Diplomalı anneler geliyor

Sağlık Bakanlığı, "Gebe Bilgilendirme Sınıfları" açacak. Diplomalı anneler geliyor.

Sağlık Bakanlığı, "Gebe Bilgilendirme Sınıfları" açacak. Diplomalı anneler geliyor.

diplomaliannelerSağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, gebe bilgilendirme sınıfları ile ilgili valiliklere genelge gönderdi. Anne ve bebeklerin, sağlık hizmetleri açısından risk altında ve öncelik tanınması gereken iki önemli grup olduğu için özellikli hizmet alması gerektiğini ifade eden Gümüş, her kadının üreme sağlığı kapsamında gebelik, doğum, doğum sonu ve yenidoğan bakımı konusunda yeterli eğitim ve bilgi alma hakkı bulunduğunu belirtti.

 HAMİLE KADINLARA BALIK UYARISI!

Gümüş, anne adayını gebelik döneminde bilgilendirmenin annelik hakkı olduğuna işaret ederek, bu kapsamda, Gebe Bilgilendirme Sınıfı Programı ile tüm gebelerin doğum öncesi, doğum ve sonrası dönemlere ilişkin bilgi sahibi olmalarının ve bilinçli doğum yapmalarının sağlanmasının, anne ve baba adaylarına normal doğum eylemi, ağrı yönetimi ve yeni rollerini benimseme konusunda bilgi ve beceri kazandırılmasının amaçlandığını bildirdi. Programın bir an önce başlatılabilmesi için çalışmaların en kısa sürede tamamlanmasını isteyen Gümüş'ün yayımladığı genelgeye göre, program kapsamında şu çalışmalar yürütülecek: -Toplum sağlığı merkezi bünyesinde belirli standartlar çerçevesinde gebe sınıfı oluşturulacak ve form doldurularak il halk sağlığı müdürlüğünce Kadın ve Üreme Sağlığı Daire Başkanlığına ulaştırılacak.

 GEBELİK ÇATLAKLARINIZDAN BÖYLE KURTULUN

-Gebe  Bilgilendirme Sınıfı Programı yürütmek isteyen doğum öncesi, doğum ve doğum sonu bakım hizmeti veren 2. ve 3. basamak sağlık kuruluşlarınca yine belirlenen standartlar çerçevesinde gebe sınıfı oluşturulacak ve form doldurularak il halk sağlığı müdürlüğü aracılığıyla Kadın ve Üreme Sağlığı Daire Başkanlığına ulaştırılacak. -Sınıflar için düzenli eğitim takvimi hazırlanacak. Sağlık personelince gebelere bilgilendirme ve danışmanlık, bireysel veya grup eğitimi şeklinde 3 oturumda verilecek. Birinci oturumda gebelik süreci, ikincisinde doğum süreci ve ağrıyla baş etme, üçüncüsünde ise doğum sonu dönem ve yeni doğan bakımı konularında bilgilendirme yapılacak.

HAMİLE KADINLAR EN ÇOK BUNLARI MERAK EDİYOR

-Eğitim verilen gebelere bilgilendirme broşürleri ve katılım belgesi verilecek. -Bilgilendirmelerde, bakanlığın hazırladığı "Gebe Bilgilendirme Sınıfı Eğitim Kitabı"ndan yararlanılacak. -Eğitim sonrası bilgi formları doldurularak eğitim verilen sağlık kuruluşunda dosyalanacak. -Eğitimlerle ilgili raporlar, aylık ya da 3 aylık sürelerde ilgili birimlere yollanacak A.A

Paylaş

Görüntülenme:
Güncellenme Tarihi:17 Ekim 2014Yayınlanma Tarihi:22 Ekim 2014