavirüs Aşısı: Bebeklik döneminde verilen bir aşıdır. Rotavirüs enfeksiyonlarına karşı koruma sağlar ve ishal ile kusma gibi semptomları önler.

- DTaP Aşısı (Difteri, Tetanos ve Boğmaca): Bebeklik döneminde bir dizi aşı olarak uygulanır. Difteri, tetanos ve boğmaca gibi üç farklı hastalığa karşı koruma sağlar.

- Hib Aşısı (Hemofilus influenzae tip B): Bebeklik döneminde bir dizi aşı olarak uygulanır. Hib bakterisinin neden olduğu ciddi enfeksiyonları önler.

- Pnömokok Aşısı: Bebeklik döneminde bir dizi aşı olarak uygulanır. Pnömokok bakterisinin neden olduğu pnömoni, menenjit ve orta kulak enfeksiyonlarını önler.

- OPV veya IPV Aşısı (Oral Polio Aşısı veya İnaktif Polio Aşısı): Bebeklik döneminde bir dizi aşı olarak uygulanır. Polio virüsüne karşı koruma sağlar.

- MMR Aşısı (Kızamık, Kızamıkçık ve Kabakulak): İki doz halinde çocukluk döneminde uygulanır. Kızamık, kızamıkçık ve kabakulak gibi üç farklı hastalığa karşı koruma sağlar.

- Suçiçeği Aşısı: İki doz halinde çocukluk döneminde uygulanır. Suçiçeği virüsüne karşı koruma sağlar.

- Hepatit A Aşısı: İki doz halinde çocukluk döneminde uygulanır. Hepatit A virüsüne karşı koruma sağlar.

Çocukluk dönemi aşı takvimi nasıldır?

Çocukluk dönemi aşı takvimi, çocukların sağlıklı büyüme ve gelişmelerini desteklemek ve yaygın enfeksiyonlara karşı korunmalarını sağlamak için belirli yaşlarda yapılması gereken aşıları belirler. Her ülkenin kendi aşı takvimi ve önerilen aşılar listesi vardır, ancak genel olarak çocukluk dönemi aşı takvimi şu şekildedir:

Doğum: Bebeklik döneminin ilk saatlerinde veya günlerinde, hepatit B aşısı genellikle yapılır.

1 Ay: İlk ziyarette, hepatit B aşısı tekrarlanır.
2 Ay: İkinci aşı ziyaretinde, genellikle rotavirüs, difteri, tetanos, boğmaca (DTaP), Hib, pnömokok ve polio (OPV veya IPV) aşıları yapılır.
4 Ay: Üçüncü aşı ziyaretinde, rotavirüs, DTaP, Hib, pnömokok ve polio aşıları tekrarlanır.
6 Ay: Dördüncü aşı ziyaretinde, hepatit B aşısı (eğer daha önce tamamlanmamışsa), rotavirüs, DTaP, Hib, pnömokok ve polio aşıları tekrarlanır. İlk doz suçiçeği aşısı da bu dönemde yapılabilir.
12-15 Ay: İlk MMR (kızamık, kızamıkçık ve kabakulak) aşısı, kızamık, kızamıkçık ve kabakulak enfeksiyonlarına karşı koruma sağlamak için yapılır. İlk kızamık, kabakulak ve kızamıkçık (MMR) aşısı da bu dönemde yapılabilir.
15-18 Ay: İlk suçiçeği (varicella) aşısı, suçiçeği enfeksiyonlarına karşı koruma sağlamak için yapılır.
4-6 Yaş: İkinci MMR aşısı, suçiçeği aşısı ve belirli ülkelerde tetanos, difteri, boğmaca ve çocuk felci (DTaP veya DTaP/IPV) aşıları tekrarlanır. İkinci suçiçeği aşısı da bu dönemde yapılabilir.

Ayrıca, çocukların belirli yaşlarda grip aşısı gibi mevsimsel aşılar alması da önerilebilir. Ayrıca, çocukların seyahat ettiği veya belirli risk faktörlerine sahip olduğu durumlarda ek aşılar da gerekebilir.

Her çocuğun aşı takvimi, sağlık durumu, yaşam tarzı ve coğrafi konumuna bağlı olarak farklılık gösterebilir. Bu nedenle, çocuğunuzun aşı takvimini belirlemek için bir çocuk sağlık uzmanına danışmak önemlidir.

Hangi yaşta hangi aşı yapılır?

Aşağıda yaygın olarak kullanılan aşıların çocukluk döneminde hangi yaşlarda yapıldığını içeren bir liste bulunmaktadır. Ancak, her ülkenin kendi aşı takvimi ve önerilen aşılar listesi bulunmaktadır, bu nedenle çocuğunuzun aşı takvimini belirlemek için yerel sağlık otoriteleri veya bir çocuk sağlık uzmanına danışmanız önemlidir.

Doğum: Hepatit B aşısı
1 Ay: Hepatit B aşısı (tekrar)
2 Ay: Rotavirüs, Difteri-Tetanos-Boğmaca (DTaP), Hemofilus influenzae tip B (Hib), Pnömokok, Polio (OPV veya IPV) aşıları
4 Ay: Rotavirüs, DTaP, Hib, Pnömokok, Polio aşıları (tekrar)
6 Ay: Hepatit B (tekrar), Rotavirüs, DTaP, Hib, Pnömokok, Polio aşıları (tekrar), İlk doz Suçiçeği aşısı (bazı ülkelerde)
12-15 Ay: İlk MMR (Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak) aşısı, İlk Suçiçeği (Varicella) aşısı
15-18 Ay: İkinci Suçiçeği aşısı (bazı ülkelerde), İlk veya ikinci MMR aşısı
4-6 Yaş: İkinci MMR, İkinci Suçiçeği, Tetanos, Difteri, Boğmaca (DTaP veya DTaP/IPV), Polio (OPV veya IPV) aşıları (bazı ülkelerde)

Ayrıca, çocukların belirli yaşlarda grip aşısı gibi mevsimsel aşılar alması da önerilebilir. Çocuğunuzun aşı takvimi ve gereken aşılar hakkında daha fazla bilgi almak için çocuk sağlık uzmanına danışmanız önemlidir.

Çocukluk Dönemi Aşıları ve Bağışıklama arasındaki ilişki?

Çocukluk dönemi aşıları, çocukların bağışıklık sistemlerini güçlendirerek, yaygın enfeksiyonlara karşı korunmalarını sağlar. Bu aşılar, vücuda zararlı mikroorganizmalara karşı antikor üretimini teşvik eder ve bağışıklık sistemini bu mikroplara karşı savunma geliştirmeye yönlendirir. Bu süreç, çocuğun vücudunda birincil bağışıklık tepkisi oluşturur ve bu sayede mikroplarla mücadele edebilme yeteneğini artırır.

Aşılar, vücuda zayıflatılmış veya ölü mikropların, mikrop parçalarının veya mikropların zararsız bir versiyonunun enjekte edilmesi yoluyla çalışır. Bu, vücudu, gerçek bir enfeksiyona benzer şekilde tepki vermeye yönlendirir ve bağışıklık sistemini bu mikroplara karşı antikor üretmeye teşvik eder. Daha sonra, vücut bu mikroplarla tekrar karşılaştığında, daha güçlü ve hızlı bir bağışıklık tepkisi geliştirir ve hastalığa karşı koruma sağlar.

Bağışıklama, çocukların hastalıklara karşı doğal bir bağışıklık kazanmalarını sağlar ve toplumda hastalık salgınlarını önler. Aşılanmış bir çocuk, enfeksiyona maruz kaldığında hastalığa yakalanma riski daha düşüktür ve bu da hastalığın yayılma olasılığını azaltır. Bu nedenle, çocukluk dönemi aşıları, çocukların sağlığına ve toplumun genel sağlığına katkıda bulunan önemli bir koruyucu sağlık önlemidir.

Okul öncesi hangi aşılar yapılır?

Okul öncesi dönemde çocuklara genellikle aşağıdaki aşılar yapılır:

- Hepatit B Aşısı: Doğumdan itibaren yapılması önerilen bir aşıdır. Hepatit B virüsünün neden olduğu karaciğer enfeksiyonlarını önler.

- Rotavirüs Aşısı: Bebeklik döneminde yapılan bir aşıdır. Rotavirüs enfeksiyonlarına karşı koruma sağlar ve ishal ile kusma gibi semptomları önler.

- Difteri, Tetanos, Boğmaca (DTaP) Aşısı: Bebeklik döneminde ve çocukluk döneminin başlarında yapılır. Difteri, tetanos ve boğmaca gibi üç farklı hastalığa karşı koruma sağlar.

- Hemofilus influenzae tip B (Hib) Aşısı: Bebeklik döneminde ve çocukluk döneminin başlarında yapılır. Hib bakterisinin neden olduğu ciddi enfeksiyonları önler.

- Pnömokok Aşısı: Bebeklik döneminde ve çocukluk döneminin başlarında yapılır. Pnömokok bakterisinin neden olduğu pnömoni, menenjit ve orta kulak enfeksiyonlarını önler.

- Oral Polio Aşısı (OPV) veya İnaktif Polio Aşısı (IPV): Bebeklik döneminde ve çocukluk döneminin başlarında yapılır. Polio virüsüne karşı koruma sağlar.

- MMR Aşısı (Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak): 12-15 aylıkken veya 4-6 yaşında yapılır. Kızamık, kızamıkçık ve kabakulak gibi üç farklı hastalığa karşı koruma sağlar.

- Suçiçeği (Varicella) Aşısı: 12-15 aylıkken veya 4-6 yaşında yapılır. Suçiçeği virüsüne karşı koruma sağlar.

- Hepatit A Aşısı: 12-23 aylıkken veya 18-23 ay arasında yapılır. Hepatit A virüsüne karşı koruma sağlar.
Bu aşılar, çocukların sağlıklı büyüme ve gelişmelerini desteklemek ve yaygın enfeksiyonlara karşı korunmalarını sağlamak için önemlidir. Aşı takvimi, çocuğun yaşına, sağlık durumuna ve bulunduğu coğrafi bölgeye bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle, çocuğunuzun aşı takvimini belirlemek için bir çocuk sağlık uzmanına danışmanız önemlidir.

4 yaş aşıları hangileridir?

4 yaş aşıları, çocuğun bağışıklık sistemini güçlendirmek ve yaygın enfeksiyonlara karşı koruma sağlamak amacıyla yapılan aşılar arasındadır. Tipik olarak, 4 yaşındaki çocuklara aşağıdaki aşılar yapılabilir:

MMR Aşısı (Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak): MMR aşısı, kızamık, kızamıkçık ve kabakulak gibi üç farklı hastalığa karşı koruma sağlar. Genellikle 12-15 aylıkken veya 4-6 yaşında yapılır.

Suçiçeği (Varicella) Aşısı: Suçiçeği aşısı, suçiçeği virüsüne karşı koruma sağlar. Genellikle 12-15 aylıkken veya 4-6 yaşında yapılır.

Bazı ülkelerde, 4 yaşındaki çocuklara ayrıca belirli ülkelerde tetanos, difteri, boğmaca ve çocuk felci (DTaP veya DTaP/IPV) aşıları da yeniden yapılabilir.

Her ülkenin kendi aşı takvimi ve önerilen aşılar listesi vardır, bu nedenle çocuğunuzun aşı takvimini belirlemek için yerel sağlık otoriteleri veya bir çocuk sağlık uzmanına danışmanız önemlidir.


Paylaş

Görüntülenme:
Yayınlanma Tarihi:26 Nisan 2024

© 2024e-Psikiyatri.com, bir NPGRUP sitesidir,
e-Psikiyatri.com bir NPGRUP sitesidir. Bu sitede verilen bilgiler, site ziyaretçilerinin/hastaların hekimleriyle mevcut ilişkilerini ikame etmek değil, desteklemek için tasarlanmıştır. Bu sitede yer alan bilgiler bir hekime danışmanın yerine geçmez. Tüm hakları saklıdır.