DEPRESYON...

DEPRESYON...

NPİSTANBUL Nöropsikiyatri Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat TARHAN ile...

İnsanlar neden depresyona girer? Bu bir güçsüzlük ifadesi midir?
Depresyonda, ruhsal ve toplumsal etmenlerin yeri küçümsenemez. Önemli ekonomik sorunlar, aile bunalımları, iş yaşamındaki çatışmalar ve duyumsuzluklar, emeklilik, iş kaybı, sevgi nesnesinin kaybı, beden sağlığının bozulması, kişiliği örseleyen, inciten, onur kırıcı durumlarla karşılaşmak ve daha nice fiziksel ya da psikososyal olay depresyonun ortaya çıkmasında ve süregenleşmesinde büyük rol oynarlar.
Bunun yanı sıra, çok genli, çok etkenli ve karmaşık düzeneklerin işlediği bir kalıtımsal yatkınlık da önemlidir. Depresyon asla bir güçsüzlük ifadesi değildir. Yukarda belirttiğimiz etmenlerin tetiklemesi sonucunda herkes depresyona girebilir.
Depresyonun belirtileri nelerdir?
Hastalarda şu belirtiler ortaya çıkabilir: Kendini üzgün ve boşlukta hissetme (depresif duygudurum). tüm etkinliklere karşı ya da bu etkinliklerin çoğuna karşı ilgide belirgin azalma ya da artık bunlardan eskisi zevk alamıyor olma. önemli derecede kilo kaybı ya da kilo alımı, uykusuzluk ya da aşırı uyuma, huzursuzluk ve davranış ile düşüncelerde yavaşlama, yorgunluk, bitkinlik, enerji kaybı, değersizlik veya suçluluk duygusu, düşünme veya düşüncelerini belirli bir konu üzerinde yoğunlaştırma yetisinde azalma ya da kararsızlık, tekrarlayan ölüm düşünceleri
Kişiler bunu kendileri halledebilirler mi, hangi noktada bir psikiyatriste
başvurmaları gerekir?

Hafif depresyon belirtileri mevcutsa ve hastanın psikososyal desteği (aile ve yakın çevresi) varsa hastalar tedavisiz bir süre sonra iyileşebilirler. Ancak, ağır depresyon belirtilerinin varlığında (hasta yemiyor, içmiyor, fizik durumu kötüye gidiyorsa, konuşmuyorsa, ağır düşünce bozuklukları varsa, intihar düşünceleri veya girişimleri olduğu anlaşılıyorsa) mutlaka, zaman kaybetmeden bir psikiyatri uzmanına başvurmak gerekir. Hastaya ilaç tedavisi
başlanmalı ve klinik durumuna göre belki de hastaneye yatırılmalıdır. Özellikle hafif depresyon belirtilerinin varlığında psikoterapi de faydalı olmaktadır. Uygun tedavi ile depresyon tedavi edilebilir bir hastalıktır.
Kadınlar mı erkekler mi daha kolay depresyona giriyor?
Depresyon kadınlarda erkeklerden iki kat fazla görülmektedir. Kadınlar daha kolay depresyona girmektedir; ancak son 30-40 yıl içinde yapılan araştırmalardan elde edilen verilere göre depresyonda kadın erkek arasındaki farkın giderek azaldığı sanılmaktadır. Bu, gelişmiş toplumlarda kadınların sosyoekonomik konumundaki ve kadın rolündeki değişmeye bağlı olabilir.
Evli ya da bekar olmak depresyona girmeyi etkiler mi?
Depresyon bekarlarda, boşanmış olanlarda ya da dullarda, evli olanlara göre daha çok görülmektedir. Evli olma, sosyal ve psikolojik destek açısından koruyucu olmaktadır.
Bir kişi depresyona girerse, çevresinde onu sevenlerin davranışları nasıl olmalıdır?
Hasta yakınları, hastanın yanında olduklarını hissettirmelidirler. Sıkıntılarını paylaşmalı, mümkün olduğunca yalnız bırakmamalıdırlar. Hastayı bilinçlendirerek (bunun tedavisi mümkün olan bir rahatsızlık olduğu konusunda! bir psikiyatri uzmanı ile görüşmesini sağlamalıdırlar. Hastanın tedavisine uyumuna dikkat etmeli, gerekirse doktoru ile bu konuda görüşmelidirler. Unutulmamalıdır ki. sosyal ve psikolojik destek hastalığın tedavisinde çok önemlidir.
Depresyonun tedavisi nasıldır?
Depresyon tedavisinde hastanın klinik durumuna göre ilaç tedavisi, EKT (elektrokonvulzif tedavi) ve psikoterapi seçenekleri tek tek ya da birlikte kullanılabilir. Dirençli vakalarda Manyetik Uyarım Tedavisi (TMU) de yüz güldürücü sonuçlar veren bir seçenektir.
Depresyon geçiren kişinin ikinci bir depresyon geçirme ihtimali daha mı kuvvetlidir?
Evet daha kuvvetlidir. Eğer tedavi edilmezse ilk depresyon atağından sonra ikinciyi geçirme riski %50-60 oranındadır. Üçüncü depresyon atağına girme riski ise %75'lere ulaşmaktadır.
Yeni tedavi seçenekleri var mı?
Tedaviye dirençli depresyonda üçlü tedavi protokolü çoğu zaman gerekir. İlaç tedavisi, psikoterapi ve elektroşok veya Transkranial Manyetik Uyarım (TMU) tedavisi başarılı sonuçlar verir. Kaygının yüksek olduğu depresyonda beyin dalgalarını etkileyerek ve kişiye kendi beyin dalgalan ile oynama becerisi kazandıran Nörobiyogeribildirim tedavisi bilgisayar teknolojisi sayesinde daha başarılı kullanılmaya başladı.
Sürmenajda bir depresyon türü müdür?
İş yaşamı, rekabet ve hızlı yaşantı insan beynini yormaya başladı. Unutkanlıkların önemli bir kısmının kronik stres sonucu olduğu biliniyor. Beynin anlama, kavrama, algılama, dikkat, konsantrasyon gibi alanlarının fonksiyonunun bozulması olan sürmenaj depresyonun bir alt grubudur. Antidepresan ilaç tedavi yeterli olmazsa bilgisayarlı eğitim modülleri ile dikkat eğitimi ve balak egzersizleri yapılarak kalıcı düzelme sağlanabilir. Dünyada yeni olan bu uygulamalar Türkiye'ye de artık girdi.

KAYNAK:
www.myhospital.com.trPaylaş

Görüntülenme:
Yayınlanma Tarihi:01 Ocak 2000

© 2024e-Psikiyatri.com, bir NPGRUP sitesidir,
e-Psikiyatri.com bir NPGRUP sitesidir. Bu sitede verilen bilgiler, site ziyaretçilerinin/hastaların hekimleriyle mevcut ilişkilerini ikame etmek değil, desteklemek için tasarlanmıştır. Bu sitede yer alan bilgiler bir hekime danışmanın yerine geçmez. Tüm hakları saklıdır.