Doğa çocuklarda dikkati artırıyor

Yeşil alanlarda yaşamak çocuklarda dikkati artırıyor.

Yeşil alanların da dahil olduğu doğal çevreyle kaplı yerlerin çocuklarda beyin gelişimi için yararlı olabileceği düşünülmekteydi ancak kanıtlar sınırlıydı. Daha önceki bir araştırma, okul ve okul çevrelerindeki yeşil alanların 7-10 yaş arası çocuklarda bilişsel gelişimi artırdığını göstermişti (Bkz. Okul Çevresindeki Yeşil Alanlar Çocukların Zekâlarını Geliştiriyor). Yeni çalışmada ise araştırmacılar bu bulguları genişleterek çocukların ikamet ettikleri bölgelerin çevrelerindeki yeşilliklerin etkisini doğumdan itibaren değerlendirdiler ve yaşamın erken evrelerinde bilişsel gelişimi karakterize ettiler.

Environment Health Perspectives dergisinde yayımlanan analiz, 1500 çocuk üzerinden 2003-2013 yılları arasında toplanan veriler ile yapıldı. Ekip, yaşanan bölgelerin çevresindeki -100, 300 ve 500 metre uzaklıkta- yeşillik oranını doğumda, 4-5 yaşlarında ve 7 yaşında inceledi. 4-5 ve 7 yaşlarındaki çocuklara iki tür dikkat testi uygulandı. Çalışma sonuçları, evlerinin yakınlarındaki yeşil alan oranı daha yüksek olan çocukların daha iyi dikkat testi sonuçlarına sahip olduğunu gösterdi.

Bu çalışma, yeşil alanların olduğu bir ortamda yaşamanın, çocuklardaki dikkat üzerindeki yaşam boyu etkisini gösteren ilk çalışma olması açısından oldukça önemli. Sonuçlar, şehirlerdeki yeşil alanların çocuk sağlığı ve beyin gelişimi için önemini vurguluyor.

ISGlobal araştırmacısı ve araştırmanın başyazarı Payam Dadvand’a göre, yeşil alanlarla yaşam boyu çevrelerinde yaşama etkisinin gözlenebildiği ilk çalışma olma özelliği taşıyan bu araştırmada, özellikle çocukların dikkat potansiyelleri üzerindeki etkileri gözlemlendi. Araştırmanın sonuçları ise beyin ve vücut sağlığı üzerinde yeşil alanların ve bu alanlar ile birebir etkileşim içinde bulunmanın oldukça olumlu etkileri olduğunu gösteriyor.

ISGlobal‘a bağlı Child Health Programme (Çocuk Sağlığı Programı) yöneticisi olan ve araştırmayı koordine eden Jordi Sunyer ise farklı tip bitki türleri ile karşılaşma ihtimalinin, sinirsel gelişimde (nöro-gelişim) olumlu etkilerinin olup olmadığının ise henüz açık bir soru olduğunu ortaya koyuyor.

Farklı iklimlerde, farklı bitkisel çevrenin olduğu koşullarda da benzer çalışmalar gerçekleştirilmesi, bu nedenle oldukça önem arz ediyor. En azından elde edilen verilerin tutarlılığı ve genel geçerliliğinin  belirlenebilmesi için, tek bir çevrede dahi bitki çeşitliliğinin olması ve olmaması durumunun bu açıdan karşılaştırılması gerektiği düşünülüyor.

Farklı bitki örtülerinin olduğu bir ortamda bulunmanın, sinirsel gelişim üzerinde farklı etkileri olabileceği ihtimali hala netleştirilemeyen bir konu. Bu sebeple, farklı iklim ve bitki örtülerindeki yerleşim alanlarında da çalışmalar yapılması planlanmakta.

Şehirlerdeki yeşil alanlar sosyal iletişimi ve fiziksel aktiviteyi tetikleyerek hava kirliliği ve sese maruziyeti azaltmakta. Bu sebeple, gelecek nesillerin beyin gelişimi için yeşil alanlar oldukça kritik bir öneme sahiptir. (Bkz. Doğa Manzarası Öğrencilerin Performanslarını Artırıyor)

BİLİMFİLİ


Paylaş

Görüntülenme:
Güncellenme Tarihi:02 Kasım 2017Yayınlanma Tarihi:01 Kasım 2017

© 2024e-Psikiyatri.com, bir NPGRUP sitesidir,
e-Psikiyatri.com bir NPGRUP sitesidir. Bu sitede verilen bilgiler, site ziyaretçilerinin/hastaların hekimleriyle mevcut ilişkilerini ikame etmek değil, desteklemek için tasarlanmıştır. Bu sitede yer alan bilgiler bir hekime danışmanın yerine geçmez. Tüm hakları saklıdır.