Dünyanın en dakik saati

Yüksek randımanlı ölçüm aleti, zamanı, insanlık tarihinde üretilen tüm saatlerden daha kesin bir şekilde gösteriyor.

Yüksek randımanlı ölçüm aleti, zamanı, insanlık tarihinde üretilen tüm saatlerden daha kesin bir şekilde gösteriyor.

saatBoulder Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü’nden Andrew Ludlow ve arkadaşlarının açıklamasına göre yeni saat bir lazer tuzağı içindeki ultra soğuk itriyum atomlarından oluşuyor. Atom saatlerinin işleyiş hassasiyetini fizikçiler normalde “göreceli standart sapma” ile gösterir. Bu değer yedi saatlik çalışmanın ardından 1,6 x 10 üzeri eksi 18 olarak saptanmış. Oysa bugüne kadar ki rekor 10 üzeri eksi 17’ydi. Yeni saatle evrenin yaşı bir saniyeden daha az bir hata payıyla belirlenebilir. Rekor saat öte yandan dünyamızın yer çekimini ölçmek için de kullanılabilecek. Çünkü görelilik kuramı ile tahmin edilen zaman genişlemesini saptamak için yeterli hassaslıkta. Zaman genişlemesi, kuvvetli çekim alanlarında saatlerin daha yavaş işlemesine neden olmaktadır. Bu etki mesela yer kabuğundaki seviye farklılıklarının ölçülmesinde yararlı olur. Saat zaman genişlemesiyle yalnızca bir santimlik yükseklik farklılıklarını bile kaydedebilecek. Hatta ince yapı sabiti alfanın ölçümü için bile kullanılabilecek. Bu boyutsuz bir büyüklüktür ve elektrik yüklü parçacıklar arasındaki kuvvetlerin gücünü tanımlar. Bazı fizikçilerin tahminine göre alfa zaman içinde az da olsa değişime uğramıştır. Eğer bu doğruysa teori yapısı için tahmin edilemez sonuçları olabilir. Fakat bugüne kadar ki ölçümler herhangi bir değişimle ilgili bir işaret vermemiştir. BİLİM TEKNOLOJİ EKİ

Paylaş

Görüntülenme:
Güncellenme Tarihi:14 Haziran 2013Yayınlanma Tarihi:18 Haziran 2013