DOĞRU İLETİŞİM KURUN

ANNEYİZBİZ
  
Çocukla iyi bir iletişim kurmak çok önemli. Anne-baba olarak empatinin önemini bilmeli ve ona göre davranmalısınız.


Uzmanlar anlatıyor:

EMPATİ ÇOCUĞA NE KAZANDIRIR

Çocuklar kendileriyle empati kurulduğunda, anlaşıldıklarını ve kendilerine önem verildiğini hissederler. Ebeveynleri ya da diğer insanlar tarafından anlaşılmak ve önemsenmek onları rahatlatır, kendilerini iyi hissettirir.

Yapılan çeşitli araştırmalarda, çok sayıda değişken ile empatik beceri ve eğilim arasında ilişki bulunmuştur. Örneğin piyano ve keman çalan gençlerin empatik becerileri ve kendilerine yönelik saygı düzeyleri müzikle uğraşmayan gençlere oranla daha yüksek bulunmuştur. Yine araştırmalar göstermiştir ki, kaygı, depresyon, çocukları ihmal, istismar ve saldırganlık arasında negatif ilişki vardır. Çocuklara kötü davranan ve saldırgan kişilerin empati kurma becerileri yoktur.

Empatinin kendini açma, toplumsallaşma, sosyal duyarlılık ve topluma uyum ile pozitif ilişkisi vardır.

Kişisel duygu ve düşüncelerini iyi ifade edebilen, topluma uyumlu ve sosyal duyarlılığı yüksek kişiler aynı zamanda empati kurma becerisine de sahiptirler.

Empati sadece kendisiyle empati kurulana yararlı bir etkinlik değildir. Empati, empatiyi kuran kişi için de önemlidir. Empati becerileri yüksek olan ve bu nedenle insanlara yardım eden kişilerin çevrelerinde sevilme ihtimalleri de artar. Liderlik özelliklerine sahip kişilerin empati kurma becerilerinin yüksek olduğu belirlenmiştir.

Araştırmaların ortaya koyduğu sonuçlara göre, yaşa ve cinsiyete göre empati duygusu farklılıklar gösteriyor. Empati kurma becerisi desteklenmiş çocuklarda:

• Empati kurma becerisi artar, şiddete olan eğilim azalır.
• Kız çocuklar bu beceriyi daha erken yaşlarda kazanır ve başkalarının duygularına karşı daha duyarlıdırlar.
• Empati çocukların sahip olabileceği en önemli değer olarak ön planda olmalı. Çünkü çocuklara genel bir olumlu bakış açısı kazandırır.
• Sadece olumsuz duygu durumlarına karşı duyarlı olmayı değil, olumlu ve başarılı sonuçları da takdir etmeyi ve başkalarının mutluluklarını paylaşmayı öğretir.
• Çocuklara “ben onun yerinde olsaydım, ne hissederdim?” sorusunu kendisine sorarak yanıt aramayı ve bir diğerinin gözünden durumu değerlendirmeyi öğretir.
• Bütün bir hayata, olaylara, insanlara ve kendisine farklı pencerelerden bakma becerisini kazandırır.
• Başka insanlara yardım etme duygusunu, acıma ve şefkat duygusunu geliştirir.


Paylaş

Görüntülenme:
Yayınlanma Tarihi:25 Mart 2010

© 2024e-Psikiyatri.com, bir NPGRUP sitesidir,
e-Psikiyatri.com bir NPGRUP sitesidir. Bu sitede verilen bilgiler, site ziyaretçilerinin/hastaların hekimleriyle mevcut ilişkilerini ikame etmek değil, desteklemek için tasarlanmıştır. Bu sitede yer alan bilgiler bir hekime danışmanın yerine geçmez. Tüm hakları saklıdır.